Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
aproximadament
La meva casa somiada sembla aproximadament així.
mniej więcej
Mój wymarzony dom wygląda mniej więcej tak.
molt
El nen està molt famolenc.
bardzo
Dziecko jest bardzo głodne.
just
Ella just s‘ha despertat.
właśnie
Ona właśnie się obudziła.