Parlør

no Adjektiv 3   »   mr विशेषण ३

80 [åtti]

Adjektiv 3

Adjektiv 3

८० [ऐंशी]

80 [Ainśī]

विशेषण ३

[viśēṣaṇa 3]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk marathi Spill Mer
Hun har en hund. ति-्या-डे -- ---्-ा-आ--. त-च-य-कड- एक क-त-र- आह-. त-च-य-क-े ए- क-त-र- आ-े- ------------------------ तिच्याकडे एक कुत्रा आहे. 0
t--yāk--ē--ka -u-rā āh-. ticyākaḍē ēka kutrā āhē. t-c-ā-a-ē ē-a k-t-ā ā-ē- ------------------------ ticyākaḍē ēka kutrā āhē.
Hunden er stor. कुत्-ा-मो-- आहे. क-त-र- म-ठ- आह-. क-त-र- म-ठ- आ-े- ---------------- कुत्रा मोठा आहे. 0
Ku-r----ṭ----hē. Kutrā mōṭhā āhē. K-t-ā m-ṭ-ā ā-ē- ---------------- Kutrā mōṭhā āhē.
Hun har en stor hund. त-च-य-क----- म-ठा --त्रा-आहे. त-च-य-कड- एक म-ठ- क-त-र- आह-. त-च-य-क-े ए- म-ठ- क-त-र- आ-े- ----------------------------- तिच्याकडे एक मोठा कुत्रा आहे. 0
Ti---kaḍē --a mō-h- kut-ā-āh-. Ticyākaḍē ēka mōṭhā kutrā āhē. T-c-ā-a-ē ē-a m-ṭ-ā k-t-ā ā-ē- ------------------------------ Ticyākaḍē ēka mōṭhā kutrā āhē.
Hun har et hus. त--े--क--र-आ-े. त-च- एक घर आह-. त-च- ए- घ- आ-े- --------------- तिचे एक घर आहे. 0
T--- -ka -h-ra ā--. Ticē ēka ghara āhē. T-c- ē-a g-a-a ā-ē- ------------------- Ticē ēka ghara āhē.
Huset er lite. घर -हा- -हे. घर लह-न आह-. घ- ल-ा- आ-े- ------------ घर लहान आहे. 0
G-a-a--ahāna -h-. Ghara lahāna āhē. G-a-a l-h-n- ā-ē- ----------------- Ghara lahāna āhē.
Hun har et lite hus. ति---ए----ा--घर-आ-े. त-च- एक लह-न घर आह-. त-च- ए- ल-ा- घ- आ-े- -------------------- तिचे एक लहान घर आहे. 0
T--- ē-a-la-ā-a-g---a āh-. Ticē ēka lahāna ghara āhē. T-c- ē-a l-h-n- g-a-a ā-ē- -------------------------- Ticē ēka lahāna ghara āhē.
Han bor på hotell. तो-----ल-- राह-ो. त- ह-ट-ल-त र-हत-. त- ह-ट-ल-त र-ह-ो- ----------------- तो हॉटेलात राहतो. 0
T---ŏ------ -----ō. Tō hŏṭēlāta rāhatō. T- h-ṭ-l-t- r-h-t-. ------------------- Tō hŏṭēlāta rāhatō.
Hotellet er billig. हॉ-ेल---वस्त-आ-े. ह-ट-ल स-वस-त आह-. ह-ट-ल स-व-्- आ-े- ----------------- हॉटेल स्वस्त आहे. 0
Hŏṭ--- -v-s---āhē. Hŏṭēla svasta āhē. H-ṭ-l- s-a-t- ā-ē- ------------------ Hŏṭēla svasta āhē.
Han bor på et billig hotell. तो--क- स्वस-- ह--े-ा- र-ह--. त- एक- स-वस-त ह-ट-ल-त र-हत-. त- ए-ा स-व-्- ह-ट-ल-त र-ह-ो- ---------------------------- तो एका स्वस्त हॉटेलात राहतो. 0
Tō ē-ā sva-ta h--ē-āta-r-ha-ō. Tō ēkā svasta hŏṭēlāta rāhatō. T- ē-ā s-a-t- h-ṭ-l-t- r-h-t-. ------------------------------ Tō ēkā svasta hŏṭēlāta rāhatō.
Han har bil. त्--च--ाकडे एक--ा- आ--. त-य-च-य-कड- एक क-र आह-. त-य-च-य-क-े ए- क-र आ-े- ----------------------- त्याच्याकडे एक कार आहे. 0
T--c-āk-ḍ--ē-a-k----āh-. Tyācyākaḍē ēka kāra āhē. T-ā-y-k-ḍ- ē-a k-r- ā-ē- ------------------------ Tyācyākaḍē ēka kāra āhē.
Bilen er dyr. का---हाग -हे. क-र मह-ग आह-. क-र म-ा- आ-े- ------------- कार महाग आहे. 0
K-r- m-hā-a-ā-ē. Kāra mahāga āhē. K-r- m-h-g- ā-ē- ---------------- Kāra mahāga āhē.
Han har en dyr bil. त्य-च्याक-- एक -ह-ग-का- -ह-. त-य-च-य-कड- एक मह-ग क-र आह-. त-य-च-य-क-े ए- म-ा- क-र आ-े- ---------------------------- त्याच्याकडे एक महाग कार आहे. 0
T-ā-yā--ḍē ēka --h--a --r--āh-. Tyācyākaḍē ēka mahāga kāra āhē. T-ā-y-k-ḍ- ē-a m-h-g- k-r- ā-ē- ------------------------------- Tyācyākaḍē ēka mahāga kāra āhē.
Han leser en roman. तो-क--ं--ी-वा-- आ-े. त- क-द-बर- व-चत आह-. त- क-द-ब-ी व-च- आ-े- -------------------- तो कादंबरी वाचत आहे. 0
T- k----b--ī------a---ē. Tō kādambarī vācata āhē. T- k-d-m-a-ī v-c-t- ā-ē- ------------------------ Tō kādambarī vācata āhē.
Romanen er kjedelig. क--ं-री--------णी --े. क-द-बर- क-ट-ळव-ण- आह-. क-द-ब-ी क-ट-ळ-ा-ी आ-े- ---------------------- कादंबरी कंटाळवाणी आहे. 0
K---mb-r- ka-ṭ---v-ṇ- ā-ē. Kādambarī kaṇṭāḷavāṇī āhē. K-d-m-a-ī k-ṇ-ā-a-ā-ī ā-ē- -------------------------- Kādambarī kaṇṭāḷavāṇī āhē.
Han leser en kjedelig roman. तो-ए- क---ळ-ा-- का----ी व-चत-आह-. त- एक क-ट-ळव-ण- क-द-बर- व-चत आह-. त- ए- क-ट-ळ-ा-ी क-द-ब-ी व-च- आ-े- --------------------------------- तो एक कंटाळवाणी कादंबरी वाचत आहे. 0
Tō ē-a kaṇṭ-ḷ------k-da-b-rī v--ata ---. Tō ēka kaṇṭāḷavāṇī kādambarī vācata āhē. T- ē-a k-ṇ-ā-a-ā-ī k-d-m-a-ī v-c-t- ā-ē- ---------------------------------------- Tō ēka kaṇṭāḷavāṇī kādambarī vācata āhē.
Hun ser på en film. ती ---्--ट -घत-आह-. त- च-त-रपट बघत आह-. त- च-त-र-ट ब-त आ-े- ------------------- ती चित्रपट बघत आहे. 0
T--c--r-pa-a -agh-----hē. Tī citrapaṭa baghata āhē. T- c-t-a-a-a b-g-a-a ā-ē- ------------------------- Tī citrapaṭa baghata āhē.
Filmen er spennende. च-त्-प- -त्---जनक--ह-. च-त-रपट उत-स-हजनक आह-. च-त-र-ट उ-्-ा-ज-क आ-े- ---------------------- चित्रपट उत्साहजनक आहे. 0
C-tr-p-ṭ--ut-ā-a--na-a āh-. Citrapaṭa utsāhajanaka āhē. C-t-a-a-a u-s-h-j-n-k- ā-ē- --------------------------- Citrapaṭa utsāhajanaka āhē.
Hun ser på en spennende film. ती-ए--उत-साहजनक-चि-्र-ट---त---े. त- एक उत-स-हजनक च-त-रपट बघत आह-. त- ए- उ-्-ा-ज-क च-त-र-ट ब-त आ-े- -------------------------------- ती एक उत्साहजनक चित्रपट बघत आहे. 0
T- --a-u-s-h-j-na-----t--paṭ---a-ha-a-ā-ē. Tī ēka utsāhajanaka citrapaṭa baghata āhē. T- ē-a u-s-h-j-n-k- c-t-a-a-a b-g-a-a ā-ē- ------------------------------------------ Tī ēka utsāhajanaka citrapaṭa baghata āhē.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -