ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು ೧   »   ta இணைப்புச் சொற்கள் 1

೯೪ [ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು ೧

ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು ೧

94 [தொண்ணூற்று நான்கு]

94 [Toṇṇūṟṟu nāṉku]

இணைப்புச் சொற்கள் 1

[iṇaippuc coṟkaḷ 1]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿ. மழை -ி-்-ும- -----ா--திரு. ம_ நி___ வ_ கா____ ம-ை ந-ற-க-ம- வ-ை க-த-த-ர-. -------------------------- மழை நிற்கும் வரை காத்திரு. 0
ma--i n-ṟ-----a----kāt--r-. m____ n_____ v____ k_______ m-ḻ-i n-ṟ-u- v-r-i k-t-i-u- --------------------------- maḻai niṟkum varai kāttiru.
ನಾನು ತಯಾರಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿ. நா-் ---ி-----் வரை--ா-்தி-ு. நா_ மு____ வ_ கா____ ந-ன- ம-ட-க-க-ம- வ-ை க-த-த-ர-. ----------------------------- நான் முடிக்கும் வரை காத்திரு. 0
N----u---k-m---ra--k----ru. N__ m_______ v____ k_______ N-ṉ m-ṭ-k-u- v-r-i k-t-i-u- --------------------------- Nāṉ muṭikkum varai kāttiru.
ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿ. அவ-்-த---ம--- வரும்-வரை---த்--ர-. அ__ தி___ வ__ வ_ கா____ அ-ன- த-ர-ம-ப- வ-ு-் வ-ை க-த-த-ர-. --------------------------------- அவன் திரும்பி வரும் வரை காத்திரு. 0
A-aṉ t-rump---a-u- --rai-kā-----. A___ t______ v____ v____ k_______ A-a- t-r-m-i v-r-m v-r-i k-t-i-u- --------------------------------- Avaṉ tirumpi varum varai kāttiru.
ನನ್ನ ಕೂದಲು ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. எ-்--ல---டி-உல---- --- ---- காத----ு-்-----். எ_ த___ உ___ வ_ நா_ கா________ எ-் த-ை-ு-ி உ-ர-ம- வ-ை ந-ன- க-த-த-ர-க-க-ற-ன-. --------------------------------------------- என் தலைமுடி உலரும் வரை நான் காத்திருக்கிறேன். 0
Eṉ ta-aim--- u-ar-----r-- -ā--kā-t----ki-ēṉ. E_ t________ u_____ v____ n__ k_____________ E- t-l-i-u-i u-a-u- v-r-i n-ṉ k-t-i-u-k-ṟ-ṉ- -------------------------------------------- Eṉ talaimuṭi ularum varai nāṉ kāttirukkiṟēṉ.
ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. தி-ை-்---- மு-ி---் ----ந--் ---்----க்-ிறேன-. தி_____ மு___ வ_ நா_ கா________ த-ர-ப-ப-ம- ம-ட-ய-ம- வ-ை ந-ன- க-த-த-ர-க-க-ற-ன-. ---------------------------------------------- திரைப்படம் முடியும் வரை நான் காத்திருக்கிறேன். 0
T-ra--pa--m-mu--yum---r-i-nā----tt-r---iṟē-. T__________ m______ v____ n__ k_____________ T-r-i-p-ṭ-m m-ṭ-y-m v-r-i n-ṉ k-t-i-u-k-ṟ-ṉ- -------------------------------------------- Tiraippaṭam muṭiyum varai nāṉ kāttirukkiṟēṉ.
ನಾನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಹಸಿರು ಆಗುವ ತನಕ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. போ-்கு----து -ி--்------சைய----- ------ன- ----த---க்கி--ன். போ______ வி___ ப_____ வ_ நா_ கா________ ப-க-க-வ-த-த- வ-ள-்-ு ப-்-ை-ா-ு-் வ-ை ந-ன- க-த-த-ர-க-க-ற-ன-. ----------------------------------------------------------- போக்குவரத்து விளக்கு பச்சையாகும் வரை நான் காத்திருக்கிறேன். 0
Pō---v--at-u ---a--u-pac--iy-k-- --rai -āṉ-k-t--ru-k-ṟ-ṉ. P___________ v______ p__________ v____ n__ k_____________ P-k-u-a-a-t- v-ḷ-k-u p-c-a-y-k-m v-r-i n-ṉ k-t-i-u-k-ṟ-ṉ- --------------------------------------------------------- Pōkkuvarattu viḷakku paccaiyākum varai nāṉ kāttirukkiṟēṉ.
ನೀನು ಯಾವಾಗ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀಯ? நீ--ப்பொ-ுத- -ி-ும---யில்-ச--்கி-ா--? நீ எ____ வி_____ செ_____ ந- எ-்-ொ-ு-ு வ-ட-ம-ற-ய-ல- ச-ல-க-ற-ய-? ------------------------------------- நீ எப்பொழுது விடுமுறையில் செல்கிறாய்? 0
N---ppoḻ--u------u-aiy-l --l--ṟ--? N_ e_______ v___________ c________ N- e-p-ḻ-t- v-ṭ-m-ṟ-i-i- c-l-i-ā-? ---------------------------------- Nī eppoḻutu viṭumuṟaiyil celkiṟāy?
ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗಳ ಮುಂಚೆಯೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯ? கோடை----ுமுறைக்-ு மு-்-தா-வா? கோ_ வி_____ மு______ க-ட- வ-ட-ம-ற-க-க- ம-ன-ன-ா-வ-? ----------------------------- கோடை விடுமுறைக்கு முன்னதாகவா? 0
Kōṭ-i -iṭ-muṟ--k-u---ṉṉ-tā-a-ā? K____ v___________ m___________ K-ṭ-i v-ṭ-m-ṟ-i-k- m-ṉ-a-ā-a-ā- ------------------------------- Kōṭai viṭumuṟaikku muṉṉatākavā?
ಹೌದು, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ஆ-்-------விடு-ு---ஆ-ம-பமாவ---க- ம------. ஆ__ கோ_ வி___ ஆ________ மு____ ஆ-்- க-ட- வ-ட-ம-ற- ஆ-ம-ப-ா-த-்-ு ம-ன-ன-்- ----------------------------------------- ஆம். கோடை விடுமுறை ஆரம்பமாவதற்கு முன்னர். 0
Ā-------- --ṭum-ṟai ā--mp--āv------ --ṉṉar. Ā__ K____ v________ ā______________ m______ Ā-. K-ṭ-i v-ṭ-m-ṟ-i ā-a-p-m-v-t-ṟ-u m-ṉ-a-. ------------------------------------------- Ām. Kōṭai viṭumuṟai ārampamāvataṟku muṉṉar.
ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡು. கு---்-க-லம் ஆர--ப-ாகு-- -ுன-னர- கூ--ய---ரி-ெ-். கு__ கா__ ஆ______ மு___ கூ__ ச____ க-ள-ர- க-ல-் ஆ-ம-ப-ா-ு-் ம-ன-ன-் க-ர-ய- ச-ி-ெ-்- ------------------------------------------------ குளிர் காலம் ஆரம்பமாகும் முன்னர் கூரையை சரிசெய். 0
K-ḷ-r----a- -ramp-m-kum-m-ṉṉar--ūr----i -aric--. K____ k____ ā__________ m_____ k_______ c_______ K-ḷ-r k-l-m ā-a-p-m-k-m m-ṉ-a- k-r-i-a- c-r-c-y- ------------------------------------------------ Kuḷir kālam ārampamākum muṉṉar kūraiyai caricey.
ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊ. ம-ஜ-யி-் உட்----ம் -ுன--ே கை-------்---ள-. மே___ உ____ மு__ கை க___ கொ__ ம-ஜ-ய-ல- உ-்-ா-ு-் ம-ன-ன- க- க-ு-ி-் க-ள-. ------------------------------------------ மேஜையில் உட்காரும் முன்னே கை கழுவிக் கொள். 0
M-ja---- -ṭ--r-- m-ṉ---k-i ----v-k --ḷ. M_______ u______ m____ k__ k______ k___ M-j-i-i- u-k-r-m m-ṉ-ē k-i k-ḻ-v-k k-ḷ- --------------------------------------- Mējaiyil uṭkārum muṉṉē kai kaḻuvik koḷ.
ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚು. வ--ிய---ோக-முன்---்--- -ூட-----. வெ__ போ___ ஜ___ மூ____ வ-ள-ய- ப-க-ம-ன- ஜ-்-ல- ம-ட-வ-ட-. -------------------------------- வெளியே போகுமுன் ஜன்னலை மூடிவிடு. 0
V--i-- p-k--uṉ -----lai-----v---. V_____ p______ j_______ m________ V-ḷ-y- p-k-m-ṉ j-ṉ-a-a- m-ṭ-v-ṭ-. --------------------------------- Veḷiyē pōkumuṉ jaṉṉalai mūṭiviṭu.
ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತೀಯ? ந- --்பொழுத- --ட--ிற-----ர---றாய-? நீ எ____ வீ____ வ_____ ந- எ-்-ொ-ு-ு வ-ட-ட-ற-க- வ-ு-ி-ா-்- ---------------------------------- நீ எப்பொழுது வீட்டிற்கு வருகிறாய்? 0
Nī --poḻ-tu-vīṭ-i----v-ruki-āy? N_ e_______ v_______ v_________ N- e-p-ḻ-t- v-ṭ-i-k- v-r-k-ṟ-y- ------------------------------- Nī eppoḻutu vīṭṭiṟku varukiṟāy?
ಪಾಠಗಳ ನಂತರವೇ? வ-ு-்-ு ம-ட---த --றக-? வ___ மு___ பி___ வ-ு-்-ு ம-ட-ந-த ப-ற-ா- ---------------------- வகுப்பு முடிந்த பிறகா? 0
Va-u--- -uṭ---a pi---ā? V______ m______ p______ V-k-p-u m-ṭ-n-a p-ṟ-k-? ----------------------- Vakuppu muṭinta piṟakā?
ಹೌದು, ಪಾಠಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ. ஆம்.-வ--ப்பு --ட---த --ற--. ஆ__ வ___ மு___ பி___ ஆ-்- வ-ு-்-ு ம-ட-ந-த ப-ற-ு- --------------------------- ஆம். வகுப்பு முடிந்த பிறகு. 0
Ā-. -a---p--m--i-----i--k-. Ā__ V______ m______ p______ Ā-. V-k-p-u m-ṭ-n-a p-ṟ-k-. --------------------------- Ām. Vakuppu muṭinta piṟaku.
ಅವನಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಆದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. அவ--ு-வி-த்----கு-------ன--,-வ-ால்-ம-ற்கொ-்-ு-வ-லை--ெ------லவி-்--. அ___ வி______ பி________ மே____ வே_ செ__ இ______ அ-ன-ு வ-ப-்-ு-்-ு-் ப-ன-ன-்-அ-ன-ல- ம-ற-க-ண-ட- வ-ல- ச-ய-ய இ-ல-ி-்-ை- ------------------------------------------------------------------- அவனது விபத்துக்குப் பின்னர்,அவனால் மேற்கொண்டு வேலை செய்ய இயலவில்லை. 0
A--ṉ-tu -ipattuk-u--pi--ar--vaṉāl---ṟk-ṇ----ēl-i--ey-a--y---v-l---. A______ v__________ p____________ m_______ v____ c____ i___________ A-a-a-u v-p-t-u-k-p p-ṉ-a-,-v-ṉ-l m-ṟ-o-ṭ- v-l-i c-y-a i-a-a-i-l-i- ------------------------------------------------------------------- Avaṉatu vipattukkup piṉṉar,avaṉāl mēṟkoṇṭu vēlai ceyya iyalavillai.
ಅವನ ಕೆಲಸ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದ. வே-ைய- ----த -ி-்------ன- ---ரி-்கா ச----ான். வே__ இ___ பி___ அ__ அ____ செ____ வ-ல-ய- இ-ந-த ப-ன-ன-் அ-ன- அ-ெ-ி-்-ா ச-ன-ற-ன-. --------------------------------------------- வேலையை இழந்த பின்னர் அவன் அமெரிக்கா சென்றான். 0
Vēl--ya- -ḻa--- --ṉṉ-r-avaṉ-a--rikk--c-ṉṟā-. V_______ i_____ p_____ a___ a_______ c______ V-l-i-a- i-a-t- p-ṉ-a- a-a- a-e-i-k- c-ṉ-ā-. -------------------------------------------- Vēlaiyai iḻanta piṉṉar avaṉ amerikkā ceṉṟāṉ.
ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವನು ಹಣವಂತನಾದ. அமெ--க்-ா -ென்ற-ி--ு ---்-ச---வ-்--்--ன---. அ____ செ_____ அ__ செ_____ ஆ___ அ-ெ-ி-்-ா ச-ன-ற-ி-க- அ-ன- ச-ல-வ-்-ன- ஆ-ா-்- ------------------------------------------- அமெரிக்கா சென்றபிறகு அவன் செல்வந்தன் ஆனான். 0
Am----k- -e-ṟ---ṟak- avaṉ ---van----āṉāṉ. A_______ c__________ a___ c________ ā____ A-e-i-k- c-ṉ-a-i-a-u a-a- c-l-a-t-ṉ ā-ā-. ----------------------------------------- Amerikkā ceṉṟapiṟaku avaṉ celvantaṉ āṉāṉ.

ಮನುಷ್ಯ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ?

ಪರಭಾಷೆಗಳು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಪರಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ಜನರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳೊಡನೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಿದುಳು ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಭಾಷಿಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರ ಜೊತೆ ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲಾರರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವವರು ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದೆ ಭಾಷಾಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಭಾಷೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅದು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಿದುಳು ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳೊಡನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರವಾಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಡತಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಬಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಗೊಂದಲದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಯಾವಾಗ ಮಿದುಳು ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆಯೊ ಆವಾಗ ಕಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಪ್ರದಾಯಕ. ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ, ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಗಾಢತೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೂ ಮಿದುಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದೆ.