Phrasebook

tl Colors   »   ta நிறங்கள்

14 [labing-apat]

Colors

Colors

14 [பதினான்கு]

14 [Patiṉāṉku]

நிறங்கள்

[niṟaṅkaḷ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Tamil Maglaro higit pa
Ang Niyebe ay puti. aaaaa ப-ி-வெ-்ள--ா----்ளத-. ப-- வ-------- உ------ ப-ி வ-ள-ள-ய-க உ-்-த-. --------------------- பனி வெள்ளையாக உள்ளது. 0
pa-i--e--aiy-ka u-ḷa-u. p--- v--------- u------ p-ṉ- v-ḷ-a-y-k- u-ḷ-t-. ----------------------- paṉi veḷḷaiyāka uḷḷatu.
Ang araw ay dilaw. aaaaa ச-ரி-ன்--ஞ்சளா- உ--ளது. ச------ ம------ உ------ ச-ர-ய-் ம-்-ள-க உ-்-த-. ----------------------- சூரியன் மஞ்சளாக உள்ளது. 0
Cūri--ṉ -------ka-uḷ-atu. C------ m-------- u------ C-r-y-ṉ m-ñ-a-ā-a u-ḷ-t-. ------------------------- Cūriyaṉ mañcaḷāka uḷḷatu.
Ang kahel ay kahel. aaaaa ஆர-்--ப்-ழம- ஆரஞ்சு--ிறமாக-------. ஆ----------- ஆ----- ந----- உ------ ஆ-ஞ-ச-ப-ப-ம- ஆ-ஞ-ச- ந-ற-ா- உ-்-த-. ---------------------------------- ஆரஞ்சுப்பழம் ஆரஞ்சு நிறமாக உள்ளது. 0
Ā--ñ---paḻ----rañc--ni----k--u-ḷa--. Ā----------- ā----- n------- u------ Ā-a-c-p-a-a- ā-a-c- n-ṟ-m-k- u-ḷ-t-. ------------------------------------ Ārañcuppaḻam ārañcu niṟamāka uḷḷatu.
Ang seresa ay pula. aaaaa செரி---ழ-் -ிவப---க-உ--ள-ு. ச--------- ச------- உ------ ச-ர-ப-ப-ம- ச-வ-்-ா- உ-்-த-. --------------------------- செரிப்பழம் சிவப்பாக உள்ளது. 0
C--i-----m----a------u-ḷ-t-. C--------- c-------- u------ C-r-p-a-a- c-v-p-ā-a u-ḷ-t-. ---------------------------- Cerippaḻam civappāka uḷḷatu.
Ang langit ay asul. aaaaa வானம்-----ாக --்-த-. வ---- ந----- உ------ வ-ன-் ந-ல-ா- உ-்-த-. -------------------- வானம் நீலமாக உள்ளது. 0
Vā--m n-----ka--ḷ--t-. V---- n------- u------ V-ṉ-m n-l-m-k- u-ḷ-t-. ---------------------- Vāṉam nīlamāka uḷḷatu.
Ang damo ay berde. aaaaa பு-் பச்----- ---ள-ு. ப--- ப------- உ------ ப-ல- ப-்-ை-ா- உ-்-த-. --------------------- புல் பச்சையாக உள்ளது. 0
Pu--pac--iy-ka uḷḷ-tu. P-- p--------- u------ P-l p-c-a-y-k- u-ḷ-t-. ---------------------- Pul paccaiyāka uḷḷatu.
Ang lupa ay kayumanggi. aaaaa பூ--ய-ன- --றம் -----ப-. ப------- ந---- ப------- ப-ம-ய-ன- ந-ற-் ப-ு-்-ு- ----------------------- பூமியின் நிறம் பழுப்பு. 0
Pū-i-i- --------ḻ-p--. P------ n---- p------- P-m-y-ṉ n-ṟ-m p-ḻ-p-u- ---------------------- Pūmiyiṉ niṟam paḻuppu.
Ang ulap ay kulay-abo. aaaaa மே--்--ன- ந-ற---சா-்பல-. ம-------- ந---- ச------- ம-க-்-ி-் ந-ற-் ச-ம-ப-்- ------------------------ மேகத்தின் நிறம் சாம்பல். 0
M--attiṉ n---- c-mpa-. M------- n---- c------ M-k-t-i- n-ṟ-m c-m-a-. ---------------------- Mēkattiṉ niṟam cāmpal.
Ang mga gulong ay itim. aaaaa ட-ர---்-ந-ற-்---ு---ு. ட------ ந---- க------- ட-ர-க-் ந-ற-் க-ு-்-ு- ---------------------- டயர்கள் நிறம் கருப்பு. 0
Ṭa---k-ḷ-n---m -arup--. Ṭ------- n---- k------- Ṭ-y-r-a- n-ṟ-m k-r-p-u- ----------------------- Ṭayarkaḷ niṟam karuppu.
Ano ang kulay ang niyebe? Puti. aaaaa ப---எ-----ிறம்?--ெ-்-ை. ப-- எ--- ந----- வ------ ப-ி எ-்- ந-ற-்- வ-ள-ள-. ----------------------- பனி என்ன நிறம்? வெள்ளை. 0
P-ṉ- e-ṉ--niṟam---eḷ-a-. P--- e--- n----- V------ P-ṉ- e-ṉ- n-ṟ-m- V-ḷ-a-. ------------------------ Paṉi eṉṉa niṟam? Veḷḷai.
Ano ang kulay ng araw? Dilaw. aaaaa சூ-ிய----ன்ன---றம்? -ஞ----. ச------ எ--- ந----- ம------ ச-ர-ய-் எ-்- ந-ற-்- ம-்-ள-. --------------------------- சூரியன் என்ன நிறம்? மஞ்சள். 0
C--iyaṉ-e-ṉa niṟa-- ----a-. C------ e--- n----- M------ C-r-y-ṉ e-ṉ- n-ṟ-m- M-ñ-a-. --------------------------- Cūriyaṉ eṉṉa niṟam? Mañcaḷ.
Ano ang kulay ng kahel? Kahel. aaaaa ஆ-ஞ்--ப-ப-ம்--ன்-----ம-? -ர-்சு -ி---. ஆ----------- எ--- ந----- ஆ----- ந----- ஆ-ஞ-ச-ப-ப-ம- எ-்- ந-ற-்- ஆ-ஞ-ச- ந-ற-்- -------------------------------------- ஆரஞ்சுப்பழம் என்ன நிறம்? ஆரஞ்சு நிறம். 0
Ār-ñ-upp--a- --ṉ---iṟam? Ār-ñcu-niṟam. Ā----------- e--- n----- Ā----- n----- Ā-a-c-p-a-a- e-ṉ- n-ṟ-m- Ā-a-c- n-ṟ-m- -------------------------------------- Ārañcuppaḻam eṉṉa niṟam? Ārañcu niṟam.
Ano ang kulay ng seresa? Pula. aaaaa செர------்-என்- -ிறம--ச-வப---. ச--------- எ--- ந------------- ச-ர-ர-ப-ம- எ-்- ந-ற-்-ச-வ-்-ு- ------------------------------ செர்ரிபழம் என்ன நிறம்?சிவப்பு. 0
C------ḻ-m-e-ṉ----ṟa-? -----p-. C--------- e--- n----- C------- C-r-i-a-a- e-ṉ- n-ṟ-m- C-v-p-u- ------------------------------- Cerripaḻam eṉṉa niṟam? Civappu.
Ano ang kulay ng langit? Asul. aaaaa வா-ம- எ--ன ந---்- ----். வ---- எ--- ந----- ந----- வ-ன-் எ-்- ந-ற-்- ந-ல-்- ------------------------ வானம் என்ன நிறம்? நீலம். 0
V---m----- -i-----Nīla-. V---- e--- n----- N----- V-ṉ-m e-ṉ- n-ṟ-m- N-l-m- ------------------------ Vāṉam eṉṉa niṟam? Nīlam.
Ano ang kulay ng damo? Berde. aaaaa புல்--ன்ன ---ம்?-ப----. ப--- எ--- ந----- ப----- ப-ல- எ-்- ந-ற-்- ப-்-ை- ----------------------- புல் என்ன நிறம்? பச்சை. 0
P-l-eṉ-a-n--am- --cc--. P-- e--- n----- P------ P-l e-ṉ- n-ṟ-m- P-c-a-. ----------------------- Pul eṉṉa niṟam? Paccai.
Ano ang kulay ng lupa? Kayumanggi aaaaa பூம---ன்ன---ற--? --ு-்ப-. ப--- எ--- ந----- ப------- ப-ம- எ-்- ந-ற-்- ப-ு-்-ு- ------------------------- பூமி என்ன நிறம்? பழுப்பு. 0
Pūmi-e--a---ṟam- Pa-----. P--- e--- n----- P------- P-m- e-ṉ- n-ṟ-m- P-ḻ-p-u- ------------------------- Pūmi eṉṉa niṟam? Paḻuppu.
Ano ang kulay ng ulap? Kulay-abo. aaaaa மேகம்-என---ந-றம்? --ம---்-ந-ற-். ம---- எ--- ந----- ச------ ந----- ம-க-் எ-்- ந-ற-்- ச-ம-ப-் ந-ற-்- -------------------------------- மேகம் என்ன நிறம்? சாம்பல் நிறம். 0
M--a--e-------am? Cā-----niṟa-. M---- e--- n----- C----- n----- M-k-m e-ṉ- n-ṟ-m- C-m-a- n-ṟ-m- ------------------------------- Mēkam eṉṉa niṟam? Cāmpal niṟam.
Ano ang kulay ng mga gulong? Itim. aaaaa டயர்கள் -உ-ு-ி---ட--ிக----என்ன நி-ம--கரு-்ப-. ட------ (---------------- எ--- ந------------- ட-ர-க-் (-ர-ள-ப-ப-்-ி-ள-) எ-்- ந-ற-்-க-ு-்-ு- --------------------------------------------- டயர்கள் (உருளிப்பட்டிகள்) என்ன நிறம்?கருப்பு. 0
Ṭay---aḷ----uḷipp-ṭ--k--)--ṉ-- --ṟam--K----pu. Ṭ------- (--------------- e--- n----- K------- Ṭ-y-r-a- (-r-ḷ-p-a-ṭ-k-ḷ- e-ṉ- n-ṟ-m- K-r-p-u- ---------------------------------------------- Ṭayarkaḷ (uruḷippaṭṭikaḷ) eṉṉa niṟam? Karuppu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -