Phrasebook

en In the discotheque   »   ta டிஸ்கோதேயில்

46 [forty-six]

In the discotheque

In the discotheque

46 [நாற்பத்தி ஆறு]

46 [Nāṟpatti āṟu]

டிஸ்கோதேயில்

[ṭiskōtēyil]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
Is this seat taken? இந்த இடத-திற-கு யா-ும---ருகிற---கள-? இ__ இ_____ யா__ வ_______ இ-்- இ-த-த-ற-க- ய-ர-ம- வ-ு-ி-ா-்-ள-? ------------------------------------ இந்த இடத்திற்கு யாரும் வருகிறார்களா? 0
in-- -ṭ-ttiṟk- y-r-- v-r-kiṟ--kaḷā? i___ i________ y____ v_____________ i-t- i-a-t-ṟ-u y-r-m v-r-k-ṟ-r-a-ā- ----------------------------------- inta iṭattiṟku yārum varukiṟārkaḷā?
May I sit with you? நான--உ--க--ட-- -ட-க-ர-ா--? நா_ உ_____ உ______ ந-ன- உ-்-ள-ட-் உ-்-ா-ல-ம-? -------------------------- நான் உங்களுடன் உட்காரலாமா? 0
Nāṉ--ṅ-aḷu-aṉ----ā-a-ā-ā? N__ u________ u__________ N-ṉ u-k-ḷ-ṭ-ṉ u-k-r-l-m-? ------------------------- Nāṉ uṅkaḷuṭaṉ uṭkāralāmā?
Sure. த------க. தா_____ த-ர-ள-ா-. --------- தாராளமாக. 0
Tār--a---a. T__________ T-r-ḷ-m-k-. ----------- Tārāḷamāka.
How do you like the music? உங்---க்கு-----ப-டித-தமாக இரு-்க--த-? உ_____ இ_ பி_____ இ______ உ-்-ள-க-க- இ-ை ப-ட-த-த-ா- இ-ு-்-ி-த-? ------------------------------------- உங்களுக்கு இசை பிடித்தமாக இருக்கிறதா? 0
Uṅ-aḷ--ku-i-ai--iṭ--t-m-k- --ukkiṟ--ā? U________ i___ p__________ i__________ U-k-ḷ-k-u i-a- p-ṭ-t-a-ā-a i-u-k-ṟ-t-? -------------------------------------- Uṅkaḷukku icai piṭittamāka irukkiṟatā?
A little too loud. க-ஞ---் ச--த-ாக இ--க்க---ு. கொ___ ச____ இ______ க-ஞ-ச-் ச-்-ம-க இ-ு-்-ி-த-. --------------------------- கொஞ்சம் சத்தமாக இருக்கிறது. 0
Ko--a--c--t-m-ka--r-kk--atu. K_____ c________ i__________ K-ñ-a- c-t-a-ā-a i-u-k-ṟ-t-. ---------------------------- Koñcam cattamāka irukkiṟatu.
But the band plays very well. ஆ-ால் -ச-க--ுழ----க-ும---ன-றா- -ா-ிக---றார்கள-. ஆ__ இ____ மி___ ந___ வா________ ஆ-ா-் இ-ை-்-ு-ு ம-க-ு-் ந-்-ா- வ-ச-க-க-ற-ர-க-்- ----------------------------------------------- ஆனால் இசைக்குழு மிகவும் நன்றாக வாசிக்கிறார்கள். 0
Ā-ā--ic-ikku-u --kavu- -aṉ---- -āc----ṟā----. Ā___ i________ m______ n______ v_____________ Ā-ā- i-a-k-u-u m-k-v-m n-ṉ-ā-a v-c-k-i-ā-k-ḷ- --------------------------------------------- Āṉāl icaikkuḻu mikavum naṉṟāka vācikkiṟārkaḷ.
Do you come here often? ந-----் -ங-கு -ட-க--டி --ு-த--்--? நீ___ இ__ அ____ வ______ ந-ங-க-் இ-்-ு அ-ி-்-ட- வ-ு-த-ண-ட-? ---------------------------------- நீங்கள் இங்கு அடிக்கடி வருவதுண்டா? 0
Nī-k-- ---u --i------v-r-----ṇ-ā? N_____ i___ a_______ v___________ N-ṅ-a- i-k- a-i-k-ṭ- v-r-v-t-ṇ-ā- --------------------------------- Nīṅkaḷ iṅku aṭikkaṭi varuvatuṇṭā?
No, this is the first time. இ-்-ை----ு--ன- --த-- ----. இ___ இ___ மு__ த___ இ-்-ை- இ-ு-ா-் ம-த-் த-வ-. -------------------------- இல்லை, இதுதான் முதல் தடவை. 0
I--ai, -t-t-ṉ ----l-taṭ---i. I_____ i_____ m____ t_______ I-l-i- i-u-ā- m-t-l t-ṭ-v-i- ---------------------------- Illai, itutāṉ mutal taṭavai.
I’ve never been here before. நா-- -ங--ு -----ே-இல்-ை. நா_ இ__ வ___ இ___ ந-ன- இ-்-ு வ-்-த- இ-்-ை- ------------------------ நான் இங்கு வந்ததே இல்லை. 0
Nā--iṅ-- ---t-t---l--i. N__ i___ v______ i_____ N-ṉ i-k- v-n-a-ē i-l-i- ----------------------- Nāṉ iṅku vantatē illai.
Would you like to dance? உ-்களு-்-ு ந--ம-ட-------பம-? உ_____ ந____ வி_____ உ-்-ள-க-க- ந-ன-ா- வ-ர-ப-ப-ா- ---------------------------- உங்களுக்கு நடனமாட விருப்பமா? 0
U-ka-uk----aṭ---māṭ------pp---? U________ n_________ v_________ U-k-ḷ-k-u n-ṭ-ṉ-m-ṭ- v-r-p-a-ā- ------------------------------- Uṅkaḷukku naṭaṉamāṭa viruppamā?
Maybe later. சிற-த- ந-ரத்---்-----ற-- -ார்க-க---். சி__ நே_____ பி__ பா______ ச-ற-த- ந-ர-்-ி-்-ு ப-ற-ு ப-ர-க-க-ா-்- ------------------------------------- சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு பார்க்கலாம். 0
Ci--t----ra---ṟ-u-piṟ-ku ----ka--m. C_____ n_________ p_____ p_________ C-ṟ-t- n-r-t-i-k- p-ṟ-k- p-r-k-l-m- ----------------------------------- Ciṟitu nērattiṟku piṟaku pārkkalām.
I can’t dance very well. என--கு-நன்--க --ன-ஸ- ஆ---ெரியாது. எ___ ந___ டா__ ஆ_ தெ____ எ-க-க- ந-்-ா- ட-ன-ஸ- ஆ- த-ர-ய-த-. --------------------------------- எனக்கு நன்றாக டான்ஸ் ஆட தெரியாது. 0
Eṉ---- naṉṟā-a--āṉs--ṭ- t--i-ā-u. E_____ n______ ṭ___ ā__ t________ E-a-k- n-ṉ-ā-a ṭ-ṉ- ā-a t-r-y-t-. --------------------------------- Eṉakku naṉṟāka ṭāṉs āṭa teriyātu.
It’s very easy. ர-ம-ப--ுல-ம-. ரொ__ சு____ ர-ம-ப ச-ல-ம-. ------------- ரொம்ப சுலபம். 0
Romp- cul--am. R____ c_______ R-m-a c-l-p-m- -------------- Rompa culapam.
I’ll show you. ந--- --்க-ு-்-ு ---்பிக்கி-ேன். நா_ உ_____ கா_______ ந-ன- உ-்-ள-க-க- க-ண-ப-க-க-ற-ன-. ------------------------------- நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். 0
N---u-kaḷuk----ā--ikk-ṟ-ṉ. N__ u________ k___________ N-ṉ u-k-ḷ-k-u k-ṇ-i-k-ṟ-ṉ- -------------------------- Nāṉ uṅkaḷukku kāṇpikkiṟēṉ.
No, maybe some other time. இ-்-ை-வேற--ச-ய-்-ப----்-லா--. இ_____ ச___ பா______ இ-்-ை-வ-ற- ச-ய-் ப-ர-க-க-ா-்- ----------------------------- இல்லை,வேறே சமயம் பார்க்கலாம். 0
Illa-,v-ṟē--a-ayam ---kk-lā-. I_________ c______ p_________ I-l-i-v-ṟ- c-m-y-m p-r-k-l-m- ----------------------------- Illai,vēṟē camayam pārkkalām.
Are you waiting for someone? நீ--கள்------்--வது-க-த--ு--க-ண-டு இ--க்கி--ர்-ள-? நீ___ யா_____ கா______ இ________ ந-ங-க-் ய-ர-க-க-வ-ு க-த-த-க-க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ீ-்-ள-? -------------------------------------------------- நீங்கள் யாருக்காவது காத்துக்கொண்டு இருக்கிறீர்களா? 0
N-ṅ-a----r--kāv-t- kā---k---ṭ- i------ī-ka-ā? N_____ y__________ k__________ i_____________ N-ṅ-a- y-r-k-ā-a-u k-t-u-k-ṇ-u i-u-k-ṟ-r-a-ā- --------------------------------------------- Nīṅkaḷ yārukkāvatu kāttukkoṇṭu irukkiṟīrkaḷā?
Yes, for my boyfriend. ஆ---்,--்---ைய--ண- ந-்பன---கு. ஆ________ ஆ_ ந______ ஆ-ா-்-எ-்-ு-ை- ஆ-் ந-்-ன-க-க-. ------------------------------ ஆமாம்,என்னுடைய ஆண் நண்பனுக்கு. 0
Āmā--e-ṉuṭa--- -- ----a-u-k-. Ā_____________ ā_ n__________ Ā-ā-,-ṉ-u-a-y- ā- n-ṇ-a-u-k-. ----------------------------- Āmām,eṉṉuṭaiya āṇ naṇpaṉukku.
There he is! அ-ோ-அவ-்-ான-! அ_ அ_____ அ-ோ அ-ர-த-ன-! ------------- அதோ அவர்தான்! 0
A-ō ---rt-ṉ! A__ a_______ A-ō a-a-t-ṉ- ------------ Atō avartāṉ!

Genes influence language

The language we speak is dependent on our ancestry. But our genes are also responsible for our language. Scottish researchers have come to this conclusion. They examined how English differs from Chinese. In doing so they discovered that genes play a role, too. Because genes influence the development of our brain. That is to say, they shape our brain structures. With this, our ability to learn languages is determined. Variants of two genes are crucial to this. If a particular variant is scarce, tonal languages develop. So tonal languages are spoken by people without these gene variants. In tonal languages, the meaning of words is determined by the pitch of the tones. Chinese is included in the tonal languages, for example. If this gene variant is dominant, however, other languages develop. English is not a tonal language. The variants of this gene are not evenly distributed. That means they occur with differing frequency in the world. But languages only survive if they are passed down. In order to do this, children must be able to imitate the language of their parents. So they must be able to learn the language well. Only then will it be passed down from generation to generation. The older gene variant is the one that promotes tonal languages. So there were probably more tonal languages in the past than there are today. But one mustn't overestimate the genetic components. They can only add to explaining the development of languages. But there isn't a gene for English, or a gene for Chinese. Anybody can learn any language. You don't need genes for that, but rather only curiosity and discipline!
Did you know?
Thai is a member of the Tai-Kadai language family. It is the native language of 20 million people. In contrast to most western languages, Thai is a tonal language. In tonal languages, the pronunciation of syllables changes their meaning. Most Thai words consist of only one syllable. A word takes on a different meaning depending on the pitch in which a syllable is spoken. Altogether Thai distinguishes between five pitches. Thai society was strictly divided over many centuries. As a result, Thai still recognizes at least five different levels of speech today. These range from a simple vernacular to a very polite form of speech. Furthermore, Thai is divided into many local dialects. The language's semiotic system is a hybrid of an alphabet and syllabic writing. The grammar construction is not very complex. Because Thai is an isolating language, there are no declensions or conjugations. Learn Thai - it is really a fascinating language!