Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
a ambdós costats
Hi ha arbres vells a ambdós costats del camí.
с обе стране
Стара дрвећа стоје с обе стране пута.
aviat
Ella pot tornar a casa aviat.
ускоро
Ускоро може ићи кући.
a penes
Ell pot a penes carregar la bossa.
једва
Он једва носи торбу.