Rozmówki

pl Miesiące   »   sv Månader

11 [jedenaście]

Miesiące

Miesiące

11 [elva]

Månader

Wybierz, jak chcesz zobaczyć tłumaczenie:   
polski szwedzki Bawić się Więcej
styczeń j--u--i januari j-n-a-i ------- januari 0
luty feb-uari februari f-b-u-r- -------- februari 0
marzec m-rs mars m-r- ---- mars 0
kwiecień apr-l april a-r-l ----- april 0
maj m-j maj m-j --- maj 0
czerwiec juni juni j-n- ---- juni 0
To jest sześć miesięcy. D-t -r --x må-a--r. Det är sex månader. D-t ä- s-x m-n-d-r- ------------------- Det är sex månader. 0
Styczeń, luty, marzec, Ja---ri, f-b--a--------, Januari, februari, mars, J-n-a-i- f-b-u-r-, m-r-, ------------------------ Januari, februari, mars, 0
kwiecień, maj i czerwiec. a-r--, ---, --- --ni. april, maj, och juni. a-r-l- m-j- o-h j-n-. --------------------- april, maj, och juni. 0
lipiec ju-i juli j-l- ---- juli 0
sierpień a---s-i augusti a-g-s-i ------- augusti 0
wrzesień s-ptember september s-p-e-b-r --------- september 0
październik okt--er oktober o-t-b-r ------- oktober 0
listopad n-v---er november n-v-m-e- -------- november 0
grudzień d-ce-ber december d-c-m-e- -------- december 0
To też (jest) sześć miesięcy. Det--- o--så-s-- -å--de-. Det är också sex månader. D-t ä- o-k-å s-x m-n-d-r- ------------------------- Det är också sex månader. 0
Lipiec, sierpień, wrzesień, Jul----u-----,------m-er, Juli, augusti, september, J-l-, a-g-s-i- s-p-e-b-r- ------------------------- Juli, augusti, september, 0
październik, listopad i grudzień. oktob-r----ve--e- -c- d--embe-. oktober, november och december. o-t-b-r- n-v-m-e- o-h d-c-m-e-. ------------------------------- oktober, november och december. 0

Łacina żywym językiem?

Obecnie najważniejszym językiem jest angielski. Znany jest na całym świecie i jest urzędowym językiem wielu krajów. Wcześniej taką funkcję spełniała łacina. Pierwotnie łaciną mówili Latynowie. Byli to mieszkańcy Lacjum, z centrum w Rzymie. Wraz z ekspansją Cesarstwa Rzymskiego język rozprzestrzeniał się. W starożytności dla wielu ludzi łacina była językiem ojczystym. Żyli oni w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Łacina mówiona różniła się jednak od klasycznej łaciny. Był to język potoczny, zwany łaciną wulgarną. Na obszarach zajętych przez Rzymian były różne dialekty. W średniowieczu z dialektów rozwinęły się języki narodowe. Języki, które pochodzą z łacińskiego to języki romańskie. Należą do nich: włoski, hiszpański i portugalski. Również francuski i rumuński bazują na języku łacińskim. Język łaciński nie wymarł jednak naprawdę. Do XIX wieku był ważnym językiem handlowym. Pozostał też językiem ludzi wykształconych. Dla nauki łacina do dzisiaj ma duże znaczenie. Ponieważ wiele pojęć fachowych ma łacińskie pochodzenie. Również w szkołach uczy się jeszcze łaciny jako języka obcego. Często też uniwersytety wymagają jej znajomości. Zatem łacina nie wymarła, nawet jeśli już się nią nie mówi. Od kilku lat łacina przeżywa nawet swój wielki powrót. Liczba ludzi, którzy chcą uczyć się łaciny, znów wzrasta. Ciągle jeszcze jest kluczem do języka i kultury wielu krajów. Tak więc, nie bój się łaciny! Audaces fortuna adiuvat , odważnym szczęście sprzyja!
Czy wiedziałeś?
Esperanto jako język sztuczny. Języki sztuczne są świadomie opracowywane, tworzone według jakiegoś planu. Łączy się przy tym elementy z różnych języków. Sztuczne języki powinny być łatwe do przyswojenia dla jak największej liczby ludzi. Esperanto po raz pierwszy został zaprezentowany w 1887 roku w Warszawie. Jego założycielem był lekarz Ludwik L. Zamenhof (Pseudonim: Dr. Esperanto, "mający nadzieję"). W problemach z komunikacją widział główną przyczynę niezgody. Dlatego też chciał stworzyć neutralny język, łączący narody. Dzisiaj esperanto jest najbardziej znanym językiem sztucznym na świecie. Łączy on też takie cele jak tolerancja i prawa człowieka. Esperanto jest ukształtowany w znacznym stopniu przez języki indoeuropejskie. Większa część słownictwa ma na przykład pochodzenie romańskie. Znany jest przez ludzi w ponad 120 krajach. Spotykają się oni regularnie w stowarzyszeniach i na międzynarodowych konkresach. Naucz się esperanto i zdobądź nowych przyjaciół!