Phrasebook

tl Numbers   »   vi Số

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [Bảy]

Số

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Vietnamese Maglaro higit pa
Magbibilang ako: Tôi-đ--: Tôi đếm: T-i đ-m- -------- Tôi đếm: 0
isa, dalawa, tatlo m--,-ha-,--a một, hai, ba m-t- h-i- b- ------------ một, hai, ba 0
Magbibilang ako hanggang tatlo. Tô---ếm--ế- -a. Tôi đếm đến ba. T-i đ-m đ-n b-. --------------- Tôi đếm đến ba. 0
Patuloy akong magbibilang: T-i -ế- t---: Tôi đếm tiếp: T-i đ-m t-ế-: ------------- Tôi đếm tiếp: 0
apat, lima, anim, bố-- ---, s--, bốn, năm, sáu, b-n- n-m- s-u- -------------- bốn, năm, sáu, 0
pito, walo, siyam bả-, t--, -hín bảy, tám, chín b-y- t-m- c-í- -------------- bảy, tám, chín 0
Magbibilang ako. T----ếm. Tôi đếm. T-i đ-m- -------- Tôi đếm. 0
Magbibilang ka. B-n-đ-m. Bạn đếm. B-n đ-m- -------- Bạn đếm. 0
Magbibilang siya. Anh ấy --m. Anh ấy đếm. A-h ấ- đ-m- ----------- Anh ấy đếm. 0
Isa. Ang una. Mộ-- Ngườ- thứ nhấ-. Một. Người thứ nhất. M-t- N-ư-i t-ứ n-ấ-. -------------------- Một. Người thứ nhất. 0
Dalawa. Ang pangalawa. H-i.-Ng--i-t-ứ--a--- ---. Hai. Người thứ hai / nhì. H-i- N-ư-i t-ứ h-i / n-ì- ------------------------- Hai. Người thứ hai / nhì. 0
Tatlo. Ang pangatlo. B-. -g-ời--hứ -a. Ba. Người thứ ba. B-. N-ư-i t-ứ b-. ----------------- Ba. Người thứ ba. 0
Apat. Ang pang-apat. Bốn- ----i thứ---. Bốn. Người thứ tư. B-n- N-ư-i t-ứ t-. ------------------ Bốn. Người thứ tư. 0
Lima. Ang panglima. N-m- ----i-th- ---. Năm. Người thứ năm. N-m- N-ư-i t-ứ n-m- ------------------- Năm. Người thứ năm. 0
Anim. Ang pang-anim. S-u. N--ờ- t-ứ --u. Sáu. Người thứ sáu. S-u- N-ư-i t-ứ s-u- ------------------- Sáu. Người thứ sáu. 0
Pito. Ang pangpito Bả---N---i -hứ --y. Bảy. Người thứ bảy. B-y- N-ư-i t-ứ b-y- ------------------- Bảy. Người thứ bảy. 0
Walo. Ang pangwalo. Tám. Ngư---thứ ---. Tám. Người thứ tám. T-m- N-ư-i t-ứ t-m- ------------------- Tám. Người thứ tám. 0
Siyam. Ang pangsiyam. C--n. -gư-i--hứ--hí-. Chín. Người thứ chín. C-í-. N-ư-i t-ứ c-í-. --------------------- Chín. Người thứ chín. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -