Rozmówki

pl Sport   »   ta விளையாட்டு

49 [czterdzieści dziewięć]

Sport

Sport

49 [நாற்பத்தி ஒன்பது]

49 [Nāṟpatti oṉpatu]

விளையாட்டு

[viḷaiyāṭṭu]

Wybierz, jak chcesz zobaczyć tłumaczenie:   
polski tamilski Bawić się Więcej
Uprawiasz sport? நீ உ-ற்--ி--சி-ச-ய்-த-ண-டா? ந- உடற-பய-ற-ச- ச-ய-வத-ண-ட-? ந- உ-ற-ப-ி-்-ி ச-ய-வ-ு-்-ா- --------------------------- நீ உடற்பயிற்சி செய்வதுண்டா? 0
nī -ṭ---a-i--- cey-at-ṇ-ā? nī uṭaṟpayiṟci ceyvatuṇṭā? n- u-a-p-y-ṟ-i c-y-a-u-ṭ-? -------------------------- nī uṭaṟpayiṟci ceyvatuṇṭā?
Tak, muszę się ruszać. ஆம----க்----ட-்பய-------ேவை. ஆம-,எனக-க- உடற-பய-ற-ச- த-வ-. ஆ-்-எ-க-க- உ-ற-ப-ி-்-ி த-வ-. ---------------------------- ஆம்,எனக்கு உடற்பயிற்சி தேவை. 0
Ām---ak-- u--ṟ-ayiṟ-i-tēv-i. Ām,eṉakku uṭaṟpayiṟci tēvai. Ā-,-ṉ-k-u u-a-p-y-ṟ-i t-v-i- ---------------------------- Ām,eṉakku uṭaṟpayiṟci tēvai.
Chodzę do klubu sportowego. நா----ர- வி----ட-ட- -ரங்----று---ி-ர-. ந-ன- ஒர- வ-ள-ய-ட-ட- அரங-க- உற-ப-ப-னர-. ந-ன- ஒ-ு வ-ள-ய-ட-ட- அ-ங-க- உ-ு-்-ி-ர-. -------------------------------------- நான் ஒரு விளையாட்டு அரங்கு உறுப்பினர். 0
Nāṉ o-- v-ḷaiyāṭṭ- ara-ku---u-piṉ--. Nāṉ oru viḷaiyāṭṭu araṅku uṟuppiṉar. N-ṉ o-u v-ḷ-i-ā-ṭ- a-a-k- u-u-p-ṉ-r- ------------------------------------ Nāṉ oru viḷaiyāṭṭu araṅku uṟuppiṉar.
Gramy w piłkę nożną. ந------ கால்----------ய---கி-ோ-். ந-ங-கள- க-ல-பந-த- வ-ள-ய-ட-க-ற-ம-. ந-ங-க-் க-ல-ப-்-ு வ-ள-ய-ட-க-ற-ம-. --------------------------------- நாங்கள் கால்பந்து விளையாடுகிறோம். 0
N-ṅk-ḷ---lpa-----iḷa---ṭ-ki--m. Nāṅkaḷ kālpantu viḷaiyāṭukiṟōm. N-ṅ-a- k-l-a-t- v-ḷ-i-ā-u-i-ō-. ------------------------------- Nāṅkaḷ kālpantu viḷaiyāṭukiṟōm.
Czasami pływamy. ந--்கள்-ச-ல---ய-் நீந்-ுவோ-். ந-ங-கள- ச-ல சமயம- ந-ந-த-வ-ம-. ந-ங-க-் ச-ல ச-ய-் ந-ந-த-வ-ம-. ----------------------------- நாங்கள் சில சமயம் நீந்துவோம். 0
N-ṅk-- ci---c-mayam--īnt---m. Nāṅkaḷ cila camayam nīntuvōm. N-ṅ-a- c-l- c-m-y-m n-n-u-ō-. ----------------------------- Nāṅkaḷ cila camayam nīntuvōm.
Albo jeździmy na rowerze. அ-்ல-ு சைக்-ிளிங்க்-ச-ய---ம். அல-லத- ச-க-க-ள-ங-க- ச-ய-வ-ம-. அ-்-த- ச-க-க-ள-ங-க- ச-ய-வ-ம-. ----------------------------- அல்லது சைக்கிளிங்க் செய்வோம். 0
Alla---ca-k---iṅk -e----. Allatu caikkiḷiṅk ceyvōm. A-l-t- c-i-k-ḷ-ṅ- c-y-ō-. ------------------------- Allatu caikkiḷiṅk ceyvōm.
W naszym mieście jest stadion piłki nożnej. எங்----ந-ர--- --ு----்ப-்-ு---த---- -ள----. எங-கள- நகர-ல- ஒர- க-ல-பந-த- ம-த-னம- உள-ளத-. எ-்-ள- ந-ர-ல- ஒ-ு க-ல-ப-்-ு ம-த-ன-் உ-்-த-. ------------------------------------------- எங்கள் நகரில் ஒரு கால்பந்து மைதானம் உள்ளது. 0
E-kaḷ naka-i- -ru -ā-----u-m-it---- --ḷ--u. Eṅkaḷ nakaril oru kālpantu maitāṉam uḷḷatu. E-k-ḷ n-k-r-l o-u k-l-a-t- m-i-ā-a- u-ḷ-t-. ------------------------------------------- Eṅkaḷ nakaril oru kālpantu maitāṉam uḷḷatu.
Jest też basen z sauną. மே--ம் ----விக-குளி--றைய--ன் -ர---ீச்---------------. ம-ல-ம- ந-ர-வ-க-க-ள-யலற-ய-டன- ஒர- ந-ச-சல-க-ளம- உள-ளத-. ம-ல-ம- ந-ர-வ-க-க-ள-ய-ற-ய-ட-் ஒ-ு ந-ச-ச-்-ு-ம- உ-்-த-. ----------------------------------------------------- மேலும் நீராவிக்குளியலறையுடன் ஒரு நீச்சல்குளம் உள்ளது. 0
Mēl-- nīrāvi-k-ḷ---laṟ----ṭ-- -ru nī--a-k-ḷam--ḷ---u. Mēlum nīrāvikkuḷiyalaṟaiyuṭaṉ oru nīccalkuḷam uḷḷatu. M-l-m n-r-v-k-u-i-a-a-a-y-ṭ-ṉ o-u n-c-a-k-ḷ-m u-ḷ-t-. ----------------------------------------------------- Mēlum nīrāvikkuḷiyalaṟaiyuṭaṉ oru nīccalkuḷam uḷḷatu.
I jest pole golfowe. மேல-ம் ஒரு -ால்-ப்--ைத-----்-உ---த-. ம-ல-ம- ஒர- க-ல-ஃப- ம-த-னம-ம- உள-ளத-. ம-ல-ம- ஒ-ு க-ல-ஃ-் ம-த-ன-ு-் உ-்-த-. ------------------------------------ மேலும் ஒரு கால்ஃப் மைதானமும் உள்ளது. 0
M-lum--r- k-l-p--a-----mu--uḷ--tu. Mēlum oru kālḥp maitāṉamum uḷḷatu. M-l-m o-u k-l-p m-i-ā-a-u- u-ḷ-t-. ---------------------------------- Mēlum oru kālḥp maitāṉamum uḷḷatu.
Co grają w telewizji? த-லைக்-----ி--ல- -ன்ன இ-ுக-கிற--? த-ல-க-க-ட-ச-ய-ல- என-ன இர-க-க-றத-? த-ல-க-க-ட-ச-ய-ல- எ-்- இ-ு-்-ி-த-? --------------------------------- தொலைக்காட்சியில் என்ன இருக்கிறது? 0
To-ai--ā---y-- e--a -ru--iṟ-t-? Tolaikkāṭciyil eṉṉa irukkiṟatu? T-l-i-k-ṭ-i-i- e-ṉ- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------- Tolaikkāṭciyil eṉṉa irukkiṟatu?
Właśnie jest mecz piłki nożnej. ஒ-- -----ந்--ட-ட--ந---ம- ந-ந-து க--்----க்கி-து. ஒர- க-ல-பந-த-ட-ட பந-தயம- நடந-த- க-ண-ட-ர-க-க-றத-. ஒ-ு க-ல-ப-்-ா-்- ப-்-ய-் ந-ந-த- க-ண-ட-ர-க-க-ற-ு- ------------------------------------------------ ஒரு கால்பந்தாட்ட பந்தயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 0
Oru------ntā-ṭ- ----aya- -aṭan-u -o-ṭ---kk--a--. Oru kālpantāṭṭa pantayam naṭantu koṇṭirukkiṟatu. O-u k-l-a-t-ṭ-a p-n-a-a- n-ṭ-n-u k-ṇ-i-u-k-ṟ-t-. ------------------------------------------------ Oru kālpantāṭṭa pantayam naṭantu koṇṭirukkiṟatu.
Drużyna niemiecka gra przeciw angielskiej. ஒரு -ெ-்ம-் அ-- ----ில ------- --ிர-க ---க்-ொண்-ு-------ிறத-. ஒர- ஜ-ர-மன- அண- ஆங-க-ல அண-க-க- எத-ர-க ஆட-க-க-ண-ட- இர-க-க-றத-. ஒ-ு ஜ-ர-ம-் அ-ி ஆ-்-ி- அ-ி-்-ு எ-ி-ா- ஆ-ி-்-ொ-்-ு இ-ு-்-ி-த-. ------------------------------------------------------------- ஒரு ஜெர்மன் அணி ஆங்கில அணிக்கு எதிராக ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறது. 0
O-u-j--m-- a-- --k-----ṇik---etirā----ṭi---ṇṭ- i---k-ṟ---. Oru jermaṉ aṇi āṅkila aṇikku etirāka āṭikkoṇṭu irukkiṟatu. O-u j-r-a- a-i ā-k-l- a-i-k- e-i-ā-a ā-i-k-ṇ-u i-u-k-ṟ-t-. ---------------------------------------------------------- Oru jermaṉ aṇi āṅkila aṇikku etirāka āṭikkoṇṭu irukkiṟatu.
Kto wygrywa? ய-ர்----------்கொண--ு--ரு-்-ிறார--ள்? ய-ர- ஜ-ய-த-த-க-க-ண-ட- இர-க-க-ற-ர-கள-? ய-ர- ஜ-ய-த-த-க-க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ா-்-ள-? ------------------------------------- யார் ஜெயித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்? 0
Yār--eyi-----oṇṭ--i-----ṟār-a-? Yār jeyittukkoṇṭu irukkiṟārkaḷ? Y-r j-y-t-u-k-ṇ-u i-u-k-ṟ-r-a-? ------------------------------- Yār jeyittukkoṇṭu irukkiṟārkaḷ?
Nie mam pojęcia. த----ாத-. த-ர-ய-த-. த-ர-ய-த-. --------- தெரியாது. 0
Te-----u. Teriyātu. T-r-y-t-. --------- Teriyātu.
Teraz jest remis. இச்-மயம--இ-ு அ----ம---ரி--மா- இர----ி----க--. இச-சமயம- இர- அண-ய-ம- சர-சமம-க இர-க-க-ற-ர-கள-. இ-்-ம-ம- இ-ு அ-ி-ு-் ச-ி-ம-ா- இ-ு-்-ி-ா-்-ள-. --------------------------------------------- இச்சமயம் இரு அணியும் சரிசமமாக இருக்கிறார்கள். 0
I--am-y-m---u -ṇ--u- -ar--am---ka------i-ārk--. Iccamayam iru aṇiyum caricamamāka irukkiṟārkaḷ. I-c-m-y-m i-u a-i-u- c-r-c-m-m-k- i-u-k-ṟ-r-a-. ----------------------------------------------- Iccamayam iru aṇiyum caricamamāka irukkiṟārkaḷ.
Sędzia pochodzi z Belgii. நடு--- ப-ல-ஜி--்-ிலிர----- --்தவர். நட-வர- ப-ல-ஜ-யத-த-ல-ர-ந-த- வந-தவர-. ந-ு-ர- ப-ல-ஜ-ய-்-ி-ி-ு-்-ு வ-்-வ-்- ----------------------------------- நடுவர் பெல்ஜியத்திலிருந்து வந்தவர். 0
N-ṭu--- --lj-yat-il-r--tu---nt--a-. Naṭuvar peljiyattiliruntu vantavar. N-ṭ-v-r p-l-i-a-t-l-r-n-u v-n-a-a-. ----------------------------------- Naṭuvar peljiyattiliruntu vantavar.
Teraz jest rzut karny. இதோ ----அ---தம-. இத- ஓர- அபர-தம-. இ-ோ ஓ-் அ-ர-த-்- ---------------- இதோ ஓர் அபராதம். 0
Itō-ōr a-ar-tam. Itō ōr aparātam. I-ō ō- a-a-ā-a-. ---------------- Itō ōr aparātam.
Gol! Jeden do zera! க---! ஒன்று--ூ---ி-ம் க-ல-! ஒன-ற--ப-ஜ-ஜ-யம- க-ல-! ஒ-்-ு-ப-ஜ-ஜ-ய-் --------------------- கோல்! ஒன்று-பூஜ்ஜியம் 0
Kō-! -------j-i-am Kōl! Oṉṟu-pūjjiyam K-l- O-ṟ---ū-j-y-m ------------------ Kōl! Oṉṟu-pūjjiyam

Przetrwają tylko mocne słowa!

Rzadkie słowa zmieniają się częściej niż słowa często używane. Może to wyjaśniać zasada ewolucji. Częste geny z czasem zmieniają się w mniejszym stopniu. Są stabilniejsze w swojej formie. I to samo dotyczy widocznie też słów! Badaniu poddano angielskie czasowniki. W tym celu porównano dzisiejszą formę czasowników ze starymi formami. W angielskim dziesięć najczęstszych czasowników jest nieregularnych. Większość innych czasowników jest regularna. W średniowieczu natomiast nieregularnych była większość czasowników. Rzadkie czasowniki nieregularne stały się regularnymi. Za 300 lat angielski będzie miał tylko nieliczne czasowniki nieregularne. Również inne badania pokazują, że języki są selekcjonowane jak geny. Naukowcy porównali częste słowa z różnych języków. Wybrali do tego słowa podobne i oznaczające to samo. Przykładem tego są: water, Wasser, vatten. Słowa te mają takie same korzenie, dlatego są do siebie podobne. Ponieważ są to słowa ważne, były często używane w każdym języku. W ten sposób mogły zachować swoją formę i są podobne do dzisiaj. Mniej ważne słowa zmieniają się o wiele szybciej. Są zastępowane raczej innymi słowami. Przez to rzadkie słowa w różnych językach nie są do siebie podobne. Dlaczego rzadkie słowa się zmieniają, nie jest jeszcze całkiem wyjaśnione. Możliwe, że są często nieprawidłowo używane lub wymiawiane. Bierze się to stąd, że ludzie nie znają ich dobrze. Ale może też być tak, że słowa ważne muszą być zawsze podobne. Ponieważ tylko wtedy mogą być dobrze zrozumiane. A słowa są po to, by je rozumieć…
Czy wiedziałeś?
Język ukraiński należy do języków wschodniosłowiańskich. Jest blisko spokrewniony z rosyjskim i białoruskim. Ponad 40 milionów ludzi mówi po ukraińsku. Po rosyjskim i polskim jest najczęściej używanym językiem słowiańskim. Ukraiński rozwinął się pod koniec XVIII w. z języka ludowego. Powstał wówczas samodzielny język pisany i również odrębna literatura. Dzisiaj istnieje wiele ukraińskich dialektów, które dzielą się na trzy grupy główne. Słownictwo, składnia i budowa głosek są bardzo podobne do innych języków słowiańskich. Wynika to z tego, że języki słowiańskie zróżnicowały się relatywnie późno. Ze względu na położenie geograficzne Ukrainy odnaleźć można wiele polskich i rosyjskich wpływów. Gramatyka rozróżnia siedem przypadków. Ukraińskie przymiotniki dobrze opisują stosunki do osób lub rzeczy. W zależności od wybranej formy słowa mówca może więc wyrazić swoje emocjonalne nastawienie. Inną cechą szczególną ukraińskiego jest jego nadzwyczaj melodyjne brzmienie. Kto kocha języki, brzmiące jak muzyka, powinien uczyć się ukraińskiego!