Parlør

no Adjektiv 3   »   kn ಗುಣವಾಚಕಗಳು ೩

80 [åtti]

Adjektiv 3

Adjektiv 3

೮೦ [ಎಂಬತ್ತು]

80 [Embattu]

ಗುಣವಾಚಕಗಳು ೩

[guṇavācakagaḷu – 3.]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
Hun har en hund. ಅ---ಬಳ- ಒಂ-ು---ಯ- ಇ-ೆ ಅ__ ಬ_ ಒಂ_ ನಾ_ ಇ_ ಅ-ಳ ಬ-ಿ ಒ-ದ- ನ-ಯ- ಇ-ೆ --------------------- ಅವಳ ಬಳಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ 0
Ava-a --ḷ- ---- -------e A____ b___ o___ n___ i__ A-a-a b-ḷ- o-d- n-y- i-e ------------------------ Avaḷa baḷi ondu nāyi ide
Hunden er stor. ಆ --ಯ- --ಡ್--ು. ಆ ನಾ_ ದೊ____ ಆ ನ-ಯ- ದ-ಡ-ಡ-ು- --------------- ಆ ನಾಯಿ ದೊಡ್ಡದು. 0
ā --yi--oḍḍ---. ā n___ d_______ ā n-y- d-ḍ-a-u- --------------- ā nāyi doḍḍadu.
Hun har en stor hund. ಅವ---ಳಿ ಒ-ದು ದ-ಡ್-ದ-ದ-ನ-ಯ- --ೆ. ಅ__ ಬ_ ಒಂ_ ದೊ____ ನಾ_ ಇ__ ಅ-ಳ ಬ-ಿ ಒ-ದ- ದ-ಡ-ಡ-ಾ- ನ-ಯ- ಇ-ೆ- ------------------------------- ಅವಳ ಬಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಾಯಿ ಇದೆ. 0
A-a----a-- -nd----ḍ-adā-a--āyi --e. A____ b___ o___ d________ n___ i___ A-a-a b-ḷ- o-d- d-ḍ-a-ā-a n-y- i-e- ----------------------------------- Avaḷa baḷi ondu doḍḍadāda nāyi ide.
Hun har et hus. ಅವಳು ಒ--ು--ನೆಯನ------ಂ-ಿ-್ದಾ--. ಅ__ ಒಂ_ ಮ____ ಹೊಂ_____ ಅ-ಳ- ಒ-ದ- ಮ-ೆ-ನ-ನ- ಹ-ಂ-ಿ-್-ಾ-ೆ- ------------------------------- ಅವಳು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. 0
A--ḷ- o-du ma-ey-nnu ----i-----. A____ o___ m________ h__________ A-a-u o-d- m-n-y-n-u h-n-i-d-ḷ-. -------------------------------- Avaḷu ondu maneyannu hondiddāḷe.
Huset er lite. ಆ--ನೆ ಚಿಕ-ಕದು. ಆ ಮ_ ಚಿ____ ಆ ಮ-ೆ ಚ-ಕ-ಕ-ು- -------------- ಆ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದು. 0
Ā-ma---ci-k-d-. Ā m___ c_______ Ā m-n- c-k-a-u- --------------- Ā mane cikkadu.
Hun har et lite hus. ಅವಳು--ಂದ- --ಕ-ಕ-ಾ- --ೆಯನ-ನು -ೊಂದ-ದ್ದ---. ಅ__ ಒಂ_ ಚಿ____ ಮ____ ಹೊಂ_____ ಅ-ಳ- ಒ-ದ- ಚ-ಕ-ಕ-ಾ- ಮ-ೆ-ನ-ನ- ಹ-ಂ-ಿ-್-ಾ-ೆ- ---------------------------------------- ಅವಳು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. 0
A---u o--u-cik--dāda--ane-ann----n--d--ḷe. A____ o___ c________ m________ h__________ A-a-u o-d- c-k-a-ā-a m-n-y-n-u h-n-i-d-ḷ-. ------------------------------------------ Avaḷu ondu cikkadāda maneyannu hondiddāḷe.
Han bor på hotell. ಅ--- ---ು -ಸ--ಗೃ--ಲ--ಿ ವಾಸಿಸುತ-ತಿ-್ದಾ--. ಅ__ ಒಂ_ ವ_______ ವಾ________ ಅ-ನ- ಒ-ದ- ವ-ತ-ಗ-ಹ-ಲ-ಲ- ವ-ಸ-ಸ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ---------------------------------------- ಅವನು ಒಂದು ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 0
Av-n--o-du--a-atigr----alli-vā--sutti---ne. A____ o___ v______________ v______________ A-a-u o-d- v-s-t-g-̥-a-a-l- v-s-s-t-i-d-n-. ------------------------------------------- Avanu ondu vasatigr̥hadalli vāsisuttiddāne.
Hotellet er billig. ಅ-ು ಅ-್ಗದ -ಸ-ಿಗೃ-. ಅ_ ಅ___ ವ_____ ಅ-ು ಅ-್-ದ ವ-ತ-ಗ-ಹ- ------------------ ಅದು ಅಗ್ಗದ ವಸತಿಗೃಹ. 0
Ad- agg-da v---t-g----. A__ a_____ v__________ A-u a-g-d- v-s-t-g-̥-a- ----------------------- Adu aggada vasatigr̥ha.
Han bor på et billig hotell. ಅವ-ು -ಂದು--ಗ--- ವಸತ----ದಲ--ಿ ವ---ಸ--------ಾನೆ. ಅ__ ಒಂ_ ಅ___ ವ_______ ವಾ________ ಅ-ನ- ಒ-ದ- ಅ-್-ದ ವ-ತ-ಗ-ಹ-ಲ-ಲ- ವ-ಸ-ಸ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ---------------------------------------------- ಅವನು ಒಂದು ಅಗ್ಗದ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 0
A---u on-----g-d--------gr̥--d-ll- -ās-su---ddāne. A____ o___ a_____ v______________ v______________ A-a-u o-d- a-g-d- v-s-t-g-̥-a-a-l- v-s-s-t-i-d-n-. -------------------------------------------------- Avanu ondu aggada vasatigr̥hadalli vāsisuttiddāne.
Han har bil. ಅ-------ಒಂದ---ಾರ್ -ದೆ. ಅ__ ಬ_ ಒಂ_ ಕಾ_ ಇ__ ಅ-ನ ಬ-ಿ ಒ-ದ- ಕ-ರ- ಇ-ೆ- ---------------------- ಅವನ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ. 0
A-----ba-i--ndu-k-- i-e. A____ b___ o___ k__ i___ A-a-a b-ḷ- o-d- k-r i-e- ------------------------ Avana baḷi ondu kār ide.
Bilen er dyr. ಆ-ಕ--್ ತ--ಬಾ ------. ಆ ಕಾ_ ತುಂ_ ದು___ ಆ ಕ-ರ- ತ-ಂ-ಾ ದ-ಬ-ರ-. -------------------- ಆ ಕಾರ್ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ. 0
Ā -ār-tum-ā d----i. Ā k__ t____ d______ Ā k-r t-m-ā d-b-r-. ------------------- Ā kār tumbā dubāri.
Han har en dyr bil. ಅ-- -ಳಿ ದುಬ---ಯಾದ-ಕಾ-- -ದ-. ಅ__ ಬ_ ದು____ ಕಾ_ ಇ__ ಅ-ನ ಬ-ಿ ದ-ಬ-ರ-ಯ-ದ ಕ-ರ- ಇ-ೆ- --------------------------- ಅವನ ಬಳಿ ದುಬಾರಿಯಾದ ಕಾರ್ ಇದೆ. 0
Av-na b-ḷ--du-ā-iyāda kār--de. A____ b___ d_________ k__ i___ A-a-a b-ḷ- d-b-r-y-d- k-r i-e- ------------------------------ Avana baḷi dubāriyāda kār ide.
Han leser en roman. ಅವನು -ಂ-ು ಕಥ---ಸ್ತ--ನ್---ಓದ-ತ್ತ-ನ-. ಅ__ ಒಂ_ ಕ________ ಓ_____ ಅ-ನ- ಒ-ದ- ಕ-ೆ-ು-್-ಕ-ನ-ನ- ಓ-ು-್-ಾ-ೆ- ----------------------------------- ಅವನು ಒಂದು ಕಥೆಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. 0
A-a---ondu -at--p-st-kavan-- ōd-t-ā-e. A____ o___ k________________ ō________ A-a-u o-d- k-t-e-u-t-k-v-n-u ō-u-t-n-. -------------------------------------- Avanu ondu kathepustakavannu ōduttāne.
Romanen er kjedelig. ಆ-ಕ-ೆ-ುಸ್-ಕ--ೀರ--ಾಗ---. ಆ ಕ_____ ನೀ______ ಆ ಕ-ೆ-ು-್-ಕ ನ-ರ-ವ-ಗ-ದ-. ----------------------- ಆ ಕಥೆಪುಸ್ತಕ ನೀರಸವಾಗಿದೆ. 0
Ā k---e---t-k- n--a--v-gi-e. Ā k___________ n____________ Ā k-t-e-u-t-k- n-r-s-v-g-d-. ---------------------------- Ā kathepustaka nīrasavāgide.
Han leser en kjedelig roman. ಅ-ನು----------ವಾದ -ಥೆ-ುಸ-ತ-ವನ--- ----್-ಿದ-ದಾ-ೆ. ಅ__ ಒಂ_ ನೀ____ ಕ________ ಓ_______ ಅ-ನ- ಒ-ದ- ನ-ರ-ವ-ದ ಕ-ೆ-ು-್-ಕ-ನ-ನ- ಓ-ು-್-ಿ-್-ಾ-ೆ- ----------------------------------------------- ಅವನು ಒಂದು ನೀರಸವಾದ ಕಥೆಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 0
Av-n- ---u--īr--a---a-kat--pus-----a-n- ōd--tiddāne. A____ o___ n_________ k________________ ō___________ A-a-u o-d- n-r-s-v-d- k-t-e-u-t-k-v-n-u ō-u-t-d-ā-e- ---------------------------------------------------- Avanu ondu nīrasavāda kathepustakavannu ōduttiddāne.
Hun ser på en film. ಅವ---ಒ--- -ಿ-್-ವನ್ನು --ಡುತ--ಿ---ಾಳ-. ಅ__ ಒಂ_ ಚಿ_____ ನೋ_______ ಅ-ಳ- ಒ-ದ- ಚ-ತ-ರ-ನ-ನ- ನ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-ಳ-. ------------------------------------ ಅವಳು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 0
Ava-u o-d--c------nn- -ō--ttidd---. A____ o___ c_________ n____________ A-a-u o-d- c-t-a-a-n- n-ḍ-t-i-d-ḷ-. ----------------------------------- Avaḷu ondu citravannu nōḍuttiddāḷe.
Filmen er spennende. ಆ ಚಿ-------ಾ----ಕ-ವ-ಗಿ-ೆ. ಆ ಚಿ__ ಸ್__________ ಆ ಚ-ತ-ರ ಸ-ವ-ರ-್-ಕ-ವ-ಗ-ದ-. ------------------------- ಆ ಚಿತ್ರ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. 0
Ā -it-- -vāra----ar-vā-i--. Ā c____ s__________________ Ā c-t-a s-ā-a-y-k-r-v-g-d-. --------------------------- Ā citra svārasyakaravāgide.
Hun ser på en spennende film. ಅ----ಒ-ದು ಸ್ವಾ--್ಯಕರ--- ಚಿತ-ರ-ನ್-- ನ-ಡುತ-ತ-ದ್ದ-ಳೆ. ಅ__ ಒಂ_ ಸ್________ ಚಿ_____ ನೋ_______ ಅ-ಳ- ಒ-ದ- ಸ-ವ-ರ-್-ಕ-ವ-ದ ಚ-ತ-ರ-ನ-ನ- ನ-ಡ-ತ-ತ-ದ-ದ-ಳ-. -------------------------------------------------- ಅವಳು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 0
Av-ḷ--o-du-svā-as-a-a-avā-- -i--a-a-nu nō---tiddā-e. A____ o___ s_______________ c_________ n____________ A-a-u o-d- s-ā-a-y-k-r-v-d- c-t-a-a-n- n-ḍ-t-i-d-ḷ-. ---------------------------------------------------- Avaḷu ondu svārasyakaravāda citravannu nōḍuttiddāḷe.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -