Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
a sota
Ell està estirat a terra.
внизу
Он лежит на полу.
després
El clima està canviant. Què ve després?
потом
Климат меняется. Что будет потом?
en total
La nostra empresa té un total de 1000 empleats.
всего
В нашей компании всего 1000 сотрудников.