పదబంధం పుస్తకం

te చదవడం మరియు వ్రాయడం   »   hr Čitati i pisati

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

చదవడం మరియు వ్రాయడం

6 [šest]

Čitati i pisati

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
నేను చదువుతాను Ja č----. Ja čitam. 0
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Ja č---- j---- s----. Ja čitam jedno slovo. 0
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Ja č---- j---- r----. Ja čitam jednu riječ. 0
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Ja č---- j---- r-------. Ja čitam jednu rečenicu. 0
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Ja č---- j---- p----. Ja čitam jedno pismo. 0
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Ja č---- j---- k-----. Ja čitam jednu knjigu. 0
నేను చదువుతాను Ja č----. Ja čitam. 0
నువ్వు చదువు Ti č----. Ti čitaš. 0
అతను చదువుతాడు On č---. On čita. 0
నేను వ్రాస్తాను Ja p----. Ja pišem. 0
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Ja p---- j---- s----. Ja pišem jedno slovo. 0
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Ja p---- j---- r----. Ja pišem jednu riječ. 0
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Ja p---- j---- r-------. Ja pišem jednu rečenicu. 0
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Ja p---- j---- p----. Ja pišem jedno pismo. 0
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Ja p---- j---- k-----. Ja pišem jednu knjigu. 0
నేను వ్రాస్తాను Ja p----. Ja pišem. 0
నువ్వు వ్రాయి Ti p----. Ti pišeš. 0
అతను వ్రాస్తాడు On p---. On piše. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -