Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
absurdament
Absurdament, hi havia un xiclet allà.
apsurdno
Apsurdno, tamo je ležala žvakaća guma.
oriental
Hauries de provar la cuina oriental!
istočno
Trebali biste probati istočnu kuhinju!
llarg
Vaig haver d‘esperar llarg temps a la sala d‘espera.
dugo
Morao sam dugo čekati u čekaonici.