Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
barrejat
Les joguines estan totes barrejades al terra.
섞여
바닥에 장난감들이 모두 섞여 있습니다.
res més que
Només es veuen dones joves en una festa.
단지
파티에서는 단지 젊은 여성들만 보인다.
allà
La meta està allà.
거기
목표는 거기에 있습니다.