తెలుగు » చైనీస్   కారణాలు చెప్పడం 3


77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

77 [七十七]
77 [Qīshíqī]

解释,说明某件事情 3
jiěshì, shuōmíng mǒu jiàn shìqíng 3

77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

77 [七十七]
77 [Qīshíqī]

解释,说明某件事情 3
jiěshì, shuōmíng mǒu jiàn shìqíng 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు中文
మీరు కేక్ ఎందుకు తినడంలేదు? 您为----------
n-- w------- b- c-- z---- d----- n-?
నేను బరువు తగ్గాలి 我必----
W- b--- j------.
నేను బరువు తగ్గాలి అందుకే నేను కేక్ తినడంలేదు 我不----------------
W- b----- c-- t- (d-----), y----- w- b--- j------.
   
మీరు బీర్ ఎందుకు తాగడంలేదు? 您为--------
N-- w------- b- h- p---- n-?
నేను బండి ని నడపాలి 我还----
W- h-- d- k-----.
నేను బండి ని నడపాలి అందుకే నేను బీర్ తాగడంలేదు 我不-----------------
W- b----- h- (z-- p----), y----- w- h-- d- k----- n-.
   
మీరు కాఫీ ఎందుకు తాగడంలేదు? 你为--------
N- w------- b- h- k---- n-?
అది చల్లగా ఉంది 它凉--
T- l------.
అది చల్లగా ఉంది అందుకే నేను కాఫీ తాగడంలేదు 我不-------------
W- b- h- t- (k----), y----- t- l------.
   
మీరు టీ ఎందుకు తాగడంలేదు? 你为--------
N- w------- b- h- z-- c-- n-?
నా వద్ద చక్కర లేదు 我没---
W- m----- t---.
నా వద్ద చక్కర లేదు అందుకే నేను టీ తాగడంలేదు 我不-------------
W- b- h- t- (c--), y----- w- m----- t---.
   
మీరు సూప్ ఎందుకు తాగడంలేదు? 您为--------
N-- w------- b- h- z-- t--- n-?
నేను దాన్ని అడగలేదు 我没----
W- m----- d--- t-.
నేను దాన్ని అడగలేదు అందుకే నేను సూప్ తాగడంలేదు 我不- 它------------
W- b- h- t- (t---), y----- w- m----- d--- t-.
   
మీరు మాంసం ఎందుకు తినడంలేదు? 您为--------
N-- w------- b- c-- z-- r-- n-?
నేను శాఖాహారిని 我是----
W- s-- s---- z--.
నేను శాఖాహారిని కాబట్టి నేను మాంసం తినడంలేదు 我不--------------
W- b- c-- t- (r--), y----- w- s-- s---- z--.