Rozmówki

pl musieć coś   »   ta கட்டாயமாக செய்ய வேண்டியது

72 [siedemdziesiąt dwa]

musieć coś

musieć coś

72 [எழுபத்து இரண்டு]

72 [Eḻupattu iraṇṭu]

கட்டாயமாக செய்ய வேண்டியது

[kaṭṭāyamāka ceyya vēṇṭiyatu]

Wybierz, jak chcesz zobaczyć tłumaczenie:   
polski tamilski Bawić się Więcej
musieć கட்ட-யம் கட-ட-யம- க-்-ா-ம- -------- கட்டாயம் 0
kaṭ---am kaṭṭāyam k-ṭ-ā-a- -------- kaṭṭāyam
Muszę wysłać ten list. நா-- -ந-த-க-ிதத்தை ---டாயம-க-தபாலில---ே--க-- -ே------. ந-ன- இந-த கட-தத-த- கட-ட-யம-க தப-ல-ல- ச-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ந-ன- இ-்- க-ி-த-த- க-்-ா-ம-க த-ா-ி-் ச-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------------ நான் இந்த கடிதத்தை கட்டாயமாக தபாலில் சேர்க்க வேண்டும். 0
n-- i-------i-att----aṭṭāy--ā---tapāli---ē-k-a-vēṇ-um. nāṉ inta kaṭitattai kaṭṭāyamāka tapālil cērkka vēṇṭum. n-ṉ i-t- k-ṭ-t-t-a- k-ṭ-ā-a-ā-a t-p-l-l c-r-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------------------ nāṉ inta kaṭitattai kaṭṭāyamāka tapālil cērkka vēṇṭum.
Muszę zapłacić za hotel. நான் கட்-ா-மா----ட----க-கு-க-்---- ---ு-்த வேண-ட-ம-. ந-ன- கட-ட-யம-க ஹ-ட-டல-க-க- கட-டணம- ச-ல-த-த வ-ண-ட-ம-. ந-ன- க-்-ா-ம-க ஹ-ட-ட-ு-்-ு க-்-ண-் ச-ல-த-த வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------------------- நான் கட்டாயமாக ஹோட்டலுக்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். 0
N-- --ṭ----māk- --ṭṭ-lu-k-----ṭ-ṇam -elu-t- -ē----. Nāṉ kaṭṭāyamāka hōṭṭalukku kaṭṭaṇam celutta vēṇṭum. N-ṉ k-ṭ-ā-a-ā-a h-ṭ-a-u-k- k-ṭ-a-a- c-l-t-a v-ṇ-u-. --------------------------------------------------- Nāṉ kaṭṭāyamāka hōṭṭalukku kaṭṭaṇam celutta vēṇṭum.
Musisz wstać wcześnie. நீ-கட்--ய-ா--சீக்க-ர---எழு-்த-ரு-்- -ே-்ட--். ந- கட-ட-யம-க ச-க-க-ரம- எழ-ந-த-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ந- க-்-ா-ம-க ச-க-க-ர-் எ-ு-்-ி-ு-்- வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------------- நீ கட்டாயமாக சீக்கிரம் எழுந்திருக்க வேண்டும். 0
Nī--aṭ-----ā-a----kir-----------k-- vē-ṭ--. Nī kaṭṭāyamāka cīkkiram eḻuntirukka vēṇṭum. N- k-ṭ-ā-a-ā-a c-k-i-a- e-u-t-r-k-a v-ṇ-u-. ------------------------------------------- Nī kaṭṭāyamāka cīkkiram eḻuntirukka vēṇṭum.
Musisz dużo pracować. நீ -ட-ட--மாக --ற----ே-ை-ச---ய வேண----். ந- கட-ட-யம-க ந-ற-ய வ-ல- ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. ந- க-்-ா-ம-க ந-ற-ய வ-ல- ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- நீ கட்டாயமாக நிறைய வேலை செய்ய வேண்டும். 0
Nī --ṭ-ā----k- -i-ai-a--ē--i c-y-a vē-ṭ--. Nī kaṭṭāyamāka niṟaiya vēlai ceyya vēṇṭum. N- k-ṭ-ā-a-ā-a n-ṟ-i-a v-l-i c-y-a v-ṇ-u-. ------------------------------------------ Nī kaṭṭāyamāka niṟaiya vēlai ceyya vēṇṭum.
Musisz być punktualnie. ந- ----ாயமாக-எப-ப-ழுத--் -ே-----வ-ா-ல்---ுக-க --ண-டும். ந- கட-ட-யம-க எப-ப-ழ-த-ம- ந-ரம- தவற-மல- இர-க-க வ-ண-ட-ம-. ந- க-்-ா-ம-க எ-்-ொ-ு-ு-் ந-ர-் த-ற-ம-் இ-ு-்- வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------------- நீ கட்டாயமாக எப்பொழுதும் நேரம் தவறாமல் இருக்க வேண்டும். 0
N- k-ṭ-ā--m-ka ----ḻ---m-n-r-- tava--m-l--ru--a -ēṇ-um. Nī kaṭṭāyamāka eppoḻutum nēram tavaṟāmal irukka vēṇṭum. N- k-ṭ-ā-a-ā-a e-p-ḻ-t-m n-r-m t-v-ṟ-m-l i-u-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------------------- Nī kaṭṭāyamāka eppoḻutum nēram tavaṟāmal irukka vēṇṭum.
On musi zatankować. அவ-ுக--ு கட்டா-----ெட-ர-ல்--ோட---ண--ும-. அவன-க-க- கட-ட-யம- ப-ட-ர-ல- ப-ட வ-ண-ட-ம-. அ-ன-க-க- க-்-ா-ம- ப-ட-ர-ல- ப-ட வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------- அவனுக்கு கட்டாயம் பெட்ரோல் போட வேண்டும். 0
Ava--k---k-----a- -eṭr-- p-ṭa -ē-ṭum. Avaṉukku kaṭṭāyam peṭrōl pōṭa vēṇṭum. A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- p-ṭ-ō- p-ṭ- v-ṇ-u-. ------------------------------------- Avaṉukku kaṭṭāyam peṭrōl pōṭa vēṇṭum.
On musi naprawić samochód. அ-னு-்-ு க------- மோட்டா-்--ண்-ிய- -ழுது-பா-்-்க --ண்ட---. அவன-க-க- கட-ட-யம- ம-ட-ட-ர- வண-ட-ய- பழ-த- ப-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. அ-ன-க-க- க-்-ா-ம- ம-ட-ட-ர- வ-்-ி-ை ப-ு-ு ப-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------------------------- அவனுக்கு கட்டாயம் மோட்டார் வண்டியை பழுது பார்க்க வேண்டும். 0
A--ṉu--- ---ṭā-a- --ṭṭā- va-ṭ-y-i p--ut----r------ṇṭum. Avaṉukku kaṭṭāyam mōṭṭār vaṇṭiyai paḻutu pārkka vēṇṭum. A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- m-ṭ-ā- v-ṇ-i-a- p-ḻ-t- p-r-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------------------- Avaṉukku kaṭṭāyam mōṭṭār vaṇṭiyai paḻutu pārkka vēṇṭum.
On musi umyć samochód. அ-ன--்கு-க----ய-் ----ி-ை -ுத-த-்-செய்--வ----ும். அவன-க-க- கட-ட-யம- வண-ட-ய- ச-த-தம- ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. அ-ன-க-க- க-்-ா-ம- வ-்-ி-ை ச-த-த-் ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------- அவனுக்கு கட்டாயம் வண்டியை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். 0
A-aṉu----k-ṭṭā-am -a-ṭ---i--u-ta- -eyya --ṇ--m. Avaṉukku kaṭṭāyam vaṇṭiyai cuttam ceyya vēṇṭum. A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- v-ṇ-i-a- c-t-a- c-y-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------------- Avaṉukku kaṭṭāyam vaṇṭiyai cuttam ceyya vēṇṭum.
Ona musi zrobić zakupy. அ-ளு--க- -ட்-ாய-் -ட- செ-்ல-----ட-ம-. அவள-க-க- கட-ட-யம- கட- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. அ-ள-க-க- க-்-ா-ம- க-ை ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------- அவளுக்கு கட்டாயம் கடை செல்ல வேண்டும். 0
Av-ḷu-----aṭ---am-----------a vēṇṭum. Avaḷukku kaṭṭāyam kaṭai cella vēṇṭum. A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- k-ṭ-i c-l-a v-ṇ-u-. ------------------------------------- Avaḷukku kaṭṭāyam kaṭai cella vēṇṭum.
Ona musi posprzątać mieszkanie. அவ-ு-----க---ாய-- ----ட--்---த---- --ய-- வ-ண்----. அவள-க-க- கட-ட-யம- வ-ட-ட-ச- ச-த-தம- ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. அ-ள-க-க- க-்-ா-ம- வ-ட-ட-ச- ச-த-த-் ச-ய-ய வ-ண-ட-ம-. -------------------------------------------------- அவளுக்கு கட்டாயம் வீட்டைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். 0
A-aḷu--u-k-ṭṭ--a----ṭṭ----c-tt-- --y-a --ṇ-u-. Avaḷukku kaṭṭāyam vīṭṭaic cuttam ceyya vēṇṭum. A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- v-ṭ-a-c c-t-a- c-y-a v-ṇ-u-. ---------------------------------------------- Avaḷukku kaṭṭāyam vīṭṭaic cuttam ceyya vēṇṭum.
Ona musi zrobić pranie. அ---க்கு கட-ட--ம்--ுண-----துவைக்க-வே-்-ும-. அவள-க-க- கட-ட-யம- த-ண-கள- த-வ-க-க வ-ண-ட-ம-. அ-ள-க-க- க-்-ா-ம- த-ண-க-் த-வ-க-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------- அவளுக்கு கட்டாயம் துணிகள் துவைக்க வேண்டும். 0
Avaḷ-kku --ṭṭ---m-t-ṇika- ---a-k---v-ṇ---. Avaḷukku kaṭṭāyam tuṇikaḷ tuvaikka vēṇṭum. A-a-u-k- k-ṭ-ā-a- t-ṇ-k-ḷ t-v-i-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------ Avaḷukku kaṭṭāyam tuṇikaḷ tuvaikka vēṇṭum.
Musimy zaraz iść do szkoły. ந--்--் -டனே-ப-்--க-க-----செல்ல--ேண்----. ந-ங-கள- உடன- பள-ள-க-க-டம- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ந-ங-க-் உ-ன- ப-்-ி-்-ூ-ம- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ----------------------------------------- நாங்கள் உடனே பள்ளிக்கூடம் செல்ல வேண்டும். 0
N-ṅka- --aṉē-p-ḷ-ik--ṭ----e-l---ēṇṭu-. Nāṅkaḷ uṭaṉē paḷḷikkūṭam cella vēṇṭum. N-ṅ-a- u-a-ē p-ḷ-i-k-ṭ-m c-l-a v-ṇ-u-. -------------------------------------- Nāṅkaḷ uṭaṉē paḷḷikkūṭam cella vēṇṭum.
Musimy zaraz iść do pracy. நாங-க-- --னே வே---்-ுச்--ெல்----ண---ம-. ந-ங-கள- உடன- வ-ல-க-க-ச- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ந-ங-க-் உ-ன- வ-ல-க-க-ச- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. --------------------------------------- நாங்கள் உடனே வேலைக்குச் செல்ல வேண்டும். 0
N-ṅ------a---vē-a--k-c-ce--a -----m. Nāṅkaḷ uṭaṉē vēlaikkuc cella vēṇṭum. N-ṅ-a- u-a-ē v-l-i-k-c c-l-a v-ṇ-u-. ------------------------------------ Nāṅkaḷ uṭaṉē vēlaikkuc cella vēṇṭum.
Musimy zaraz iść do lekarza. ந-ங-கள- --னே --ுத்துவரி--- -ெல்- வேண்ட--். ந-ங-கள- உடன- மர-த-த-வர-டம- ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ந-ங-க-் உ-ன- ம-ு-்-ு-ர-ட-் ச-ல-ல வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------ நாங்கள் உடனே மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டும். 0
Nāṅk-ḷ uṭaṉē--a----uvar--am -e--- v--ṭ--. Nāṅkaḷ uṭaṉē maruttuvariṭam cella vēṇṭum. N-ṅ-a- u-a-ē m-r-t-u-a-i-a- c-l-a v-ṇ-u-. ----------------------------------------- Nāṅkaḷ uṭaṉē maruttuvariṭam cella vēṇṭum.
Musicie poczekać na autobus. நீ----் எல-----ம- -ே-ு------க----த்திருக-க-வேண---ம். ந-ங-கள- எல-ல-ர-ம- ப-ர-ந-த-க-க- க-த-த-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ந-ங-க-் எ-்-ோ-ு-் ப-ர-ந-த-க-க- க-த-த-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------------------------- நீங்கள் எல்லோரும் பேருந்துக்கு காத்திருக்க வேண்டும். 0
Nī--aḷ e-lō-u- pē-u--u-ku--āt----kk---ē--u-. Nīṅkaḷ ellōrum pēruntukku kāttirukka vēṇṭum. N-ṅ-a- e-l-r-m p-r-n-u-k- k-t-i-u-k- v-ṇ-u-. -------------------------------------------- Nīṅkaḷ ellōrum pēruntukku kāttirukka vēṇṭum.
Musicie poczekać na pociąg. ந---க-் --்ல--ு-- --ிலு--க--க-த்த-ருக்- வ---ட---. ந-ங-கள- எல-ல-ர-ம- ரய-ல-க-க- க-த-த-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ந-ங-க-் எ-்-ோ-ு-் ர-ி-ு-்-ு க-த-த-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------- நீங்கள் எல்லோரும் ரயிலுக்கு காத்திருக்க வேண்டும். 0
Nīṅ--ḷ-e-lōr-- rayi-u--- k-ttir-k---vē-ṭ--. Nīṅkaḷ ellōrum rayilukku kāttirukka vēṇṭum. N-ṅ-a- e-l-r-m r-y-l-k-u k-t-i-u-k- v-ṇ-u-. ------------------------------------------- Nīṅkaḷ ellōrum rayilukku kāttirukka vēṇṭum.
Musicie poczekać na taksówkę. ந--்--- எல--ோர-ம- வாட-- -ண-ட-க்கு -ா--த-ர-க-க--ேண--ும-. ந-ங-கள- எல-ல-ர-ம- வ-டக- வண-ட-க-க- க-த-த-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ந-ங-க-் எ-்-ோ-ு-் வ-ட-ை வ-்-ி-்-ு க-த-த-ர-க-க வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------------------- நீங்கள் எல்லோரும் வாடகை வண்டிக்கு காத்திருக்க வேண்டும். 0
N-ṅka- el----m-vāṭakai v----k-u-kā--i----a-----um. Nīṅkaḷ ellōrum vāṭakai vaṇṭikku kāttirukka vēṇṭum. N-ṅ-a- e-l-r-m v-ṭ-k-i v-ṇ-i-k- k-t-i-u-k- v-ṇ-u-. -------------------------------------------------- Nīṅkaḷ ellōrum vāṭakai vaṇṭikku kāttirukka vēṇṭum.

Dlaczego jest tak dużo różnych języków?

Na świecie jest dzisiaj ponad 6 000 różnych języków. Dlatego potrzebni są nam tłumacze ustni i pisemni. Bardzo dawno temu wszyscy mówili w tym samym języku. Zmieniło się to jednak, kiedy ludzie zaczęli migrować. Opuścili swój rdzenny kraj Afrykę i rozprzestrzenili się po Ziemi. To przestrzenne rozmieszczenie zaprowadziło też do językowego podziału. Każdy lud rozwinął bowiem własną formę komunikacji. Ze wspólnego prajęzyka powstało wiele różnych języków. Ludzie nie pozostali jednak długo tylko w jednym miejscu. W ten sposób języki rozdzielały się coraz bardziej. Aż w końcu nie można było już rozpoznać żadnych wspólnych korzeni. Również żaden naród nie żył w odosobnieniu przez tysiące lat. Zawsze był kontakt z innymi ludami. To zmieniało języki. Przejmowały elementy z obcych języków lub mieszały się. Taki rozwój języków nigdy się nie skończy. Migracje i kontakty wyjaśniają więc liczebność języków. Dlaczego jednak języki są tak różnorodne, to inne pytanie. Każda ewolucja kieruje się określonymi regułami. To, że języki są takie, jakie są, musi mieć swoje powody. Tymi powodami naukowcy interesują się od dawna. Chcieliby wiedzieć, dlaczego języki rozwijają się w tak różny sposób. Aby to zbadać, należy śledzić ich historię. W ten sposób można poznać, co się kiedy zmieniło. Nie wiadomo jeszcze, co wpływa na rozwój języków. Ważniejsze niż biologiczne wydają się być czynniki kulturalne. Oznacza to, że historia narodów ukształtowała ich języki. Języki mówią nam widocznie więcej, niż sądzimy…