Từ điển nhóm từ và thành ngữ

vi Ở trong quán ăn 1   »   th ที่ร้านอาหาร 1

29 [Hai mươi chín]

Ở trong quán ăn 1

Ở trong quán ăn 1

29 [ยี่สิบเก้า]

yêe-sìp-gâo

ที่ร้านอาหาร 1

[têe-rán-a-hǎn]

Chọn cách bạn muốn xem bản dịch:   
Việt Thái Chơi Thêm
Bàn này còn trống không? โ-๊ะ-ี-ว--งไ-ม-ค--บ / คะ? โต-ะน--ว-างไหม คร-บ / คะ? โ-๊-น-้-่-ง-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------- โต๊ะนี้ว่างไหม ครับ / คะ? 0
d-o--ne-e--a----m--i-kr-----á dho--ne-e-wa-ng-ma-i-kra-p-ka- d-o---e-e-w-̂-g-m-̌---r-́---a- ------------------------------ dhó-née-wâng-mǎi-kráp-ká
Tôi muốn xin tờ thực đơn. ผ- /-ดิ-ั--อ-ากได-รายก--อ--าร----บ - -ะ ผม / ด-ฉ-น อยากได-รายการอาหาร คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-า-ก-ร-า-า- ค-ั- / ค- --------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้รายการอาหาร ครับ / คะ 0
p-̌---i--chǎ--à----k-d-̂i-r----an-----̌n--ra-p-k-́ po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-rai-gan-a-ha-n-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-r-i-g-n-a-h-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-rai-gan-a-hǎn-kráp-ká
Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì? คุณ---ะไรแ-ะนำ----ค--บ-/---? ค-ณม-อะไรแนะน-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ะ-ร-น-น-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- คุณมีอะไรแนะนำไหม ครับ / คะ? 0
koo--mee--̀---i-n-----m-ma---kr--p-k-́ koon-mee-a--rai-næ--nam-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---̀-r-i-n-́-n-m-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- koon-mee-à-rai-nǽ-nam-mǎi-kráp-ká
Tôi muốn một cốc / ly bia. ผ- --ดิ--- ขอ----ร์ --ับ-/ คะ ผม / ด-ฉ-น ขอเบ-ยร- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-เ-ี-ร- ค-ั- / ค- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ขอเบียร์ ครับ / คะ 0
p--m-d-̀-c-ǎn-ka--------r--p---́ po-m-di--cha-n-ka-w-bia-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-b-a-k-a-p-k-́ --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-bia-kráp-ká
Tôi muốn một cốc / ly nước khoáng. ผ--- -ิฉ-น-ข-น้-แ----รั--/ -ะ ผม / ด-ฉ-น ขอน--แร- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-น-ำ-ร- ค-ั- / ค- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ขอน้ำแร่ ครับ / คะ 0
pǒm---̀-----n-kǎw--a-m-ræ----a----á po-m-di--cha-n-ka-w-na-m-ræ--kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-n-́---æ---r-́---a- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-nám-ræ̂-kráp-ká
Tôi muốn một cốc / ly nước cam. ผ--- -ิ--น-ข-น้-ส------บ /-คะ ผม / ด-ฉ-น ขอน--ส-ม คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-น-ำ-้- ค-ั- / ค- ----------------------------- ผม / ดิฉัน ขอน้ำส้ม ครับ / คะ 0
po-m---̀--h-̌--k--w-na-m----m-kr----k-́ po-m-di--cha-n-ka-w-na-m-so-m-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-n-́---o-m-k-a-p-k-́ --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-nám-sôm-kráp-ká
Tôi muốn một cốc / ly cà phê. ผ--- --ฉัน-ข-กาแ- คร-บ----ะ ผม / ด-ฉ-น ขอกาแฟ คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ก-แ- ค-ั- / ค- --------------------------- ผม / ดิฉัน ขอกาแฟ ครับ / คะ 0
po-----̀-c--̌n-k-̌w-g--f----á--k-́ po-m-di--cha-n-ka-w-ga-fæ-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-g---æ-k-a-p-k-́ ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-ga-fæ-kráp-ká
Tôi muốn một cốc / ly cà phê với sữa. ผ--/-ด-ฉัน---ก--ฟใส--ม----- /--ะ ผม / ด-ฉ-น ขอกาแฟใส-นม คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ก-แ-ใ-่-ม ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอกาแฟใส่นม ครับ / คะ 0
pǒm-d-̀-c-a-n--ǎw-g---æ-s----n---------k-́ po-m-di--cha-n-ka-w-ga-fæ-sa-i-nom-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-g---æ-s-̀---o---r-́---a- -------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-ga-fæ-sài-nom-kráp-ká
Xin đường ạ! ก-ุ-าใส่น้---ลด-วย----รับ-----คะ กร-ณาใส-น--ตาลด-วย นะคร-บ / นะคะ ก-ุ-า-ส-น-ำ-า-ด-ว- น-ค-ั- / น-ค- -------------------------------- กรุณาใส่น้ำตาลด้วย นะครับ / นะคะ 0
g-òo--a-sa----á---h---d-̂-y--á-----p---́-ká gro-o-na-sa-i-na-m-dhan-du-ay-na--kra-p-na--ka- g-o-o-n---a-i-n-́---h-n-d-̂-y-n-́-k-a-p-n-́-k-́ ----------------------------------------------- gròo-na-sài-nám-dhan-dûay-ná-kráp-ná-ká
Tôi muốn một chén / ly trà. ผ- ---ิฉ-----ช- คร-บ --คะ ผม / ด-ฉ-น ขอชา คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ช- ค-ั- / ค- ------------------------- ผม / ดิฉัน ขอชา ครับ / คะ 0
pǒ--d---ch----ka-w-cha---á--k-́ po-m-di--cha-n-ka-w-cha-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-c-a-k-a-p-k-́ --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-cha-kráp-ká
Tôi muốn một ly trà với chanh. ผม --ดิ-ัน -อช-------า-----บ --คะ ผม / ด-ฉ-น ขอชาใส-มะนาว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ช-ใ-่-ะ-า- ค-ั- / ค- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอชาใส่มะนาว ครับ / คะ 0
po----i--ch-̌n-k-----ha-s----ma---ao-----p--á po-m-di--cha-n-ka-w-cha-sa-i-ma--nao-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-c-a-s-̀---a---a---r-́---a- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-cha-sài-má-nao-kráp-ká
Tôi muốn một ly trà với sữa. ผ- /-ด-ฉ---ขอ--ใ-่นม-ค--บ-/ -ะ ผม / ด-ฉ-น ขอชาใส-นม คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ช-ใ-่-ม ค-ั- / ค- ------------------------------ ผม / ดิฉัน ขอชาใส่นม ครับ / คะ 0
p-̌--d---ch-̌--k--w--------i-no--kra-p-k-́ po-m-di--cha-n-ka-w-cha-sa-i-nom-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-c-a-s-̀---o---r-́---a- ------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-kǎw-cha-sài-nom-kráp-ká
Bạn có thuốc lá không? คุ-มีบ-ห---ไ-- -รั----คะ? ค-ณม-บ-หร--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ุ-ร-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------- คุณมีบุหรี่ไหม ครับ / คะ? 0
k--n-m-e-bò----̀--ma---k-a-p-k-́ koon-mee-bo-o-re-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---o-o-r-̀---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------- koon-mee-bòo-rèe-mǎi-kráp-ká
Bạn có gạt tàn không? ค--ม-ท-่--ี--บุหร--ไ-ม --ับ-/--ะ? ค-ณม-ท--เข--ยบ-หร--ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ี-เ-ี-ย-ุ-ร-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหม ครับ / คะ? 0
koon--ee--e-e--i-a-b-̀o-r-̀--mǎi-kra-p-ká koon-mee-te-e-ki-a-bo-o-re-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---e-e-k-̀---o-o-r-̀---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-mee-têe-kìa-bòo-rèe-mǎi-kráp-ká
Bạn có bật lửa không? คุณ---ฟ-ห- --ั--/ คะ? ค-ณม-ไฟไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ฟ-ห- ค-ั- / ค-? --------------------- คุณมีไฟไหม ครับ / คะ? 0
koo----e-f-i--ǎ--k---p-k-́ koon-mee-fai-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---a---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------- koon-mee-fai-mǎi-kráp-ká
Tôi cần cái dĩa / nĩa. ผม-- ดิ--- ---ส--- คร---/ -ะ ผม / ด-ฉ-น ขาดส-อม คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ด-้-ม ค-ั- / ค- ---------------------------- ผม / ดิฉัน ขาดส้อม ครับ / คะ 0
p--m--ì-c-ǎ--------a-wm-k--́--k-́ po-m-di--cha-n-ka-t-sa-wm-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-t-s-̂-m-k-a-p-k-́ ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kàt-sâwm-kráp-ká
Tôi cần con dao. ผม /-ด-ฉัน -า--ีด-คร-- /--ะ ผม / ด-ฉ-น ขาดม-ด คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ด-ี- ค-ั- / ค- --------------------------- ผม / ดิฉัน ขาดมีด ครับ / คะ 0
po---di--c-a-n--àt--e-et--r----ká po-m-di--cha-n-ka-t-me-et-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-t-m-̂-t-k-a-p-k-́ ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kàt-mêet-kráp-ká
Tôi cần cái thìa / muỗng. ผ--- ดิ--น ขา--้-- คร-บ-/ -ะ ผม / ด-ฉ-น ขาดช-อน คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ด-้-น ค-ั- / ค- ---------------------------- ผม / ดิฉัน ขาดช้อน ครับ / คะ 0
pǒ--d---ch-̌n--àt-cha-----r-́p-ká po-m-di--cha-n-ka-t-cha-wn-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-t-c-a-w---r-́---a- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-kàt-cháwn-kráp-ká

Ngữ pháp ngăn chặn những lời nói dối!

Mỗi ngôn ngữ đều có các đặc điểm nhất định. Nhưng một số ngôn ngữ còn có những đặc điểm độc nhất trên toàn thế giới. Ngôn ngữ Trio là một trong số đó. Trio là một tiếng Mỹ bản địa ở Nam Mỹ. Khoảng 2.000 người ở Brazil và Suriname nói tiếng này. Ngữ pháp là điều khiến ngôn ngữ Trio trở nên đặc biệt. Bởi vì nó buộc người nói phải luôn nói sự thật. Cái gọi là hậu tố bắt buộc có vai trò thể hiện điều này. Hậu tố này được thêm vào động từ trong ngôn ngữ Trio. Nó cho biết câu đó phản ánh sự thật ở mức nào. Một ví dụ đơn giản giải thích chính xác về điều này. Ví dụ câu ‘The child went to school.’ (Đứa trẻ đi học.) Trong tiếng Trio, người nói phải thêm một hậu tốt nào đó vào động từ. Thông qua hậu tố đó, anh ta có thể cho biết rằng chính anh ta đã nhìn thấy đứa trẻ. Nhưng anh ta cũng có thể cho biết rằng anh ta chỉ biết điều đó qua nói chuyện với người khác. Hoặc qua hậu tố đó, anh ta muốn nói rằng anh ta biết đó là một lời nói dối. Vì vậy, người nói phải cam kết điều anh ta nói ra. Có nghĩa là, anh ta phải cho biết sự thật của câu nói đó là như thế nào. Như vậy anh không thể giữ bất cứ điều gì là bí mật hay tô vẽ bất cứ điều gì. Nếu một người nói tiếng Trio để ngỏ động từ, anh ta bị coi là một kẻ nói dối. Ở Suriname, ngôn ngữ chính thức là tiếng Hà Lan. Công tác dịch từ tiếng Hà Lan sang tiếng Trio thường rất khó. Bởi vì hầu hết các ngôn ngữ đều không chính xác bằng. Chúng tạo điều kiện cho người nói được hững hờ. Do đó, thông dịch viên không phải luôn cam kết những gì họ đang nói. Do vậy giao tiếp với người nói tiếng Trio rất khó khăn. Có lẽ hậu tố frustrative cũng sẽ hữu ích trong các ngôn ngữ khác!? Không chỉ trong ngôn ngữ chính trị ...