Phrasebook

en In the discotheque   »   te డిస్కో లో

46 [forty-six]

In the discotheque

In the discotheque

46 [నలభై ఆరు]

46 [Nalabhai āru]

డిస్కో లో

[Ḍiskō lō]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
Is this seat taken? ఈ-స----లో--ంత-ు--ు--పే ఎ-రై-ా -న---ర-? ఈ స-ట- ల- ఇ-తక- మ-న-ప- ఎవర-న- ఉన-న-ర-? ఈ స-ట- ల- ఇ-త-ు మ-న-ప- ఎ-ర-న- ఉ-్-ా-ా- -------------------------------------- ఈ సీట్ లో ఇంతకు మునుపే ఎవరైనా ఉన్నారా? 0
Ī sī- lō-i---ku-----p-----r-in- unn-r-? Ī sīṭ lō intaku munupē evarainā unnārā? Ī s-ṭ l- i-t-k- m-n-p- e-a-a-n- u-n-r-? --------------------------------------- Ī sīṭ lō intaku munupē evarainā unnārā?
May I sit with you? న-ను మీ ద-్గర ---్చోవ----? న-న- మ- దగ-గర క-ర-చ-వచ-చ-? న-న- మ- ద-్-ర క-ర-చ-వ-్-ా- -------------------------- నేను మీ దగ్గర కూర్చోవచ్చా? 0
Nē----- dag-a-a -ū-cō-ac--? Nēnu mī daggara kūrcōvaccā? N-n- m- d-g-a-a k-r-ō-a-c-? --------------------------- Nēnu mī daggara kūrcōvaccā?
Sure. తప్-క--డా తప-పక--డ- త-్-క-ం-ా --------- తప్పకుండా 0
Ta-p--u--ā Tappakuṇḍā T-p-a-u-ḍ- ---------- Tappakuṇḍā
How do you like the music? మ-కు ----జి---న--చ-ందా? మ-క- మ-య-జ-క- నచ-చ--ద-? మ-క- మ-య-జ-క- న-్-ి-ద-? ----------------------- మీకు మ్యూజిక్ నచ్చిందా? 0
M-ku---ū--k-n---ind-? Mīku myūjik naccindā? M-k- m-ū-i- n-c-i-d-? --------------------- Mīku myūjik naccindā?
A little too loud. క-ం-ం--ో------ది క--చ- గ-లగ- ఉ-ద- క-ం-ం గ-ల-ా ఉ-ద- ---------------- కొంచం గోలగా ఉంది 0
K-n̄-aṁ g--ag--u-di Kon-caṁ gōlagā undi K-n-c-ṁ g-l-g- u-d- ------------------- Kon̄caṁ gōlagā undi
But the band plays very well. క-న-, --్క-స-ట-రా వా-్ళు-చ--ా -ాగ-----ిస--ున్-ారు క-న-, ఆర-క-స-ట-ర- వ-ళ-ళ- చ-ల- బ-గ- వ-య-స-త-న-న-ర- క-న-, ఆ-్-ె-్-్-ా వ-ళ-ళ- చ-ల- బ-గ- వ-య-స-త-న-న-ర- ------------------------------------------------- కానీ, ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళు చాలా బాగా వాయిస్తున్నారు 0
Kān-- ārk-sṭrā-v---u--ā----āg--vāy--tu--ā-u Kānī, ārkesṭrā vāḷḷu cālā bāgā vāyistunnāru K-n-, ā-k-s-r- v-ḷ-u c-l- b-g- v-y-s-u-n-r- ------------------------------------------- Kānī, ārkesṭrā vāḷḷu cālā bāgā vāyistunnāru
Do you come here often? మ--- -క-క-----తరచ- --్---ట-రా? మ-ర- ఇక-కడ-క- తరచ- వస-త--ట-ర-? మ-ర- ఇ-్-డ-క- త-చ- వ-్-ు-ట-ర-? ------------------------------ మీరు ఇక్కడికి తరచూ వస్తుంటారా? 0
Mī-u i-k-ḍ--i tara-ū-v-stuṇ-ārā? Mīru ikkaḍiki taracū vastuṇṭārā? M-r- i-k-ḍ-k- t-r-c- v-s-u-ṭ-r-? -------------------------------- Mīru ikkaḍiki taracū vastuṇṭārā?
No, this is the first time. ల---- --ే మ-దట- -ా-ి ల-ద-, ఇద- మ-దట- స-ర- ల-ద-, ఇ-ే మ-ద-ి స-ర- -------------------- లేదు, ఇదే మొదటి సారి 0
L-----i-ē ---a------i Lēdu, idē modaṭi sāri L-d-, i-ē m-d-ṭ- s-r- --------------------- Lēdu, idē modaṭi sāri
I’ve never been here before. నేను-------మ--ుపు ఎప--ు---ఇక్--ికి------ు న-న- ఇ-తక- మ-న-ప- ఎప-ప-డ- ఇక-కడ-క- ర-ల-ద- న-న- ఇ-త-ు మ-న-ప- ఎ-్-ు-ూ ఇ-్-డ-క- ర-ల-ద- ----------------------------------------- నేను ఇంతకు మునుపు ఎప్పుడూ ఇక్కడికి రాలేదు 0
Nēn--int-ku-mu-upu -----ū-ik-aḍ----rā---u Nēnu intaku munupu eppuḍū ikkaḍiki rālēdu N-n- i-t-k- m-n-p- e-p-ḍ- i-k-ḍ-k- r-l-d- ----------------------------------------- Nēnu intaku munupu eppuḍū ikkaḍiki rālēdu
Would you like to dance? మీర----య--స్----్-ా--? మ-ర- డ-య--స- చ-స-త-ర-? మ-ర- డ-య-ం-్ చ-స-త-ర-? ---------------------- మీరు డ్యాంస్ చేస్తారా? 0
M-ru -yān--c--t---? Mīru ḍyāns cēstārā? M-r- ḍ-ā-s c-s-ā-ā- ------------------- Mīru ḍyāns cēstārā?
Maybe later. తర--ా--చ-ద్-ాం తర-వ-త చ-ద-ద-- త-ు-ా- చ-ద-ద-ం -------------- తరువాత చూద్దాం 0
Taruvāt--c-d-āṁ Taruvāta cūddāṁ T-r-v-t- c-d-ā- --------------- Taruvāta cūddāṁ
I can’t dance very well. నే---అం----------ా-----ే-లే-ు న-న- అ-త బ-గ- డ-య--స- చ-యల-న- న-న- అ-త బ-గ- డ-య-ం-్ చ-య-ే-ు ----------------------------- నేను అంత బాగా డ్యాంస్ చేయలేను 0
N--- --t- --g- ------cē---ēnu Nēnu anta bāgā ḍyāns cēyalēnu N-n- a-t- b-g- ḍ-ā-s c-y-l-n- ----------------------------- Nēnu anta bāgā ḍyāns cēyalēnu
It’s very easy. అ-ి -ా-----ల-వు అద- చ-ల- స-ల-వ- అ-ి చ-ల- స-ల-వ- --------------- అది చాలా సులువు 0
A-i-cālā s-lu-u Adi cālā suluvu A-i c-l- s-l-v- --------------- Adi cālā suluvu
I’ll show you. నే-ు--ూప-స్-ా-ు న-న- చ-ప-స-త-న- న-న- చ-ప-స-త-న- --------------- నేను చూపిస్తాను 0
Nēnu-cū--stānu Nēnu cūpistānu N-n- c-p-s-ā-u -------------- Nēnu cūpistānu
No, maybe some other time. వద్దు, మరె----డై-ా-చ-ద-ద-ం వద-ద-, మర-ప-ప-డ-న- చ-ద-ద-- వ-్-ు- మ-ె-్-ు-ై-ా చ-ద-ద-ం -------------------------- వద్దు, మరెప్పుడైనా చూద్దాం 0
V--d-- m---p--ḍ--n----dd-ṁ Vaddu, mareppuḍainā cūddāṁ V-d-u- m-r-p-u-a-n- c-d-ā- -------------------------- Vaddu, mareppuḍainā cūddāṁ
Are you waiting for someone? మీ---ఇ--ెవ--కో----- ఎద-రుచ-----న-నా--? మ-ర- ఇ-క-వర-క-సమ-న- ఎద-ర-చ-స-త-న-న-ర-? మ-ర- ఇ-క-వ-ి-ో-మ-న- ఎ-ు-ు-ూ-్-ు-్-ా-ా- -------------------------------------- మీరు ఇంకెవరికోసమైనా ఎదురుచూస్తున్నారా? 0
M--u -ṅkeva---ō-----nā edu---ū-t-n----? Mīru iṅkevarikōsamainā edurucūstunnārā? M-r- i-k-v-r-k-s-m-i-ā e-u-u-ū-t-n-ā-ā- --------------------------------------- Mīru iṅkevarikōsamainā edurucūstunnārā?
Yes, for my boyfriend. అవును, -ా స్----త-డ- -ో-ం అవ-న-, న- స-న-హ-త-డ- క-స- అ-ు-ు- న- స-న-హ-త-డ- క-స- ------------------------- అవును, నా స్నేహితుడి కోసం 0
A-u--,-n- -nē--tuḍi kōsaṁ Avunu, nā snēhituḍi kōsaṁ A-u-u- n- s-ē-i-u-i k-s-ṁ ------------------------- Avunu, nā snēhituḍi kōsaṁ
There he is! ఇ--గ---తను వచ-----రు! ఇద-గ- అతన- వచ-చ-స-ర-! ఇ-ి-ో అ-న- వ-్-ే-ా-ు- --------------------- ఇదిగో అతను వచ్చేసారు! 0
I-i-- ---n- -a---s---! Idigō atanu vaccēsāru! I-i-ō a-a-u v-c-ē-ā-u- ---------------------- Idigō atanu vaccēsāru!

Genes influence language

The language we speak is dependent on our ancestry. But our genes are also responsible for our language. Scottish researchers have come to this conclusion. They examined how English differs from Chinese. In doing so they discovered that genes play a role, too. Because genes influence the development of our brain. That is to say, they shape our brain structures. With this, our ability to learn languages is determined. Variants of two genes are crucial to this. If a particular variant is scarce, tonal languages develop. So tonal languages are spoken by people without these gene variants. In tonal languages, the meaning of words is determined by the pitch of the tones. Chinese is included in the tonal languages, for example. If this gene variant is dominant, however, other languages develop. English is not a tonal language. The variants of this gene are not evenly distributed. That means they occur with differing frequency in the world. But languages only survive if they are passed down. In order to do this, children must be able to imitate the language of their parents. So they must be able to learn the language well. Only then will it be passed down from generation to generation. The older gene variant is the one that promotes tonal languages. So there were probably more tonal languages in the past than there are today. But one mustn't overestimate the genetic components. They can only add to explaining the development of languages. But there isn't a gene for English, or a gene for Chinese. Anybody can learn any language. You don't need genes for that, but rather only curiosity and discipline!
Did you know?
Thai is a member of the Tai-Kadai language family. It is the native language of 20 million people. In contrast to most western languages, Thai is a tonal language. In tonal languages, the pronunciation of syllables changes their meaning. Most Thai words consist of only one syllable. A word takes on a different meaning depending on the pitch in which a syllable is spoken. Altogether Thai distinguishes between five pitches. Thai society was strictly divided over many centuries. As a result, Thai still recognizes at least five different levels of speech today. These range from a simple vernacular to a very polite form of speech. Furthermore, Thai is divided into many local dialects. The language's semiotic system is a hybrid of an alphabet and syllabic writing. The grammar construction is not very complex. Because Thai is an isolating language, there are no declensions or conjugations. Learn Thai - it is really a fascinating language!