తెలుగు » చైనీస్   ఋతువులు మరియు వాతావరణం


16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

16 [十六]
16 [Shíliù]

四季和天气
sìjì hé tiānqì

16 [పదహారు]

ఋతువులు మరియు వాతావరణం

-

16 [十六]
16 [Shíliù]

四季和天气
sìjì hé tiānqì

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు中文
ఇవి ఋతువులు: 这是-------
z-- s-- y- n--- z---- d- s---:
వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, 春天- 夏-
C-------- x-----n
శిశిర ఋతువు మరియు హేమంత ఋతువు 秋天---
q------ h- d------n
   
గ్రీష్మం వెచ్చగా ఉంది. 夏天---
x------ h-- r-.
గ్రీష్మంలో సూర్యుడు కాంతులు వెదజిమ్ముతాడు 夏天------
X------ z--- s-- c-- t------.
మేము గ్రీష్మంలో నడవడానికి ఇష్టపడతాము. 夏天--------
X------ w---- x----- q- s----.
   
హేమంతం చల్లగా ఉంది. 冬天---
D------- h-- l---.
హేమంతం లో మంచు లేదా వర్షం పడుతుంది 冬天------
D------- x-- x-- h-- x-- y-.
హేమంతం లో మేము ఇంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడతాము 冬天---------
D------- w---- x----- d-- z-- j----.
   
చలిగా ఉంది 天气--
T----- h-- l--g
వర్షం పడుతున్నది. 天在--
t--- z----- yǔ
పిచ్చి గాలిగా ఉంది 有风-
y-- f---.
   
వెచ్చగా ఉంది 天暖--
T--- n------.
ఎండగా ఉంది 阳光------
Y-------- c----- d- t-----.
మనోహరంగా ఉంది 天气---
T----- q-------.
   
ఈరోజు వాతావరణం ఎలా ఉంది? 今天-----?
J------ t----- z---- y---?
ఈరోజు చలిగా ఉంది 今天-----
J------ t----- h-- l---.
ఈరోజు వెచ్చగా ఉంది 今天-----
J------ t----- n------.