ภาษาไทย » ภาษาจีน   ตัวเลข


7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [七]
7 [Qī]

数(复数)
shù (fùshù)

7 [เจ็ด]

ตัวเลข

-

7 [七]
7 [Qī]

数(复数)
shù (fùshù)

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทย中文
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: 我数--
w- s-- s--:
หนึ่ง สอง สาม 一, 二- 三
Y-- è-- s-n
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม 我数---
w- s-- d-- s--.
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: 我继----
W- j--- s-- s--:
สี่ ห้า หก 四, 五- 六
S-- w-- l-ù
เจ็ด แปด เก้า 七, 八- 九
q-- b-- j-ǔ
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ 我数--
w- s-- s--.
คุณ นับ 你数---
N- s-- s--..
เขานับ 他数--
T- s-- s--.
   
หนึ่ง ที่หนึ่ง 一, 第-
Y-- d- yī
สอง ที่สอง 二, 第-
è-- d- èr
สาม ที่สาม 三, 第-
s--- d- s-n
   
สี่ ที่สี่ 四, 第-
s-- d- sì
ห้า ที่ห้า 五, 第-
w-- d- wǔ
หก ที่หก 六, 第-
l--- d- l-ù
   
เจ็ด ที่เจ็ด 七, 第-
q-- d- qī
แปด ที่แปด 八, 第-
b-- d- bā
เก้า ที่เก้า 九, 第-
j--- d- j-ǔ