పదబంధం పుస్తకం

చదవడం మరియు వ్రాయడం   »   ‫קריאה וכתיבה‬

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

చదవడం మరియు వ్రాయడం

‫6 [שש]‬

6 [shesh]

+

‫קריאה וכתיבה‬

[qri'ah uktivah]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు హీబ్రూ ప్లే చేయండి మరింత
నేను చదువుతాను ‫א-- ק--- / ת.‬ ‫אני קורא / ת.‬ 0
an- q---/q-----. ani qore/qor'et.
+
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను ‫א-- ק--- / ת א--.‬ ‫אני קורא / ת אות.‬ 0
an- q---/q----- o-. ani qore/qor'et ot.
+
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను ‫א-- ק--- / ת מ---.‬ ‫אני קורא / ת מילה.‬ 0
an- q---/q----- m----. ani qore/qor'et milah.
+
     
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను ‫א-- ק--- / ת מ---.‬ ‫אני קורא / ת משפט.‬ 0
an- q---/q----- m------. ani qore/qor'et mishpat.
+
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను ‫א-- ק--- / ת מ---.‬ ‫אני קורא / ת מכתב.‬ 0
an- q---/q----- m------. ani qore/qor'et mikhtav.
+
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను ‫א-- ק--- / ת ס--.‬ ‫אני קורא / ת ספר.‬ 0
an- q---/q----- s----. ani qore/qor'et sefer.
+
     
నేను చదువుతాను ‫א-- ק--- / ת.‬ ‫אני קורא / ת.‬ 0
an- q---/q-----. ani qore/qor'et.
+
నువ్వు చదువు ‫א- / ה ק--- / ת.‬ ‫את / ה קורא / ת.‬ 0
at--/a- q---/q-----. atah/at qore/qor'et.
+
అతను చదువుతాడు ‫ה-- ק---.‬ ‫הוא קורא.‬ 0
hu q---. hu qore.
+
     
నేను వ్రాస్తాను ‫א-- כ--- / ת.‬ ‫אני כותב / ת.‬ 0
an- k----/k------. ani kotev/kotevet.
+
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను ‫א-- כ--- / ת א--.‬ ‫אני כותב / ת אות.‬ 0
an- k----/k------ o-. ani kotev/kotevet ot.
+
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను ‫א-- כ--- / ת מ---.‬ ‫אני כותב / ת מילה.‬ 0
an- k----/k------ m----. ani kotev/kotevet milah.
+
     
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను ‫א-- כ--- / ת מ---.‬ ‫אני כותב / ת משפט.‬ 0
an- k----/k------ m------. ani kotev/kotevet mishpat.
+
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను ‫א-- כ--- / ת מ---.‬ ‫אני כותב / ת מכתב.‬ 0
an- k----/k------ m------. ani kotev/kotevet mikhtav.
+
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను ‫א-- כ--- / ת ס--.‬ ‫אני כותב / ת ספר.‬ 0
an- k----/k------ s----. ani kotev/kotevet sefer.
+
     
నేను వ్రాస్తాను ‫א-- כ--- / ת.‬ ‫אני כותב / ת.‬ 0
an- k----/k------. ani kotev/kotevet.
+
నువ్వు వ్రాయి ‫א- / ה כ--- / ת.‬ ‫את / ה כותב / ת.‬ 0
at--/a- k----/k------. atah/at kotev/kotevet.
+
అతను వ్రాస్తాడు ‫ה-- כ---.‬ ‫הוא כותב.‬ 0
hu k----. hu kotev.
+