పదబంధం పుస్తకం

te చదవడం మరియు వ్రాయడం   »   it Leggere e scrivere

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

చదవడం మరియు వ్రాయడం

6 [sei]

Leggere e scrivere

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   
తెలుగు ఇటాలియన్ ప్లే చేయండి మరింత
నేను చదువుతాను Io l----. Io leggo. 0
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Io l---- u-- l------. Io leggo una lettera. 0
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Io l---- u-- p-----. Io leggo una parola. 0
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Io l---- u-- f----. Io leggo una frase. 0
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Io l---- u-- l------. Io leggo una lettera. 0
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Io l---- u- l----. Io leggo un libro. 0
నేను చదువుతాను Io l----. Io leggo. 0
నువ్వు చదువు Tu l----. Tu leggi. 0
అతను చదువుతాడు Lu- l----. Lui legge. 0
నేను వ్రాస్తాను Io s-----. Io scrivo. 0
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Io s----- u-- l------ (d------------). Io scrivo una lettera (dell’alfabeto). 0
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Io s----- u-- p-----. Io scrivo una parola. 0
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Io s----- u-- f----. Io scrivo una frase. 0
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Io s----- u-- l------. Io scrivo una lettera. 0
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Io s----- u- l----. Io scrivo un libro. 0
నేను వ్రాస్తాను Io s-----. Io scrivo. 0
నువ్వు వ్రాయి Tu s-----. Tu scrivi. 0
అతను వ్రాస్తాడు Lu- s-----. Lui scrive. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -