Phrasebook

tl Colors   »   bn রং, রঙ

14 [labing-apat]

Colors

Colors

১৪ [চোদ্দ]

14 [cōdda]

রং, রঙ

[raṁ, raṅa]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Bengali Maglaro higit pa
Ang Niyebe ay puti. বর- সাদ--৷ বরফ স-দ- ৷ ব-ফ স-দ- ৷ ---------- বরফ সাদা ৷ 0
b-r--ha sādā barapha sādā b-r-p-a s-d- ------------ barapha sādā
Ang araw ay dilaw. স-র্য--ল-দ-৷ স-র-য হল-দ ৷ স-র-য হ-ু- ৷ ------------ সূর্য হলুদ ৷ 0
s-ry--h--u-a sūrya haluda s-r-a h-l-d- ------------ sūrya haluda
Ang kahel ay kahel. ক--াল-বু------৷ কমল-ল-ব- কমল- ৷ ক-ল-ল-ব- ক-ল- ৷ --------------- কমলালেবু কমলা ৷ 0
ka-a---ēb--ka--lā kamalālēbu kamalā k-m-l-l-b- k-m-l- ----------------- kamalālēbu kamalā
Ang seresa ay pula. চ-র- লা--৷ চ-র- ল-ল ৷ চ-র- ল-ল ৷ ---------- চেরি লাল ৷ 0
c-r--l--a cēri lāla c-r- l-l- --------- cēri lāla
Ang langit ay asul. আ--- -ীল ৷ আক-শ ন-ল ৷ আ-া- ন-ল ৷ ---------- আকাশ নীল ৷ 0
āk-------a ākāśa nīla ā-ā-a n-l- ---------- ākāśa nīla
Ang damo ay berde. ঘা- স-ু--৷ ঘ-স সব-জ ৷ ঘ-স স-ু- ৷ ---------- ঘাস সবুজ ৷ 0
g--sa--a--ja ghāsa sabuja g-ā-a s-b-j- ------------ ghāsa sabuja
Ang lupa ay kayumanggi. ম-ট- বাদামী ৷ ম-ট- ব-দ-ম- ৷ ম-ট- ব-দ-ম- ৷ ------------- মাটি বাদামী ৷ 0
m---------ī māṭi bādāmī m-ṭ- b-d-m- ----------- māṭi bādāmī
Ang ulap ay kulay-abo. ম---ধ----৷ ম-ঘ ধ-সর ৷ ম-ঘ ধ-স- ৷ ---------- মেঘ ধূসর ৷ 0
mēg-- dhū--ra mēgha dhūsara m-g-a d-ū-a-a ------------- mēgha dhūsara
Ang mga gulong ay itim. টায়-র ---ো-৷ ট-য়-র ক-ল- ৷ ট-য়-র ক-ল- ৷ ------------ টায়ার কালো ৷ 0
ṭ--ār---ālō ṭāẏāra kālō ṭ-ẏ-r- k-l- ----------- ṭāẏāra kālō
Ano ang kulay ang niyebe? Puti. ব---- ------ -াদ--৷ বরফ-র র- ক-? স-দ- ৷ ব-ফ-র র- ক-? স-দ- ৷ ------------------- বরফের রং কী? সাদা ৷ 0
ba----ē-a -a- --? ---ā baraphēra raṁ kī? Sādā b-r-p-ē-a r-ṁ k-? S-d- ---------------------- baraphēra raṁ kī? Sādā
Ano ang kulay ng araw? Dilaw. সূর্য-র--ং -ী?---ুদ-৷ স-র-য-র র- ক-? হল-দ ৷ স-র-য-র র- ক-? হ-ু- ৷ --------------------- সূর্যের রং কী? হলুদ ৷ 0
s-ry----r---kī?-Halu-a sūryēra raṁ kī? Haluda s-r-ē-a r-ṁ k-? H-l-d- ---------------------- sūryēra raṁ kī? Haluda
Ano ang kulay ng kahel? Kahel. কমলা-েবু--রং -ী----লা ৷ কমল-ল-ব-র র- ক-? কমল- ৷ ক-ল-ল-ব-র র- ক-? ক-ল- ৷ ----------------------- কমলালেবুর রং কী? কমলা ৷ 0
kam--ālēbu-- --- kī?-Kamalā kamalālēbura raṁ kī? Kamalā k-m-l-l-b-r- r-ṁ k-? K-m-l- --------------------------- kamalālēbura raṁ kī? Kamalā
Ano ang kulay ng seresa? Pula. চের---রং --- --- ৷ চ-র-র র- ক-? ল-ল ৷ চ-র-র র- ক-? ল-ল ৷ ------------------ চেরির রং কী? লাল ৷ 0
cē-i-a r----ī? ---a cērira raṁ kī? Lāla c-r-r- r-ṁ k-? L-l- ------------------- cērira raṁ kī? Lāla
Ano ang kulay ng langit? Asul. আক-শ----- কী? -ীল ৷ আক-শ-র র- ক-? ন-ল ৷ আ-া-ে- র- ক-? ন-ল ৷ ------------------- আকাশের রং কী? নীল ৷ 0
ā-ā---a-r-ṁ kī-----a ākāśēra raṁ kī? Nīla ā-ā-ē-a r-ṁ k-? N-l- -------------------- ākāśēra raṁ kī? Nīla
Ano ang kulay ng damo? Berde. ঘাস-র র- কী---বু--৷ ঘ-স-র র- ক-? সব-জ ৷ ঘ-স-র র- ক-? স-ু- ৷ ------------------- ঘাসের রং কী? সবুজ ৷ 0
gh--------ṁ --? -abuja ghāsēra raṁ kī? Sabuja g-ā-ē-a r-ṁ k-? S-b-j- ---------------------- ghāsēra raṁ kī? Sabuja
Ano ang kulay ng lupa? Kayumanggi ম-ট-র র---ী--বাদ--- ৷ ম-ট-র র- ক-? ব-দ-ম- ৷ ম-ট-র র- ক-? ব-দ-ম- ৷ --------------------- মাটির রং কী? বাদামী ৷ 0
m--ir- ra- --? -ā---ī māṭira raṁ kī? Bādāmī m-ṭ-r- r-ṁ k-? B-d-m- --------------------- māṭira raṁ kī? Bādāmī
Ano ang kulay ng ulap? Kulay-abo. ম-ঘের -ং কী- -ূস- ৷ ম-ঘ-র র- ক-? ধ-সর ৷ ম-ঘ-র র- ক-? ধ-স- ৷ ------------------- মেঘের রং কী? ধূসর ৷ 0
m--h-r--r-ṁ --- --ū---a mēghēra raṁ kī? Dhūsara m-g-ē-a r-ṁ k-? D-ū-a-a ----------------------- mēghēra raṁ kī? Dhūsara
Ano ang kulay ng mga gulong? Itim. ট-----র -ং-----ক--- ৷ ট-য়-র-র র- ক-? ক-ল- ৷ ট-য়-র-র র- ক-? ক-ল- ৷ --------------------- টায়ারের রং কী? কালো ৷ 0
ṭāẏā-------- -ī?-K-lō ṭāẏārēra raṁ kī? Kālō ṭ-ẏ-r-r- r-ṁ k-? K-l- --------------------- ṭāẏārēra raṁ kī? Kālō

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -