Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
comprensiblement
Comprensiblement, molts volen un sistema polític diferent.
razumljivo
Razumljivo je da mnogi žele drugi politički sustav.
com s‘esperava
L‘avió té un retard d‘una hora, com s‘esperava.
kako se očekivalo
Avion je, kako se očekivalo, odgođen za sat vremena.
on
On ets?
gdje
Gdje si?