वाक्प्रयोग पुस्तक

mr दुय्यम पोटवाक्य तर   »   be Даданыя сказы з ці

९३ [त्र्याण्णव]

दुय्यम पोटवाक्य तर

दुय्यम पोटवाक्य तर

93 [дзевяноста тры]

93 [dzevyanosta try]

Даданыя сказы з ці

[Dadanyya skazy z tsі]

तुम्हाला भाषांतर कसे पहायचे आहे ते निवडा:   
मराठी बेलारुशियन प्ले अधिक
तो माझ्यावर प्रेम करतो का? ते मला माहित नाही. Я н----д-ю- -і-л----ь ё--мяне. Я не ведаю, ці любіць ён мяне. Я н- в-д-ю- ц- л-б-ц- ё- м-н-. ------------------------------ Я не ведаю, ці любіць ён мяне. 0
Y---e veda-u--ts- -yubіt-- --n -yane. Ya ne vedayu, tsі lyubіts’ yon myane. Y- n- v-d-y-, t-і l-u-і-s- y-n m-a-e- ------------------------------------- Ya ne vedayu, tsі lyubіts’ yon myane.
तो परत येणार असेल तर मला माहित नाही. Я--е --д--, ці-в--н---а ё-. Я не ведаю, ці вернецца ён. Я н- в-д-ю- ц- в-р-е-ц- ё-. --------------------------- Я не ведаю, ці вернецца ён. 0
Y--n---eda----tsі ----e-stsa-yo-. Ya ne vedayu, tsі vernetstsa yon. Y- n- v-d-y-, t-і v-r-e-s-s- y-n- --------------------------------- Ya ne vedayu, tsі vernetstsa yon.
तो मला फोन करणार असेल तर मला माहित नाही. Я----ве---,-ц--пат-л-фа-у- ё--мне. Я не ведаю, ці патэлефануе ён мне. Я н- в-д-ю- ц- п-т-л-ф-н-е ё- м-е- ---------------------------------- Я не ведаю, ці патэлефануе ён мне. 0
Ya ne v-day-- --- -atele-a-u- yo---n-. Ya ne vedayu, tsі patelefanue yon mne. Y- n- v-d-y-, t-і p-t-l-f-n-e y-n m-e- -------------------------------------- Ya ne vedayu, tsі patelefanue yon mne.
माझ्यावर त्याचे प्रेम असेल का बरं? Ці--ю---ь ён ---е? Ці любіць ён мяне? Ц- л-б-ц- ё- м-н-? ------------------ Ці любіць ён мяне? 0
T---ly--і--’-y-n m-ane? Tsі lyubіts’ yon myane? T-і l-u-і-s- y-n m-a-e- ----------------------- Tsі lyubіts’ yon myane?
तो परत येईल का बरं? Ц- пр----е -н? Ці прыйдзе ён? Ц- п-ы-д-е ё-? -------------- Ці прыйдзе ён? 0
Ts- ---y-ze --n? Tsі pryydze yon? T-і p-y-d-e y-n- ---------------- Tsі pryydze yon?
तो मला फोन करेल का बरं? Ц--п--э-----у---- ---? Ці патэлефануе ён мне? Ц- п-т-л-ф-н-е ё- м-е- ---------------------- Ці патэлефануе ён мне? 0
T-і--at--e-anu---on -n-? Tsі patelefanue yon mne? T-і p-t-l-f-n-e y-n m-e- ------------------------ Tsі patelefanue yon mne?
त्याला माझी आठवण येत असेल का? याबद्दल मी साशंक आहे. Я-пыт-ю --бе- ц--д-м-е--н--------е. Я пытаю сябе, ці думае ён пра мяне. Я п-т-ю с-б-, ц- д-м-е ё- п-а м-н-. ----------------------------------- Я пытаю сябе, ці думае ён пра мяне. 0
Y----ta-u-sy-------- --m-e y-n pra -----. Ya pytayu syabe, tsі dumae yon pra myane. Y- p-t-y- s-a-e- t-і d-m-e y-n p-a m-a-e- ----------------------------------------- Ya pytayu syabe, tsі dumae yon pra myane.
त्याची दुसरी कोणी मैत्रीण असेल का? अशी मला शंका येते. Я --та- с-бе- ц- ё--ь у -г- і-ша-. Я пытаю сябе, ці ёсць у яго іншая. Я п-т-ю с-б-, ц- ё-ц- у я-о і-ш-я- ---------------------------------- Я пытаю сябе, ці ёсць у яго іншая. 0
Ya pytay--s--be- --і-yo-t---u y-g- іn-----. Ya pytayu syabe, tsі yosts’ u yago іnshaya. Y- p-t-y- s-a-e- t-і y-s-s- u y-g- і-s-a-a- ------------------------------------------- Ya pytayu syabe, tsі yosts’ u yago іnshaya.
तो खोटं बोलत असेल का? असा मनात प्रश्न येतो. Я ----ю с-бе, -і---у--ць---. Я пытаю сябе, ці хлусіць ён. Я п-т-ю с-б-, ц- х-у-і-ь ё-. ---------------------------- Я пытаю сябе, ці хлусіць ён. 0
Ya --t-yu-sy---- ts---hl-sіt---yon. Ya pytayu syabe, tsі khlusіts’ yon. Y- p-t-y- s-a-e- t-і k-l-s-t-’ y-n- ----------------------------------- Ya pytayu syabe, tsі khlusіts’ yon.
त्याला माझी आठवण येत असेल का बरं? Ці ду-а- ё- пр---ян-? Ці думае ён пра мяне? Ц- д-м-е ё- п-а м-н-? --------------------- Ці думае ён пра мяне? 0
T------ae yon --a m-a--? Tsі dumae yon pra myane? T-і d-m-e y-n p-a m-a-e- ------------------------ Tsі dumae yon pra myane?
त्याची आणखी कोणी मैत्रीण असेल का बरं? Ці -сц---------н---? Ці ёсць у яго іншая? Ц- ё-ц- у я-о і-ш-я- -------------------- Ці ёсць у яго іншая? 0
T-і ----s--u----- і------? Tsі yosts’ u yago іnshaya? T-і y-s-s- u y-g- і-s-a-a- -------------------------- Tsі yosts’ u yago іnshaya?
तो खोटं तर बोलत नसावा? Ці-ка-а -н -р-ўд-? Ці кажа ён праўду? Ц- к-ж- ё- п-а-д-? ------------------ Ці кажа ён праўду? 0
Tsі -a-h---o---ra--u? Tsі kazha yon praudu? T-і k-z-a y-n p-a-d-? --------------------- Tsі kazha yon praudu?
मी त्याला खरोखरच आवडत असेन का याची मला शंका आहे. Я -у-н-в-юся--------р-----ён-м--- -ю--ц-. Я сумняваюся, ці сапраўды ён мяне любіць. Я с-м-я-а-с-, ц- с-п-а-д- ё- м-н- л-б-ц-. ----------------------------------------- Я сумняваюся, ці сапраўды ён мяне любіць. 0
Y- s-m-y-va-usy-- t-і sap-au-y -on --a-- ly-bіts-. Ya sumnyavayusya, tsі sapraudy yon myane lyubіts’. Y- s-m-y-v-y-s-a- t-і s-p-a-d- y-n m-a-e l-u-і-s-. -------------------------------------------------- Ya sumnyavayusya, tsі sapraudy yon myane lyubіts’.
तो मला लिहिल का याची मला शंका आहे. Я-с-м--в-юс-, -- --пі-------н-. Я сумняваюся, ці напіша ён мне. Я с-м-я-а-с-, ц- н-п-ш- ё- м-е- ------------------------------- Я сумняваюся, ці напіша ён мне. 0
Ya-s-m-yavay-sya- t------іsh- -o-----. Ya sumnyavayusya, tsі napіsha yon mne. Y- s-m-y-v-y-s-a- t-і n-p-s-a y-n m-e- -------------------------------------- Ya sumnyavayusya, tsі napіsha yon mne.
तो माझ्याशी लग्न करेल का याची मला शंका आहे. Я су--яваю-я--ц--а--ніцц- ё- -- мн--. Я сумняваюся, ці ажэніцца ён са мной. Я с-м-я-а-с-, ц- а-э-і-ц- ё- с- м-о-. ------------------------------------- Я сумняваюся, ці ажэніцца ён са мной. 0
Y--sum-y----us-a- t----z--n-ts-sa --n s- m---. Ya sumnyavayusya, tsі azhenіtstsa yon sa mnoy. Y- s-m-y-v-y-s-a- t-і a-h-n-t-t-a y-n s- m-o-. ---------------------------------------------- Ya sumnyavayusya, tsі azhenіtstsa yon sa mnoy.
मी त्याला खरोखरच आवडते का? Ці-са--а-ды -- м-н- любіць? Ці сапраўды ён мяне любіць? Ц- с-п-а-д- ё- м-н- л-б-ц-? --------------------------- Ці сапраўды ён мяне любіць? 0
Ts- --prau---yon-m-a-e-ly--іt-’? Tsі sapraudy yon myane lyubіts’? T-і s-p-a-d- y-n m-a-e l-u-і-s-? -------------------------------- Tsі sapraudy yon myane lyubіts’?
तो मला लिहिल का? Ці-нап-ша ён--н-? Ці напіша ён мне? Ц- н-п-ш- ё- м-е- ----------------- Ці напіша ён мне? 0
Tsі na---h---o--mne? Tsі napіsha yon mne? T-і n-p-s-a y-n m-e- -------------------- Tsі napіsha yon mne?
तो माझ्याशी लग्न करेल का? Ці--жэн-ц-- ё- с--мн--? Ці ажэніцца ён са мной? Ц- а-э-і-ц- ё- с- м-о-? ----------------------- Ці ажэніцца ён са мной? 0
T-і--zh-n-t--s--y-n s---noy? Tsі azhenіtstsa yon sa mnoy? T-і a-h-n-t-t-a y-n s- m-o-? ---------------------------- Tsі azhenіtstsa yon sa mnoy?

मेंदू व्याकरण कसे शिकतो?

आपण लहान बाळ असतानाच आपली मूळ भाषा शिकलो. हे आपोआप होते. आपल्याला त्याची जाणीव नसते. तसंही, आपल्या मेंदूला शिकत असताना खूप साधावं लागतं. उदाहरणार्थ, आपण जेव्हा व्याकरण शिकतो तेव्हा त्याला भरपूर काम असतं! दररोज तो नवीन गोष्टी ऐकतो. त्याला सतत नवीन प्रेरणा मिळते. मेंदू मात्र, प्रत्येक प्रोत्साहन प्रक्रिया वैयक्तिकरित्या करू शकत नाही. त्यालाआर्थिकदृष्ट्या कृती करावी लागते! म्हणूनच, ते नियमितपणे स्वतःच्या दिशेने निर्देशन करत असते. मेंदू अनेकदा जे ऐकतो ते लक्षात ठेवतो. तो एखादी गोष्ट किती वेळा उद्भवते याची नोंदणी करत असतो. मग तो या उदाहरणातून, व्याकरणासंबंधीचा नियम तयार करतो. मुलांना एखादं वाक्य योग्य आहे की नाही हे कळतं. तथापि, ते तसं का आहे हे त्यांना माहित नसतं. त्यांच्या मेंदूला ते नियम शिकले नसतानाही माहित असतात. प्रौढ वेगळ्या पद्धतीने भाषा शिकतात. त्यांना आधीच त्यांच्या मूळ भाषेची रचना माहित असते. ह्यानेच नवीन व्याकरण संबंधीचा पाया तयार होतो. पण प्रौढांच्या बाबतीत शिकण्यासाठी शिकवण्याची गरज असते. जेव्हा मेंदू व्याकरण शिकतो तेव्हा त्याची एक निश्चित प्रणाली असते. याचे उदाहरण म्हणजे नाम आणि क्रियापद. ते मेंदूच्या विविध क्षेत्रांमध्ये साठवले जातात. ते त्यांची प्रक्रिया करताना मेंदूच्या विविध भागात सक्रिय असतात. साधे नियम देखील वेगळ्या पद्धतीने जटिल नियमांपेक्षा शिकले जातात. जटील नियमांमुळे, मेंदूचे अधिक भाग एकत्रितपणे काम करतात. नक्की मेंदू व्याकरण कसे शिकतो यावर अजून संशोधन झालेले नाही. तथापि, आपल्याला माहित आहे, तो प्रत्येक व्याकरण नियम पाठ करू शकतो…