адыгабзэ » тыркубз   Природэм


26 [тiокiырэ хырэ]

Природэм

-

26 [yirmi altı]

Doğada

26 [тIокIырэ хырэ]

Природэм

-

26 [yirmi altı]

Doğada

Click to see the text:   
адыгабзэTürkçe
Мо щэчанэр олъэгъуа? Or----- k----- g------ m----?
Мо къушъхьэр олъэгъуа? Or----- d--- g------ m----?
Мо къуаджэр олъэгъуа? Or----- k--- g------ m----?
   
Мо псыхъор олъэгъуа? Or----- n---- g------ m----?
Мо лъэмыджыр олъэгъуа? Or----- k------ g------ m----?
Мо хыкъумэр олъэгъуа? Or----- g--- g------ m----?
   
Мо бзыур сыгу рехьы. Şu------ (o------) k-- h----- g------.
Мо чъыгыр сыгу рехьы. Şu------ (o------) a--- h----- g------.
Мы мыжъор сыгу рехьы. Bu------ t-- h----- g------.
   
Мо паркыр сыгу рехьы. Or----- (ş-------) p--- h----- g------.
Мо чъыгхатэр сыгу рехьы. Or----- (ş-------) b---- h----- g------.
Мы къэгъагъэр сыгу рехьы. Bu------ ç---- h----- g------.
   
СызэреплъырэмкIэ, ар дахэ. Bu-- h-- b--------.
СызэреплъырэмкIэ, ар гъэшIэгъоны. Bu-- i----- b--------.
СызэреплъырэмкIэ, ар хьалэмэт. Bu-- h----- b--------.
   
СызэреплъырэмкIэ, ар теплъаджэ. Bu-- ç----- b--------.
СызэреплъырэмкIэ, ар зэщыгъо. Bu-- s----- b--------.
СызэреплъырэмкIэ, ар гомыхь (Iае). Bu-- k------ b--------.