పదబంధం పుస్తకం

te భూత కాలం 2   »   bn অতীত কাল ২

82 [ఎనభై రెండు]

భూత కాలం 2

భూత కాలం 2

৮২ [বিরাশি]

82 [Birāśi]

অতীত কাল ২

[atīta kāla 2]

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు బెంగాలీ ప్లే చేయండి మరింత
మీరు ఆంబులెన్స్‌ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? ত---ক- -- অ-য-ম্-ুল-ন্---াকতে -য়ে--ল? ত-ম-ক- ক- অ-য-ম-ব-ল-ন-স ড-কত- হয়-ছ-ল? ত-ম-ক- ক- অ-য-ম-ব-ল-ন-স ড-ক-ে হ-ে-ি-? ------------------------------------- তোমাকে কি অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হয়েছিল? 0
tō---ē k- a----b--ēns--ḍ-k-----a--chi-a? tōmākē ki ayāmbulēnsa ḍākatē haẏēchila? t-m-k- k- a-y-m-u-ē-s- ḍ-k-t- h-ẏ-c-i-a- ---------------------------------------- tōmākē ki ayāmbulēnsa ḍākatē haẏēchila?
మీరు డాక్టర్ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? তোমা-ে--- --ক্--র--াক-ে-হয়--িল? ত-ম-ক- ক- ড-ক-ত-র ড-কত- হয়-ছ-ল? ত-ম-ক- ক- ড-ক-ত-র ড-ক-ে হ-ে-ি-? ------------------------------- তোমাকে কি ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল? 0
Tō-ā-ē -- --k-āra -ā-a-ē-haẏ------? Tōmākē ki ḍāktāra ḍākatē haẏēchila? T-m-k- k- ḍ-k-ā-a ḍ-k-t- h-ẏ-c-i-a- ----------------------------------- Tōmākē ki ḍāktāra ḍākatē haẏēchila?
మీరు పోలీసులని పిలవాల్సి వచ్చిందా? ত-মা-- -----ল-শ ---তে-হ--ছিল? ত-ম-ক- ক- প-ল-শ ড-কত- হয়-ছ-ল? ত-ম-ক- ক- প-ল-শ ড-ক-ে হ-ে-ি-? ----------------------------- তোমাকে কি পুলিশ ডাকতে হয়েছিল? 0
T----- ki ----śa---k-t---aẏēc-il-? Tōmākē ki puliśa ḍākatē haẏēchila? T-m-k- k- p-l-ś- ḍ-k-t- h-ẏ-c-i-a- ---------------------------------- Tōmākē ki puliśa ḍākatē haẏēchila?
మీ వద్ద టెలిఫోన్ నంబర్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది আপ--র----- -ি-ট-ল-ফ-ন-----র-আছ-?-এ--ই আ--র---ছে---- ৷ আপন-র ক-ছ- ক- ট-ল-ফ-ন নম-বর আছ-? এখনই আম-র ক-ছ- ছ-ল ৷ আ-ন-র ক-ছ- ক- ট-ল-ফ-ন ন-্-র আ-ে- এ-ন- আ-া- ক-ছ- ছ-ল ৷ ----------------------------------------------------- আপনার কাছে কি টেলিফোন নম্বর আছে? এখনই আমার কাছে ছিল ৷ 0
Āp-n--a --c-ē ki -ē----ōn- nam--ra --h-? Ē--ana-- ām-r- -āc-- c---a Āpanāra kāchē ki ṭēliphōna nambara āchē? Ēkhana'i āmāra kāchē chila Ā-a-ā-a k-c-ē k- ṭ-l-p-ō-a n-m-a-a ā-h-? Ē-h-n-'- ā-ā-a k-c-ē c-i-a ------------------------------------------------------------------- Āpanāra kāchē ki ṭēliphōna nambara āchē? Ēkhana'i āmāra kāchē chila
మీ వద్ద చిరునామా ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది আপনার -াছ- কি--ি-া-- -ছে---খ-ই--মা- -াছ- -ি--৷ আপন-র ক-ছ- ক- ঠ-ক-ন- আছ-? এখনই আম-র ক-ছ- ছ-ল ৷ আ-ন-র ক-ছ- ক- ঠ-ক-ন- আ-ে- এ-ন- আ-া- ক-ছ- ছ-ল ৷ ---------------------------------------------- আপনার কাছে কি ঠিকানা আছে? এখনই আমার কাছে ছিল ৷ 0
āp--ā-a k--hē -i--hi---- ----?-Ēkha--'- -māra --c-ē-c-ila āpanāra kāchē ki ṭhikānā āchē? Ēkhana'i āmāra kāchē chila ā-a-ā-a k-c-ē k- ṭ-i-ā-ā ā-h-? Ē-h-n-'- ā-ā-a k-c-ē c-i-a --------------------------------------------------------- āpanāra kāchē ki ṭhikānā āchē? Ēkhana'i āmāra kāchē chila
మీ వద్ద సిటీ మ్యాప్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది আ--া----ছ- শহরে- -া----্র----?--খনই-আ-া--কাছে -িল ৷ আপন-র ক-ছ- শহর-র ম-নচ-ত-র আছ-? এখনই আম-র ক-ছ- ছ-ল ৷ আ-ন-র ক-ছ- শ-র-র ম-ন-ি-্- আ-ে- এ-ন- আ-া- ক-ছ- ছ-ল ৷ --------------------------------------------------- আপনার কাছে শহরের মানচিত্র আছে? এখনই আমার কাছে ছিল ৷ 0
ā----r- k-c-ē śaha--ra -ā------a ----- --h--a'- ā-āra----h- c---a āpanāra kāchē śaharēra mānacitra āchē? Ēkhana'i āmāra kāchē chila ā-a-ā-a k-c-ē ś-h-r-r- m-n-c-t-a ā-h-? Ē-h-n-'- ā-ā-a k-c-ē c-i-a ----------------------------------------------------------------- āpanāra kāchē śaharēra mānacitra āchē? Ēkhana'i āmāra kāchē chila
ఆయన సమయానికి వచ్చారా? ఆయన సమయానికి రాలేకపోయారు সে--ছেল-)-কি সম-----এ--ছ--? সে--ময় ম- -সতে--া-ে নি ৷ স- (ছ-ল-) ক- সময় মত এস-ছ-ল? স- সময় মত আসত- প-র- ন- ৷ স- (-ে-ে- ক- স-য় ম- এ-ে-ি-? স- স-য় ম- আ-ত- প-র- ন- ৷ ---------------------------------------------------- সে (ছেলে) কি সময় মত এসেছিল? সে সময় মত আসতে পারে নি ৷ 0
s------l-- ki samaẏa--a-a-ēs----la? -- s----- ---a āsatē-pārē -i sē (chēlē) ki samaẏa mata ēsēchila? Sē samaẏa mata āsatē pārē ni s- (-h-l-) k- s-m-ẏ- m-t- ē-ē-h-l-? S- s-m-ẏ- m-t- ā-a-ē p-r- n- ---------------------------------------------------------------- sē (chēlē) ki samaẏa mata ēsēchila? Sē samaẏa mata āsatē pārē ni
ఆయన దోవ కనుక్కోగలిగారా? ఆయన దోవ కనుక్కోలేకపోయారు স--(ছে--)--ি-র--্-- -ু-জ--পে-----?-স- -------খু-জে---য়নি-৷ স- (ছ-ল-) ক- র-স-ত- খ--জ- প-য়-ছ-ল? স- র-স-ত- খ--জ- প-য়ন- ৷ স- (-ে-ে- ক- র-স-ত- খ-ঁ-ে প-য়-ছ-ল- স- র-স-ত- খ-ঁ-ে প-য়-ি ৷ ---------------------------------------------------------- সে (ছেলে) কি রাস্তা খুঁজে পেয়েছিল? সে রাস্তা খুঁজে পায়নি ৷ 0
s--(chēlē- k- r-s-ā kh-m̐-ē ---ē--il----- r-s-ā-k--m-jē p-ẏani sē (chēlē) ki rāstā khum-jē pēẏēchila? Sē rāstā khum-jē pāẏani s- (-h-l-) k- r-s-ā k-u-̐-ē p-ẏ-c-i-a- S- r-s-ā k-u-̐-ē p-ẏ-n- -------------------------------------------------------------- sē (chēlē) ki rāstā khum̐jē pēẏēchila? Sē rāstā khum̐jē pāẏani
ఆయన మిమ్మల్ని అర్ధం చేసుకోగలిగారా? ఆయన నన్ను అర్ధం చేసుకోలేకపోయారు সে --ে--)--োম----বুঝ---প------- -ে-আ-------ঝতে-পারে---৷ স- (ছ-ল-) ত-ম-ক- ব-ঝত- প-র-ছ-ল? স- আম-ক- ব-ঝত- প-র-ন- ৷ স- (-ে-ে- ত-ম-ক- ব-ঝ-ে প-র-ছ-ল- স- আ-া-ে ব-ঝ-ে প-র-ন- ৷ ------------------------------------------------------- সে (ছেলে) তোমাকে বুঝতে পেরেছিল? সে আমাকে বুঝতে পারেনি ৷ 0
sē ---ēlē--tōmā-----jh-----ē----il-?-----mā-- bu-h--ē -----i sē (chēlē) tōmākē bujhatē pērēchila? Sē āmākē bujhatē pārēni s- (-h-l-) t-m-k- b-j-a-ē p-r-c-i-a- S- ā-ā-ē b-j-a-ē p-r-n- ------------------------------------------------------------ sē (chēlē) tōmākē bujhatē pērēchila? Sē āmākē bujhatē pārēni
మీరు సమయానికి ఎందుకు రాలేకపోయారు? তুমি--ম---ত ক-----তে প---ি? ত-ম- সময় মত ক-ন আসত- প-রন-? ত-ম- স-য় ম- ক-ন আ-ত- প-র-ি- --------------------------- তুমি সময় মত কেন আসতে পারনি? 0
t-m- --m--- -a-a--ēn- -sa-ē -ā-a--? tumi samaẏa mata kēna āsatē pārani? t-m- s-m-ẏ- m-t- k-n- ā-a-ē p-r-n-? ----------------------------------- tumi samaẏa mata kēna āsatē pārani?
మీరు దోవ ఎందుకు కనుక్కోలేకపోయారు? তুমি-কেন রাস------ঁ-ে--া---? ত-ম- ক-ন র-স-ত- খ--জ- প-ওন-? ত-ম- ক-ন র-স-ত- খ-ঁ-ে প-ও-ি- ---------------------------- তুমি কেন রাস্তা খুঁজে পাওনি? 0
Tum----n----s-ā-k-u-̐-ē---'-ni? Tumi kēna rāstā khum-jē pā'ōni? T-m- k-n- r-s-ā k-u-̐-ē p-'-n-? ------------------------------- Tumi kēna rāstā khum̐jē pā'ōni?
మీరు ఆయన్ని ఎందుకు అర్ధం చేసుకోలేకపోయారు? ত-ম- -ে- -া---বু-ত- পা-ন-? ত-ম- ক-ন ত-ক- ব-ঝত- প-রন-? ত-ম- ক-ন ত-ক- ব-ঝ-ে প-র-ি- -------------------------- তুমি কেন তাকে বুঝতে পারনি? 0
Tum- ---- --kē-buj---ē---ran-? Tumi kēna tākē bujhatē pārani? T-m- k-n- t-k- b-j-a-ē p-r-n-? ------------------------------ Tumi kēna tākē bujhatē pārani?
బస్సులు లేనందువలన నేను సమయానికి రాలేకపోయాను আ-- --য়-ম- আ-তে -ার-নি-কা-- কোন- -াস ছ----া-৷ আম- সময় মত আসত- প-র-ন- ক-রণ ক-ন- ব-স ছ-ল ন- ৷ আ-ি স-য় ম- আ-ত- প-র-ন- ক-র- ক-ন- ব-স ছ-ল ন- ৷ --------------------------------------------- আমি সময় মত আসতে পারিনি কারণ কোনো বাস ছিল না ৷ 0
Ā-i----aẏa--a-a---atē p-r-ni-k-r-ṇa--ōnō-bā---ch--- -ā Āmi samaẏa mata āsatē pārini kāraṇa kōnō bāsa chila nā Ā-i s-m-ẏ- m-t- ā-a-ē p-r-n- k-r-ṇ- k-n- b-s- c-i-a n- ------------------------------------------------------ Āmi samaẏa mata āsatē pārini kāraṇa kōnō bāsa chila nā
నా వద్ద సిటీ మ్యాప్ లేనందువలన నేను దోవ కనుక్కోలేకపోయాను আ-ি----্ত- -ুঁ-- প---ি --র- ---- ক--ে-শহর-র---ন--মা-চ---- ছি- ন--৷ আম- র-স-ত- খ--জ- প-ইন- ক-রণ আম-র ক-ছ- শহর-র ক-ন- ম-নচ-ত-র ছ-ল ন- ৷ আ-ি র-স-ত- খ-ঁ-ে প-ই-ি ক-র- আ-া- ক-ছ- শ-র-র ক-ন- ম-ন-ি-্- ছ-ল ন- ৷ ------------------------------------------------------------------ আমি রাস্তা খুঁজে পাইনি কারণ আমার কাছে শহরের কোনো মানচিত্র ছিল না ৷ 0
ā-i--āstā--hu--jē-p-'ini kā---- ām--a--āch- ---a------ō-- m-naci----chi-a -ā āmi rāstā khum-jē pā'ini kāraṇa āmāra kāchē śaharēra kōnō mānacitra chila nā ā-i r-s-ā k-u-̐-ē p-'-n- k-r-ṇ- ā-ā-a k-c-ē ś-h-r-r- k-n- m-n-c-t-a c-i-a n- ---------------------------------------------------------------------------- āmi rāstā khum̐jē pā'ini kāraṇa āmāra kāchē śaharēra kōnō mānacitra chila nā
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నందువలన నాకు ఆయన అర్ధం కాలేదు আ-- -া---/ ওনা-- --ঝ-ে পা---- -ারণ খুব--ো-- ----বাজ----৷ আম- ত-ক- / ওন-ক- ব-ঝত- প-র-ন- ক-রণ খ-ব জ-র- গ-ন ব-জছ-ল ৷ আ-ি ত-ক- / ও-া-ে ব-ঝ-ে প-র-ন- ক-র- খ-ব জ-র- গ-ন ব-জ-ি- ৷ -------------------------------------------------------- আমি তাকে / ওনাকে বুঝতে পারিনি কারণ খুব জোরে গান বাজছিল ৷ 0
ā-i-t--ē---ōnā-ē-b----tē--ā-i---kā-----khub- jōrē -āna-bā-achila āmi tākē / ōnākē bujhatē pārini kāraṇa khuba jōrē gāna bājachila ā-i t-k- / ō-ā-ē b-j-a-ē p-r-n- k-r-ṇ- k-u-a j-r- g-n- b-j-c-i-a ---------------------------------------------------------------- āmi tākē / ōnākē bujhatē pārini kāraṇa khuba jōrē gāna bājachila
నేను టాక్సీ పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది আম--ে -্----স- ন-তে----ছ-- ৷ আম-ক- ট-য-ক-স- ন-ত- হয়-ছ-ল ৷ আ-া-ে ট-য-ক-স- ন-ত- হ-ে-ি- ৷ ---------------------------- আমাকে ট্যাক্সি নিতে হয়েছিল ৷ 0
āmā-- ṭ--k---n-t---aẏēchi-a āmākē ṭyāksi nitē haẏēchila ā-ā-ē ṭ-ā-s- n-t- h-ẏ-c-i-a --------------------------- āmākē ṭyāksi nitē haẏēchila
నేను సిటీ మ్యాప్ కొనాల్సి వచ్చింది আ--ক- --রের-একট---া----্র ক-----হয়ে-ি- ৷ আম-ক- শহর-র একট- ম-নচ-ত-র ক-নত- হয়-ছ-ল ৷ আ-া-ে শ-র-র এ-ট- ম-ন-ি-্- ক-ন-ে হ-ে-ি- ৷ ---------------------------------------- আমাকে শহরের একটা মানচিত্র কিনতে হয়েছিল ৷ 0
ā---ē---ha---a ēkaṭ- ---aci-ra-k-n-t- -----h--a āmākē śaharēra ēkaṭā mānacitra kinatē haẏēchila ā-ā-ē ś-h-r-r- ē-a-ā m-n-c-t-a k-n-t- h-ẏ-c-i-a ----------------------------------------------- āmākē śaharēra ēkaṭā mānacitra kinatē haẏēchila
నేను రేడియో ఆపాల్సి వచ్చింది আ---ে ---িও ব-্ধ ক--ে হ-েছিল-৷ আম-ক- র-ড-ও বন-ধ করত- হয়-ছ-ল ৷ আ-া-ে র-ড-ও ব-্- ক-ত- হ-ে-ি- ৷ ------------------------------ আমাকে রেডিও বন্ধ করতে হয়েছিল ৷ 0
ā--k--r---'ō --nd-- kar-tē----ēc---a āmākē rēḍi'ō bandha karatē haẏēchila ā-ā-ē r-ḍ-'- b-n-h- k-r-t- h-ẏ-c-i-a ------------------------------------ āmākē rēḍi'ō bandha karatē haẏēchila

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -