Phrasebook

en In the discotheque   »   th ในดิสโก้เทค

46 [forty-six]

In the discotheque

In the discotheque

46 [สี่สิบหก]

sèe-sìp-hòk

ในดิสโก้เทค

[nai-dìt-gôh-tâyk]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Is this seat taken? ท-่--่งนี-ว่-ง--- ค--บ / --? ที่_________ ค__ / ค__ ท-่-ั-ง-ี-ว-า-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------- ที่นั่งนี้ว่างไหม ครับ / คะ? 0
t--e-nâ-g-né-----ng-mǎi-kráp---́ t____________________________ t-̂---a-n---e-e-w-̂-g-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ têe-nâng-née-wâng-mǎi-kráp-ká
May I sit with you? ผ- /-ดิฉัน นั่งกั-คุณ-ด-ไหม--ร-บ /--ะ? ผ_ / ดิ__ นั่__________ ค__ / ค__ ผ- / ด-ฉ-น น-่-ก-บ-ุ-ไ-้-ห- ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ผม / ดิฉัน นั่งกับคุณได้ไหม ครับ / คะ? 0
po---dì-c-a------ng-ga-p-k-----a----a-i-kra-p--á p________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-n---a-p-k-o---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-nâng-gàp-koon-dâi-mǎi-kráp-ká
Sure. เช-ญ---ั- /-คะ เ__ ค__ / ค_ เ-ิ- ค-ั- / ค- -------------- เชิญ ครับ / คะ 0
ch-r̶--k-------́ c____________ c-e-̶---r-́---a- ---------------- cher̶n-kráp-ká
How do you like the music? คุณ-ิ-ว-า----ี-ป็-อ----ไ--คร-- / ค-? คุ__________________ ค__ / ค__ ค-ณ-ิ-ว-า-น-ร-เ-็-อ-่-ง-ร ค-ั- / ค-? ------------------------------------ คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไร ครับ / คะ? 0
k-on-kít-------o-t--e----en------̂ng--a-----́--ká k___________________________________________ k-o---i-t-w-̂---o-t-r-e-b-e---̀-y-̂-g-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-kít-wât-nót-ree-bhen-à-yâng-rai-kráp-ká
A little too loud. เ-ี--ด-งไปน-- ---บ-- -ะ เ_________ ค__ / ค_ เ-ี-ง-ั-ไ-น-ด ค-ั- / ค- ----------------------- เสียงดังไปนิด ครับ / คะ 0
sǐa-g--an--bh-----́t-------ká s__________________________ s-̌-n---a-g-b-a---i-t-k-a-p-k-́ ------------------------------- sǐang-dang-bhai-nít-kráp-ká
But the band plays very well. แต่ว-ดนตร----นดี--ก --ั--- --ะ แ______________ ค__ / ค่_ แ-่-ง-น-ร-เ-่-ด-ม-ก ค-ั- / ค-ะ ------------------------------ แต่วงดนตรีเล่นดีมาก ครับ / ค่ะ 0
dhæ---ng-́--no----ee-l-̂--dee---̂---r--p--â d____________________________________ d-æ-o-n-o-t-n-́---e---e-n-d-e-m-̂---r-́---a- -------------------------------------------- dhæ̀o-ngót-nót-ree-lên-dee-mâk-kráp-kâ
Do you come here often? ค--ม-ท---ี-บ่อย--ม--ร-- - ค-? คุ___________ ค__ / ค__ ค-ณ-า-ี-น-่-่-ย-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณมาที่นี่บ่อยไหม ครับ / คะ? 0
ko-n----t-̂e-n----b--wy-m----kra---ká k_______________________________ k-o---a-t-̂---e-e-b-̀-y-m-̌---r-́---a- -------------------------------------- koon-ma-têe-nêe-bàwy-mǎi-kráp-ká
No, this is the first time. ไ-่บ่---น--เ--น--ั-ง-ร- ครับ-/-ค-ะ ไ____ นี่_________ ค__ / ค่_ ไ-่-่-ย น-่-ป-น-ร-้-แ-ก ค-ั- / ค-ะ ---------------------------------- ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรก ครับ / ค่ะ 0
m-̂----̀-y----e-bh---k-a-----æ----r-́p-kâ m__________________________________ m-̂---a-w---e-e-b-e---r-́-g-r-̂---r-́---a- ------------------------------------------ mâi-bàwy-nêe-bhen-kráng-ræ̂k-kráp-kâ
I’ve never been here before. ผม /-ด-ฉ-น ไม่---ม--ี่น---ลย-ค-ั- /-คะ ผ_ / ดิ__ ไ___________ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-ค-ม-ท-่-ี-เ-ย ค-ั- / ค- -------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่เคยมาที่นี่เลย ครับ / คะ 0
pǒ--di--ch--n--âi-k----m-----e-ne-e----y--r----k-́ p___________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-k-н---a-t-̂---e-e-l-н---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-mâi-kuнy-ma-têe-nêe-luнy-kráp-ká
Would you like to dance? ค-ณอ---เ--นร--ห- คร---/ คะ? คุ____________ ค__ / ค__ ค-ณ-ย-ก-ต-น-ำ-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------- คุณอยากเต้นรำไหม ครับ / คะ? 0
koon-a--ya-k--hê--ram-m-̌---ráp-ká k______________________________ k-o---̀-y-̂---h-̂---a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------- koon-à-yâk-dhên-ram-mǎi-kráp-ká
Maybe later. อ-ก--ี-ย--า--ะไป-ค--- ---ะ อี____________ ค__ / ค_ อ-ก-ด-๋-ว-า-จ-ไ- ค-ั- / ค- -------------------------- อีกเดี๋ยวอาจจะไป ครับ / คะ 0
è----e----à--j-̀-b-----ra-p---́ è__________________________ e-e---e-e---̀---a---h-i-k-a-p-k-́ --------------------------------- èek-děeo-àt-jà-bhai-kráp-ká
I can’t dance very well. ผม-- --ฉ-- ----ไม่เ-่---รั- - คะ ผ_ / ดิ__ เ_______ ค__ / ค_ ผ- / ด-ฉ-น เ-้-ไ-่-ก-ง ค-ั- / ค- -------------------------------- ผม / ดิฉัน เต้นไม่เก่ง ครับ / คะ 0
p------̀-ch--n-d-e-n-ma-----̀-g-kra-p---́ p________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂---a-i-g-̀-g-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhên-mâi-gèng-kráp-ká
It’s very easy. ง่--ม-ก-ลย-ค-ับ-/--่ะ ง่________ ค__ / ค่_ ง-า-ม-ก-ล- ค-ั- / ค-ะ --------------------- ง่ายมากเลย ครับ / ค่ะ 0
n--̂--ma-k---н--kr--p-k-̂ n____________________ n-a-i-m-̂---u-y-k-a-p-k-̂ ------------------------- ngâi-mâk-luнy-kráp-kâ
I’ll show you. ผ- / ด-ฉ-น --แ--งใ--คุ-ดู ผ_ / ดิ__ จ__________ ผ- / ด-ฉ-น จ-แ-ด-ใ-้-ุ-ด- ------------------------- ผม / ดิฉัน จะแสดงให้คุณดู 0
p-̌m-di---h-̌n-jà--æ-----g--a-i-ko-----o p__________________________________ p-̌---i---h-̌---a---æ---o-g-h-̂---o-n-d-o ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-sæ̌-dong-hâi-koon-doo
No, maybe some other time. ไม-เ--นไร--ั--ื่น-ีกว-า---ั- --คะ ไ______ วั_______ ค__ / ค_ ไ-่-ป-น-ร ว-น-ื-น-ี-ว-า ค-ั- / ค- --------------------------------- ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่า ครับ / คะ 0
m--i-b--------wa--èun--e--k-wâ-kr-́--ká m___________________________________ m-̂---h-n-r-i-w-n-e-u---e-e---a---r-́---a- ------------------------------------------ mâi-bhen-rai-wan-èun-dèek-wâ-kráp-ká
Are you waiting for someone? ค--รอ----ยู---------า -ร-บ---ค--? คุ_______________ ค__ / ค_ ? ค-ณ-อ-ค-อ-ู-ห-ื-เ-ล-า ค-ั- / ค- ? --------------------------------- คุณรอใครอยู่หรือเปล่า ครับ / คะ ? 0
k--n-raw------------o-r--u---l------a-----́ k____________________________________ k-o---a---r-i-a---o-o-r-̌---h-a-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-raw-krai-à-yôo-rěu-bhlào-kráp-ká
Yes, for my boyfriend. ใช่-คร-บ-- ค-ะ--อแ-น-ยู่ ใ_ ค__ / ค่_ ร______ ใ-่ ค-ั- / ค-ะ ร-แ-น-ย-่ ------------------------ ใช่ ครับ / ค่ะ รอแฟนอยู่ 0
cha-i---áp---̂-raw-f-n-a---o-o c_________________________ c-a-i-k-a-p-k-̂-r-w-f-n-a---o-o ------------------------------- châi-kráp-kâ-raw-fæn-à-yôo
There he is! เ-ามาแล-- คะ เ_______ ค_ เ-า-า-ล-ว ค- ------------ เขามาแล้ว คะ 0
k----m-----o-ká k____________ k-̌---a-l-́---a- ---------------- kǎo-ma-lǽo-ká

Genes influence language

The language we speak is dependent on our ancestry. But our genes are also responsible for our language. Scottish researchers have come to this conclusion. They examined how English differs from Chinese. In doing so they discovered that genes play a role, too. Because genes influence the development of our brain. That is to say, they shape our brain structures. With this, our ability to learn languages is determined. Variants of two genes are crucial to this. If a particular variant is scarce, tonal languages develop. So tonal languages are spoken by people without these gene variants. In tonal languages, the meaning of words is determined by the pitch of the tones. Chinese is included in the tonal languages, for example. If this gene variant is dominant, however, other languages develop. English is not a tonal language. The variants of this gene are not evenly distributed. That means they occur with differing frequency in the world. But languages only survive if they are passed down. In order to do this, children must be able to imitate the language of their parents. So they must be able to learn the language well. Only then will it be passed down from generation to generation. The older gene variant is the one that promotes tonal languages. So there were probably more tonal languages in the past than there are today. But one mustn't overestimate the genetic components. They can only add to explaining the development of languages. But there isn't a gene for English, or a gene for Chinese. Anybody can learn any language. You don't need genes for that, but rather only curiosity and discipline!
Did you know?
Thai is a member of the Tai-Kadai language family. It is the native language of 20 million people. In contrast to most western languages, Thai is a tonal language. In tonal languages, the pronunciation of syllables changes their meaning. Most Thai words consist of only one syllable. A word takes on a different meaning depending on the pitch in which a syllable is spoken. Altogether Thai distinguishes between five pitches. Thai society was strictly divided over many centuries. As a result, Thai still recognizes at least five different levels of speech today. These range from a simple vernacular to a very polite form of speech. Furthermore, Thai is divided into many local dialects. The language's semiotic system is a hybrid of an alphabet and syllabic writing. The grammar construction is not very complex. Because Thai is an isolating language, there are no declensions or conjugations. Learn Thai - it is really a fascinating language!