Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
aquí dalt
Vine aquí dalt amb mi!
жогоруго
Маңга жогоруго кел!
per això
Sempre discuteixen i per això volen divorciar-se.
эч качан
Алар өзгөчө карашат жана эч качан ажырашы каалайт.
cada vegada
Ells estan contents cada vegada que es veuen.
ар жолу
Олор бир-бирин көргөндөгүндө өтө куражат.