Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
aproximadament
El vaixell té aproximadament 2000 anys d‘antiguitat.
omtrent
Fartøyet er omtrent 2000 år gammalt.
al voltant
No s‘hauria de parlar al voltant d‘un problema.
rundt
Ein bør ikkje snakke rundt eit problem.
indubtablement
Ell és indubtablement el guanyador.
utvilsamt
Han er utvilsamt vinnaren.