वाक्यांश

hi होटल में आगमन   »   kn ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ - ಆಗಮನ

२७ [सत्ताईस]

होटल में आगमन

होटल में आगमन

೨೭ [ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು]

27 [Ippattēḷu]

ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ - ಆಗಮನ

[hōṭel nalli - āgamana.]

पाठ देखने के लिए क्लिक करें   
हिन्दी कन्नड़ प्ले अधिक
क्या आप के यहाँ कमरा खाली है? ನ-ಮ-- ಹೋಟೆ-್-ನಲ----ಒಂದು ---ಡಿ ---ಿ------? ನ-ಮ-ಮ ಹ-ಟ-ಲ- ನಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಕ-ಠಡ- ಖ-ಲ- ಇದ-ಯ-? ನ-ಮ-ಮ ಹ-ಟ-ಲ- ನ-್-ಿ ಒ-ದ- ಕ-ಠ-ಿ ಖ-ಲ- ಇ-ೆ-ಾ- ----------------------------------------- ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಾ? 0
N---m--hō-el-nalli-on-- ----a-i kh-l---deyā? Nim'ma hōṭel nalli ondu koṭhaḍi khāli ideyā? N-m-m- h-ṭ-l n-l-i o-d- k-ṭ-a-i k-ā-i i-e-ā- -------------------------------------------- Nim'ma hōṭel nalli ondu koṭhaḍi khāli ideyā?
मैंने एक कमरा आरक्षित किया था ನಾ----ಂದ---ೊ--ಿಯನ-ನ- ಕ--್ದ-ರ--ಿದ---ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಕ-ಠಡ-ಯನ-ನ- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಕ-ಠ-ಿ-ನ-ನ- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ದ-ದ-ನ-. -------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ. 0
N--u-ond- -oṭh-ḍ-yan-u -ā-dir--id----. Nānu ondu koṭhaḍiyannu kāydirisiddēne. N-n- o-d- k-ṭ-a-i-a-n- k-y-i-i-i-d-n-. -------------------------------------- Nānu ondu koṭhaḍiyannu kāydirisiddēne.
मेरा नाम मुल्लर है ನ----ಹ--ರು-ಮ-ಲ----. ನನ-ನ ಹ-ಸರ- ಮ-ಲ-ಲರ-. ನ-್- ಹ-ಸ-ು ಮ-ಲ-ಲ-್- ------------------- ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಿಲ್ಲರ್. 0
N-nna ---aru --l---. Nanna hesaru millar. N-n-a h-s-r- m-l-a-. -------------------- Nanna hesaru millar.
मुझे एक कमरा चाहिए ನ--ೆ ---- ಹ-ಸ--ೆಯ-ರು----ಣ- -ೇ--. ನನಗ- ಒ-ಟ- ಹ-ಸ-ಗ-ಯ-ರ-ವ ಕ-ಣ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-ಟ- ಹ-ಸ-ಗ-ಯ-ರ-ವ ಕ-ಣ- ಬ-ಕ-. -------------------------------- ನನಗೆ ಒಂಟಿ ಹಾಸಿಗೆಯಿರುವ ಕೋಣೆ ಬೇಕು. 0
N-n-g- -ṇ----ā---e-iru-a---ṇ-----u. Nanage oṇṭi hāsigeyiruva kōṇe bēku. N-n-g- o-ṭ- h-s-g-y-r-v- k-ṇ- b-k-. ----------------------------------- Nanage oṇṭi hāsigeyiruva kōṇe bēku.
मुझे दो लोगों के लिए कमरा चाहिए ನ-ಗ- ಜ-ಡ---ಾ-ಿಗ-ಯಿ--- ಕ-----ೇಕ-. ನನಗ- ಜ-ಡ- ಹ-ಸ-ಗ-ಯ-ರ-ವ ಕ-ಣ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಜ-ಡ- ಹ-ಸ-ಗ-ಯ-ರ-ವ ಕ-ಣ- ಬ-ಕ-. -------------------------------- ನನಗೆ ಜೋಡಿ ಹಾಸಿಗೆಯಿರುವ ಕೋಣೆ ಬೇಕು. 0
Na---e -ō-i--ā-i-e------ kō------u. Nanage jōḍi hāsigeyiruva kōṇe bēku. N-n-g- j-ḍ- h-s-g-y-r-v- k-ṇ- b-k-. ----------------------------------- Nanage jōḍi hāsigeyiruva kōṇe bēku.
एक रात के लिए कमरे का कितना लगेगा? ಈ -----ಗೆ/---ೆ-ೆ ಒಂ-- ರ-ತ----ೆ -ಷ-ಟ--ಹ--ಆ--ತ್ತ--? ಈ ಕ-ಠಡ-ಗ-/ಕ-ಣ-ಗ- ಒ-ದ- ರ-ತ-ರ-ಗ- ಎಷ-ಟ- ಹಣ ಆಗ-ತ-ತದ-? ಈ ಕ-ಠ-ಿ-ೆ-ಕ-ಣ-ಗ- ಒ-ದ- ರ-ತ-ರ-ಗ- ಎ-್-ು ಹ- ಆ-ು-್-ದ-? ------------------------------------------------- ಈ ಕೂಠಡಿಗೆ/ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಆಗುತ್ತದೆ? 0
Ī kū--aḍi-e--ōṇ-g----du--ātri-e eṣṭ----ṇ- ---t--d-? Ī kūṭhaḍige/kōṇege ondu rātrige eṣṭu haṇa āguttade? Ī k-ṭ-a-i-e-k-ṇ-g- o-d- r-t-i-e e-ṭ- h-ṇ- ā-u-t-d-? --------------------------------------------------- Ī kūṭhaḍige/kōṇege ondu rātrige eṣṭu haṇa āguttade?
मुझे स्नानगृह के साथ एक कमरा चाहिए ನ--ೆ -್ನ--ದ-ಮನ---ರುವ--ೋಣ--ಬೇಕು. ನನಗ- ಸ-ನ-ನದ ಮನ- ಇರ-ವ ಕ-ಣ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಸ-ನ-ನ- ಮ-ೆ ಇ-ು- ಕ-ಣ- ಬ-ಕ-. ------------------------------- ನನಗೆ ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಇರುವ ಕೋಣೆ ಬೇಕು. 0
N-na---sn-na-a m-n----uv-----e bēk-. Nanage snānada mane iruva kōṇe bēku. N-n-g- s-ā-a-a m-n- i-u-a k-ṇ- b-k-. ------------------------------------ Nanage snānada mane iruva kōṇe bēku.
मुझे शावर के साथ एक कमरा चाहिए ನನಗೆ ಶ-ರ--ಇ----ಕೋಣೆ--ೇ-ು. ನನಗ- ಶವರ- ಇರ-ವ ಕ-ಣ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಶ-ರ- ಇ-ು- ಕ-ಣ- ಬ-ಕ-. ------------------------- ನನಗೆ ಶವರ್ ಇರುವ ಕೋಣೆ ಬೇಕು. 0
N--age-ś---- -ruva---ṇ- -ē--. Nanage śavar iruva kōṇe bēku. N-n-g- ś-v-r i-u-a k-ṇ- b-k-. ----------------------------- Nanage śavar iruva kōṇe bēku.
क्या मैं कमरा देख सकता / सकती हूँ? ನ-ನ---ೊಠಡ-ಯ--ನು----ಮೆ--ೋಡ-ಹು-ೆ? ನ-ನ- ಕ-ಠಡ-ಯನ-ನ- ಒಮ-ಮ- ನ-ಡಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ಕ-ಠ-ಿ-ನ-ನ- ಒ-್-ೆ ನ-ಡ-ಹ-ದ-? ------------------------------- ನಾನು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬಹುದೆ? 0
N-----oṭh-ḍ------ om'-e--ō-aba-ud-? Nānu koṭhaḍiyannu om'me nōḍabahude? N-n- k-ṭ-a-i-a-n- o-'-e n-ḍ-b-h-d-? ----------------------------------- Nānu koṭhaḍiyannu om'me nōḍabahude?
क्या यहाँ गैरेज है? ಇಲ-ಲ---ತ-ತ-ರದ--ಲ- ಗ-ಯಾರೇಜ------ೆ? ಇಲ-ಲ- ಹತ-ತ-ರದಲ-ಲ- ಗ-ಯ-ರ-ಜ- ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಹ-್-ಿ-ದ-್-ಿ ಗ-ಯ-ರ-ಜ- ಇ-ೆ-ೆ- --------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆಯೆ? 0
I-l- -at-i-a-a-l--gy-rē---d---? Illi hattiradalli gyārēj ideye? I-l- h-t-i-a-a-l- g-ā-ē- i-e-e- ------------------------------- Illi hattiradalli gyārēj ideye?
क्या यहाँ तिजोरी है? ಇಲ್-ಿ---ದ- ---ೋರಿ-ಇದ--ೆ? ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ತ-ಜ-ರ- ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ತ-ಜ-ರ- ಇ-ೆ-ೆ- ------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಜೋರಿ ಇದೆಯೆ? 0
I-li o-d- t----i-ide-e? Illi ondu tijōri ideye? I-l- o-d- t-j-r- i-e-e- ----------------------- Illi ondu tijōri ideye?
क्या यहाँ फैक्स है? ಇಲ-----್ಯ-ಕ್ಸ್ ಮೆಶ--- ಇದ---? ಇಲ-ಲ- ಫ-ಯ-ಕ-ಸ- ಮ-ಶ-ನ- ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಫ-ಯ-ಕ-ಸ- ಮ-ಶ-ನ- ಇ-ೆ-ೆ- ---------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಶಿನ್ ಇದೆಯೆ? 0
Ill--p---k- -e--n---ey-? Illi phyāks meśin ideye? I-l- p-y-k- m-ś-n i-e-e- ------------------------ Illi phyāks meśin ideye?
अच्छा मैं कमरा लेता / लेती हूँ ಸರ---ನಾನು - ಕೊ-ಡಿಯನ----ತೆಗ-ದುಕೊಳ---ತ-ತೇ-ೆ. ಸರ-, ನ-ನ- ಈ ಕ-ಠಡ-ಯನ-ನ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ನ-. ಸ-ಿ- ನ-ನ- ಈ ಕ-ಠ-ಿ-ನ-ನ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------------------------ ಸರಿ, ನಾನು ಈ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 0
Sa--- nā-----k--haḍi------te-e-uko-ḷu----e. Sari, nānu ī koṭhaḍiyannu tegedukoḷḷuttēne. S-r-, n-n- ī k-ṭ-a-i-a-n- t-g-d-k-ḷ-u-t-n-. ------------------------------------------- Sari, nānu ī koṭhaḍiyannu tegedukoḷḷuttēne.
ये चाबीयाँ हैं ಬ--ದ-ೈಗ-ನ--ು-ತೆಗ-ದುಕೊಳ---. ಬ-ಗದಕ-ಗಳನ-ನ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-. ಬ-ಗ-ಕ-ಗ-ನ-ನ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-. -------------------------- ಬೀಗದಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 0
B--a-akaiga----u----e--k----. Bīgadakaigaḷannu tegedukoḷḷi. B-g-d-k-i-a-a-n- t-g-d-k-ḷ-i- ----------------------------- Bīgadakaigaḷannu tegedukoḷḷi.
यह मेरा सामान है ಇ-------್ನ -ೆ---ಿ-ೆ-ಳಿ-ೆ. ಇಲ-ಲ- ನನ-ನ ಪ-ಟ-ಟ-ಗ-ಗಳ-ವ-. ಇ-್-ಿ ನ-್- ಪ-ಟ-ಟ-ಗ-ಗ-ಿ-ೆ- ------------------------- ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆ. 0
I-l---anna p--ṭ-g--a-i--. Illi nanna peṭṭigegaḷive. I-l- n-n-a p-ṭ-i-e-a-i-e- ------------------------- Illi nanna peṭṭigegaḷive.
नाश्ता कितने बजे होता है? ಬ-ಳಗ-ನ-ತಿ--ಿ --್ಟು -ೊತ್---- ದೊ--ಯ-ತ್ತದೆ? ಬ-ಳಗ-ನ ತ--ಡ- ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತದ-? ಬ-ಳ-ಿ- ತ-ಂ-ಿ ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ- ---------------------------------------- ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? 0
Be-a-i---ti-ḍ- --ṭu -ot---- --r-yu-tade? Beḷagina tiṇḍi eṣṭu hottige doreyuttade? B-ḷ-g-n- t-ṇ-i e-ṭ- h-t-i-e d-r-y-t-a-e- ---------------------------------------- Beḷagina tiṇḍi eṣṭu hottige doreyuttade?
दोपहर का खाना कितने बजे होता है? ಮಧ್ಯ--್-ದ -ಟ-----ು ಹೊತ---ಗ- --ರೆಯು-್---? ಮಧ-ಯ-ಹ-ನದ ಊಟ ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತದ-? ಮ-್-ಾ-್-ದ ಊ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ- ---------------------------------------- ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? 0
M--hyāhna-a-ū-- e-ṭ- h-tt-g---ore-ut----? Madhyāhnada ūṭa eṣṭu hottige doreyuttade? M-d-y-h-a-a ū-a e-ṭ- h-t-i-e d-r-y-t-a-e- ----------------------------------------- Madhyāhnada ūṭa eṣṭu hottige doreyuttade?
रात का खाना कितने बजे होता है? ಸಂಜೆಯ--ಟ -ಷ್ಟ--ಹೊತ್--ಗ---ೊರ--ು--ತ-ೆ? ಸ-ಜ-ಯ ಊಟ ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತದ-? ಸ-ಜ-ಯ ಊ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ- ------------------------------------ ಸಂಜೆಯ ಊಟ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? 0
Sa-̄-e-a--ṭa--ṣ-u h-tt-g-----ey-t-ad-? San-jeya ūṭa eṣṭu hottige doreyuttade? S-n-j-y- ū-a e-ṭ- h-t-i-e d-r-y-t-a-e- -------------------------------------- San̄jeya ūṭa eṣṭu hottige doreyuttade?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -