Phrasebook

tl Colors   »   zh 颜色(复数)

14 [labing-apat]

Colors

Colors

14[十四]

14 [Shísì]

颜色(复数)

[yánsè (fùshù)]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Intsik (Pinasimple) Maglaro higit pa
Ang Niyebe ay puti. 雪 是-白-- 。 雪 是 白-- 。 雪 是 白-的 。 --------- 雪 是 白色的 。 0
x-- --ì--á------. x-- s-- b---- d-- x-ě s-ì b-i-è d-. ----------------- xuě shì báisè de.
Ang araw ay dilaw. 太阳 是--色的-。 太- 是 黄-- 。 太- 是 黄-的 。 ---------- 太阳 是 黄色的 。 0
T--y--g shì--u-n----d-. T------ s-- h------ d-- T-i-á-g s-ì h-á-g-è d-. ----------------------- Tàiyáng shì huángsè de.
Ang kahel ay kahel. 橙子 - 橙色的 。 橙- 是 橙-- 。 橙- 是 橙-的 。 ---------- 橙子 是 橙色的 。 0
C-én-z- shì-c--ngs- de. C------ s-- c------ d-- C-é-g-i s-ì c-é-g-è d-. ----------------------- Chéngzi shì chéngsè de.
Ang seresa ay pula. 樱桃 --红色的 。 樱- 是 红-- 。 樱- 是 红-的 。 ---------- 樱桃 是 红色的 。 0
Y-n-tá- sh- h-n-sè --. Y------ s-- h----- d-- Y-n-t-o s-ì h-n-s- d-. ---------------------- Yīngtáo shì hóngsè de.
Ang langit ay asul. 天--是 -色- 。 天- 是 蓝-- 。 天- 是 蓝-的 。 ---------- 天空 是 蓝色的 。 0
T-ān--ng sh- -á--sè --. T------- s-- l-- s- d-- T-ā-k-n- s-ì l-n s- d-. ----------------------- Tiānkōng shì lán sè de.
Ang damo ay berde. 草-- --的 。 草 是 绿-- 。 草 是 绿-的 。 --------- 草 是 绿色的 。 0
Cǎo-sh- --sè-d-. C-- s-- l--- d-- C-o s-ì l-s- d-. ---------------- Cǎo shì lǜsè de.
Ang lupa ay kayumanggi. 土地 是--色的-。 土- 是 棕-- 。 土- 是 棕-的 。 ---------- 土地 是 棕色的 。 0
T-dì-s-- -ō-gsè d-. T--- s-- z----- d-- T-d- s-ì z-n-s- d-. ------------------- Tǔdì shì zōngsè de.
Ang ulap ay kulay-abo. 云-是-灰-的 。 云 是 灰-- 。 云 是 灰-的 。 --------- 云 是 灰色的 。 0
Y-n--h- h---è--e. Y-- s-- h---- d-- Y-n s-ì h-ī-è d-. ----------------- Yún shì huīsè de.
Ang mga gulong ay itim. 车- 是 黑---。 车- 是 黑-- 。 车- 是 黑-的 。 ---------- 车胎 是 黑色的 。 0
C-ēt----hì---i-è -e. C----- s-- h---- d-- C-ē-ā- s-ì h-i-è d-. -------------------- Chētāi shì hēisè de.
Ano ang kulay ang niyebe? Puti. 雪-是--么-颜--的 ? 白色-- 。 雪 是 什- 颜- 的 ? 白- 的 。 雪 是 什- 颜- 的 ? 白- 的 。 -------------------- 雪 是 什么 颜色 的 ? 白色 的 。 0
X-- -hì ------ --nsè-d-- -áisè---. X-- s-- s----- y---- d-- B---- d-- X-ě s-ì s-é-m- y-n-è d-? B-i-è d-. ---------------------------------- Xuě shì shénme yánsè de? Báisè de.
Ano ang kulay ng araw? Dilaw. 太阳 - 什- -色-- ? 黄色-。 太- 是 什- 颜- 的 ? 黄- 。 太- 是 什- 颜- 的 ? 黄- 。 ------------------- 太阳 是 什么 颜色 的 ? 黄色 。 0
T-iy-ng-----sh-nme---n-è de? Huán-sè. T------ s-- s----- y---- d-- H------- T-i-á-g s-ì s-é-m- y-n-è d-? H-á-g-è- ------------------------------------- Tàiyáng shì shénme yánsè de? Huángsè.
Ano ang kulay ng kahel? Kahel. 橙子 是 -么 颜色-- ?--- 。 橙- 是 什- 颜- 的 ? 橙- 。 橙- 是 什- 颜- 的 ? 橙- 。 ------------------- 橙子 是 什么 颜色 的 ? 橙色 。 0
Chén-z- -h-----nme yá--- -e--C-éng--. C------ s-- s----- y---- d-- C------- C-é-g-i s-ì s-é-m- y-n-è d-? C-é-g-è- ------------------------------------- Chéngzi shì shénme yánsè de? Chéngsè.
Ano ang kulay ng seresa? Pula. 樱- 是 什么-颜色 的 - -色 。 樱- 是 什- 颜- 的 ? 红- 。 樱- 是 什- 颜- 的 ? 红- 。 ------------------- 樱桃 是 什么 颜色 的 ? 红色 。 0
Yīn-tá- --ì-----me y---è --? -ón-s-. Y------ s-- s----- y---- d-- H------ Y-n-t-o s-ì s-é-m- y-n-è d-? H-n-s-. ------------------------------------ Yīngtáo shì shénme yánsè de? Hóngsè.
Ano ang kulay ng langit? Asul. 天- 是 什么 -- 的-- 蓝- 。 天- 是 什- 颜- 的 ? 蓝- 。 天- 是 什- 颜- 的 ? 蓝- 。 ------------------- 天空 是 什么 颜色 的 ? 蓝色 。 0
Tiānk--- ----s-énm---án---de?-------. T------- s-- s----- y---- d-- L-- s-- T-ā-k-n- s-ì s-é-m- y-n-è d-? L-n s-. ------------------------------------- Tiānkōng shì shénme yánsè de? Lán sè.
Ano ang kulay ng damo? Berde. 草 --什么-颜色 -------。 草 是 什- 颜- 的 ? 绿- 。 草 是 什- 颜- 的 ? 绿- 。 ------------------ 草 是 什么 颜色 的 ? 绿色 。 0
C-- --- sh--m- yá-s--de? --s-. C-- s-- s----- y---- d-- L---- C-o s-ì s-é-m- y-n-è d-? L-s-. ------------------------------ Cǎo shì shénme yánsè de? Lǜsè.
Ano ang kulay ng lupa? Kayumanggi 土- 是--么 颜色 - ?-棕色-。 土- 是 什- 颜- 的 ? 棕- 。 土- 是 什- 颜- 的 ? 棕- 。 ------------------- 土地 是 什么 颜色 的 ? 棕色 。 0
T--ì sh---h-n-e y---è -e? ---gsè. T--- s-- s----- y---- d-- Z------ T-d- s-ì s-é-m- y-n-è d-? Z-n-s-. --------------------------------- Tǔdì shì shénme yánsè de? Zōngsè.
Ano ang kulay ng ulap? Kulay-abo. 云 是 什--颜色 的 - -色 。 云 是 什- 颜- 的 ? 灰- 。 云 是 什- 颜- 的 ? 灰- 。 ------------------ 云 是 什么 颜色 的 ? 灰色 。 0
Yú---hì -h-nme--ánsè de? -uī-è. Y-- s-- s----- y---- d-- H----- Y-n s-ì s-é-m- y-n-è d-? H-ī-è- ------------------------------- Yún shì shénme yánsè de? Huīsè.
Ano ang kulay ng mga gulong? Itim. 车胎 是 什么-颜色-的 ? 黑色-。 车- 是 什- 颜- 的 ? 黑- 。 车- 是 什- 颜- 的 ? 黑- 。 ------------------- 车胎 是 什么 颜色 的 ? 黑色 。 0
C-ēt-i-shì --én-e---n-----? H-isè. C----- s-- s----- y---- d-- H----- C-ē-ā- s-ì s-é-m- y-n-è d-? H-i-è- ---------------------------------- Chētāi shì shénme yánsè de? Hēisè.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -