Phrasebook

tl Colors   »   vi Màu

14 [labing-apat]

Colors

Colors

14 [Mười bốn]

Màu

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Vietnamese Maglaro higit pa
Ang Niyebe ay puti. Tu--- --- ----g. Tuyết màu trắng. T-y-t m-u t-ắ-g- ---------------- Tuyết màu trắng. 0
Ang araw ay dilaw. Mặt-tr-i-màu vàng. Mặt trời màu vàng. M-t t-ờ- m-u v-n-. ------------------ Mặt trời màu vàng. 0
Ang kahel ay kahel. Quả-/-t--i-cam-màu da-cam. Quả / trái cam màu da cam. Q-ả / t-á- c-m m-u d- c-m- -------------------------- Quả / trái cam màu da cam. 0
Ang seresa ay pula. Q-ả----r-i -nh-đ---------. Quả / trái anh đào màu đỏ. Q-ả / t-á- a-h đ-o m-u đ-. -------------------------- Quả / trái anh đào màu đỏ. 0
Ang langit ay asul. B-u ---- --- -a--------bi--. Bầu trời màu xanh nước biển. B-u t-ờ- m-u x-n- n-ớ- b-ể-. ---------------------------- Bầu trời màu xanh nước biển. 0
Ang damo ay berde. Cỏ --u xan---á cây. Cỏ màu xanh lá cây. C- m-u x-n- l- c-y- ------------------- Cỏ màu xanh lá cây. 0
Ang lupa ay kayumanggi. Đất mà- n-u. Đất màu nâu. Đ-t m-u n-u- ------------ Đất màu nâu. 0
Ang ulap ay kulay-abo. M-- m---xám. Mây màu xám. M-y m-u x-m- ------------ Mây màu xám. 0
Ang mga gulong ay itim. L-p -------đen. Lốp xe màu đen. L-p x- m-u đ-n- --------------- Lốp xe màu đen. 0
Ano ang kulay ang niyebe? Puti. T--ết m-----?-M-- tr--g. Tuyết màu gì? Màu trắng. T-y-t m-u g-? M-u t-ắ-g- ------------------------ Tuyết màu gì? Màu trắng. 0
Ano ang kulay ng araw? Dilaw. M-- trời --u g-?-M-u-v---. Mặt trời màu gì? Màu vàng. M-t t-ờ- m-u g-? M-u v-n-. -------------------------- Mặt trời màu gì? Màu vàng. 0
Ano ang kulay ng kahel? Kahel. Q---/ t--i --- -àu -----à--d--c-m. Quả / trái cam màu gì? Màu da cam. Q-ả / t-á- c-m m-u g-? M-u d- c-m- ---------------------------------- Quả / trái cam màu gì? Màu da cam. 0
Ano ang kulay ng seresa? Pula. Quả-- tr---anh-đ-o---u--ì--Màu --. Quả / trái anh đào màu gì? Màu đỏ. Q-ả / t-á- a-h đ-o m-u g-? M-u đ-. ---------------------------------- Quả / trái anh đào màu gì? Màu đỏ. 0
Ano ang kulay ng langit? Asul. Bầ- -----m-u-g-- --u x-n- -ư----i--. Bầu trời màu gì? Màu xanh nước biển. B-u t-ờ- m-u g-? M-u x-n- n-ớ- b-ể-. ------------------------------------ Bầu trời màu gì? Màu xanh nước biển. 0
Ano ang kulay ng damo? Berde. Cỏ màu gì?-Mà- x-n- -á -ây. Cỏ màu gì? Màu xanh lá cây. C- m-u g-? M-u x-n- l- c-y- --------------------------- Cỏ màu gì? Màu xanh lá cây. 0
Ano ang kulay ng lupa? Kayumanggi Đ-t màu g-?-Màu-nâu. Đất màu gì? Màu nâu. Đ-t m-u g-? M-u n-u- -------------------- Đất màu gì? Màu nâu. 0
Ano ang kulay ng ulap? Kulay-abo. Mâ- mà---ì--M-- -ám. Mây màu gì? Màu xám. M-y m-u g-? M-u x-m- -------------------- Mây màu gì? Màu xám. 0
Ano ang kulay ng mga gulong? Itim. L-p -e-m-u ------- đen. Lốp xe màu gì? Màu đen. L-p x- m-u g-? M-u đ-n- ----------------------- Lốp xe màu gì? Màu đen. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -