விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
முழுவதுமாக முடிந்திருக்காத
முடிந்திருக்காத பாலம்
незавършен
незавършен мост
முட்டாளான
முட்டாளான சிந்தனைகள்
глупав
глупави мисли
தெளிவான
தெளிவான களவு
еднозначен
явната измама