Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
cap al sud
L‘Antàrtida està al sud de nosaltres.
zuidwaarts
Antarctica ligt ten zuiden van ons.
cap per avall
Ell està penjant cap per avall al pal.
ondersteboven
Hij hangt ondersteboven aan de paal.
constantment
Ell està constantment llegint al seu telèfon.
constant
Hij leest constant op zijn telefoon.