Phrasebook

tl Colors   »   ku Colors

14 [labing-apat]

Colors

Colors

14 [çardeh]

Colors

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Kurdish (Kurmanji) Maglaro higit pa
Ang Niyebe ay puti. Berf s-----. Berf spî ye. B-r- s-î y-. ------------ Berf spî ye. 0
Ang araw ay dilaw. T-v z----. Tav zer e. T-v z-r e- ---------- Tav zer e. 0
Ang kahel ay kahel. P-rt--a- -i--eqal- y-. Porteqal pirteqalî ye. P-r-e-a- p-r-e-a-î y-. ---------------------- Porteqal pirteqalî ye. 0
Ang seresa ay pula. G-l-- -or -. Gêlaz sor e. G-l-z s-r e- ------------ Gêlaz sor e. 0
Ang langit ay asul. E---n---n--. Ezman şîn e. E-m-n ş-n e- ------------ Ezman şîn e. 0
Ang damo ay berde. Çî-------k e. Çîmen kesk e. Ç-m-n k-s- e- ------------- Çîmen kesk e. 0
Ang lupa ay kayumanggi. Ax--eh-eyî y-. Ax qehweyî ye. A- q-h-e-î y-. -------------- Ax qehweyî ye. 0
Ang ulap ay kulay-abo. Ewr g-w- e. Ewr gewr e. E-r g-w- e- ----------- Ewr gewr e. 0
Ang mga gulong ay itim. L-stî----- --. Lastîk reş in. L-s-î- r-ş i-. -------------- Lastîk reş in. 0
Ano ang kulay ang niyebe? Puti. Ren-- -er-ê çi---?--pî. Rengê berfê çi ye? Spî. R-n-ê b-r-ê ç- y-? S-î- ----------------------- Rengê berfê çi ye? Spî. 0
Ano ang kulay ng araw? Dilaw. Rengê----- ---y-? --r. Rengê tavê çi ye? Zer. R-n-ê t-v- ç- y-? Z-r- ---------------------- Rengê tavê çi ye? Zer. 0
Ano ang kulay ng kahel? Kahel. R-ng- ---teqa----- -e---ir-e----. Rengê porteqalê çi ye? Pirteqalî. R-n-ê p-r-e-a-ê ç- y-? P-r-e-a-î- --------------------------------- Rengê porteqalê çi ye? Pirteqalî. 0
Ano ang kulay ng seresa? Pula. R-----gêlazê -i -e?--o-. Rengê gêlazê çi ye? Sor. R-n-ê g-l-z- ç- y-? S-r- ------------------------ Rengê gêlazê çi ye? Sor. 0
Ano ang kulay ng langit? Asul. R--g-----ê---- --?-Şî-. Rengê ezmên çi ye? Şîn. R-n-ê e-m-n ç- y-? Ş-n- ----------------------- Rengê ezmên çi ye? Şîn. 0
Ano ang kulay ng damo? Berde. Reng--çîm-nê--i-y-?-esk. Rengê çîmenê çi ye?Kesk. R-n-ê ç-m-n- ç- y-?-e-k- ------------------------ Rengê çîmenê çi ye?Kesk. 0
Ano ang kulay ng lupa? Kayumanggi Ax b---i -en-- ------h-e-î Ax bi çi rengî ye? Qehweyî A- b- ç- r-n-î y-? Q-h-e-î -------------------------- Ax bi çi rengî ye? Qehweyî 0
Ano ang kulay ng ulap? Kulay-abo. Rengê -wr-------e- Ge-r. Rengê ewran çi ye? Gewr. R-n-ê e-r-n ç- y-? G-w-. ------------------------ Rengê ewran çi ye? Gewr. 0
Ano ang kulay ng mga gulong? Itim. Last-- b--çi-re-g--n-?--e-. Lastîk bi çi rengî ne? Reş. L-s-î- b- ç- r-n-î n-? R-ş- --------------------------- Lastîk bi çi rengî ne? Reş. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -