Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
incidentalment
No pot treballar incidentalment.
sambilan
Dia tidak bisa bekerja sambilan.
al costat
Un gos ben educat sempre camina al costat.
di samping
Anjing yang berperilaku baik selalu berjalan di samping.
costat a costat
Seuen costat a costat.
berdampingan
Mereka duduk berdampingan.