Phrasebook

en Questions – Past tense 1   »   pa ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਭੂਤਕਾਲ 1

85 [eighty-five]

Questions – Past tense 1

Questions – Past tense 1

85 [ਪਚਾਸੀ]

85 [Pacāsī]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਭੂਤਕਾਲ 1

[praśana – bhūtakāla 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
How much did you drink? ਤੁ--ਂ ਕ-----ਪੀ-- --? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਪੀ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੀ ਪ-ਤ- ਹ-? -------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੀਤੀ ਹੈ? 0
tusī- ki-----t- h--? t____ k___ p___ h___ t-s-ṁ k-n- p-t- h-i- -------------------- tusīṁ kinī pītī hai?
How much did you work? ਤੁ-ੀਂ-ਕ-ੰ-----ਮ-ਕੀ---ਹ-? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਕੰ_ ਕੀ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਕ-ਮ ਕ-ਤ- ਹ-? ------------------------ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? 0
Tu-ī--k--- kam- --t- hai? T____ k___ k___ k___ h___ T-s-ṁ k-n- k-m- k-t- h-i- ------------------------- Tusīṁ kinā kama kītā hai?
How much did you write? ਤ-ਸੀਂ-ਕ---- ਲ-ਖਿ-? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਲਿ___ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਲ-ਖ-ਆ- ------------------ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ? 0
T-s-ṁ kinā-l-k-i-ā? T____ k___ l_______ T-s-ṁ k-n- l-k-i-ā- ------------------- Tusīṁ kinā likhi'ā?
How did you sleep? ਤ--ੀ- -ਿ-ਨ--ਸ-ੱ-ੇ? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਸੁੱ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਸ-ੱ-ੇ- ------------------ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਤੇ? 0
Tus-ṁ--------tē? T____ k___ s____ T-s-ṁ k-n- s-t-? ---------------- Tusīṁ kinā sutē?
How did you pass the exam? ਤੁਸੀ- ਪ੍ਰ---ਆ--ਿ----ਪਾ-----ੀ -ੈ? ਤੁ_ ਪ੍___ ਕਿ_ ਪਾ_ ਕੀ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਪ-ਰ-ਖ-ਆ ਕ-ਵ-ਂ ਪ-ਸ ਕ-ਤ- ਹ-? -------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? 0
Tu-ī----īkhi'ā -iv-- p--a--ītī-h-i? T____ p_______ k____ p___ k___ h___ T-s-ṁ p-ī-h-'- k-v-ṁ p-s- k-t- h-i- ----------------------------------- Tusīṁ prīkhi'ā kivēṁ pāsa kītī hai?
How did you find the way? ਤ--ਾ--- ਰਸ-ਾ ਕਿ--ਂ --ਲ--? ਤੁ__ ਰ__ ਕਿ_ ਮਿ___ ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਰ-ਤ- ਕ-ਵ-ਂ ਮ-ਲ-ਆ- ------------------------- ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? 0
T--ānū--as-------ēṁ--i-i--? T_____ r_____ k____ m______ T-h-n- r-s-t- k-v-ṁ m-l-'-? --------------------------- Tuhānū rasatā kivēṁ mili'ā?
Who did you speak to? ਤ-ਸ-- ਕ---ੇ---- -ੱ--------ੀ? ਤੁ_ ਕਿ__ ਨਾ_ ਗੱ___ ਕੀ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਸ-ੇ ਨ-ਲ ਗ-ਲ-ਾ- ਕ-ਤ-? ---------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? 0
Tusīṁ k-sad- nāl- ---abā-a -ī-ī? T____ k_____ n___ g_______ k____ T-s-ṁ k-s-d- n-l- g-l-b-t- k-t-? -------------------------------- Tusīṁ kisadē nāla galabāta kītī?
With whom did you make an appointment? ਤੁ------ਿਸਦ- -ਾ- ਮ-ਲ-ਕਾ----ਈ? ਤੁ__ ਕਿ__ ਨਾ_ ਮੁ___ ਹੋ__ ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਸ-ੇ ਨ-ਲ ਮ-ਲ-ਕ-ਤ ਹ-ਈ- ----------------------------- ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? 0
Tuh-ḍī kis-dē-n-----ul-k-t--hō-ī? T_____ k_____ n___ m_______ h____ T-h-ḍ- k-s-d- n-l- m-l-k-t- h-'-? --------------------------------- Tuhāḍī kisadē nāla mulākāta hō'ī?
With whom did you celebrate your birthday? ਤ---ਂ -ਿ-----ਾਲ ਜ----ਨ -ਨ---? ਤੁ_ ਕਿ__ ਨਾ_ ਜ____ ਮ____ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਸ-ੇ ਨ-ਲ ਜ-ਮ-ਿ- ਮ-ਾ-ਆ- ----------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ? 0
Tu------sad- -āl- j-n-m-------anā'---? T____ k_____ n___ j_________ m________ T-s-ṁ k-s-d- n-l- j-n-m-d-n- m-n-'-'-? -------------------------------------- Tusīṁ kisadē nāla janamadina manā'i'ā?
Where were you? ਤੁ-ੀਂ -ਿ-ਥੇ ਸੀ? ਤੁ_ ਕਿੱ_ ਸੀ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੱ-ੇ ਸ-? --------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 0
T-s---kit-ē sī? T____ k____ s__ T-s-ṁ k-t-ē s-? --------------- Tusīṁ kithē sī?
Where did you live? ਤੁਸ-ਂ -ਿ----ਰਹਿ--ੇ-ਸ-? ਤੁ_ ਕਿੱ_ ਰ__ ਸੀ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੱ-ੇ ਰ-ਿ-ਦ- ਸ-? ---------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? 0
Tus-- k-thē-rah-dē sī? T____ k____ r_____ s__ T-s-ṁ k-t-ē r-h-d- s-? ---------------------- Tusīṁ kithē rahidē sī?
Where did you work? ਤੁ-ੀਂ---ੱ-- ਕ-- -ੀਤਾ ਹੈ? ਤੁ_ ਕਿੱ_ ਕੰ_ ਕੀ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੱ-ੇ ਕ-ਮ ਕ-ਤ- ਹ-? ------------------------ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? 0
Tusīṁ-k-t-ē-k----k-t---ai? T____ k____ k___ k___ h___ T-s-ṁ k-t-ē k-m- k-t- h-i- -------------------------- Tusīṁ kithē kama kītā hai?
What did you suggest? ਤ--ੀਂ-ਕ- ਸਲ-ਹ -ਿੱਤ-? ਤੁ_ ਕੀ ਸ__ ਦਿੱ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ- ਸ-ਾ- ਦ-ੱ-ੀ- -------------------- ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? 0
T--ī-----s-lāh- d-t-? T____ k_ s_____ d____ T-s-ṁ k- s-l-h- d-t-? --------------------- Tusīṁ kī salāha ditī?
What did you eat? ਤ--------ਖਾਧ--ਹੈ? ਤੁ_ ਕੀ ਖਾ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ- ਖ-ਧ- ਹ-? ----------------- ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਹੈ? 0
T-sīṁ--ī-kh---ā---i? T____ k_ k_____ h___ T-s-ṁ k- k-ā-h- h-i- -------------------- Tusīṁ kī khādhā hai?
What did you come to know? ਤ--ੀਂ -ੀ ਅ-ੁ-ਵ -ੀਤਾ? ਤੁ_ ਕੀ ਅ___ ਕੀ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ- ਅ-ੁ-ਵ ਕ-ਤ-? -------------------- ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ? 0
T---- k--a---hav- ---ā? T____ k_ a_______ k____ T-s-ṁ k- a-u-h-v- k-t-? ----------------------- Tusīṁ kī anubhava kītā?
How fast did you drive? ਤੁ--- ਕਿੰ-ੀ ਤ-ਜ਼-ਗੱਡ- --ਾਈ? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਤੇ_ ਗੱ_ ਚ___ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੀ ਤ-ਜ਼ ਗ-ਡ- ਚ-ਾ-? -------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ? 0
Tus-- k----tēza -a-----l-'-? T____ k___ t___ g___ c______ T-s-ṁ k-n- t-z- g-ḍ- c-l-'-? ---------------------------- Tusīṁ kinī tēza gaḍī calā'ī?
How long did you fly? ਤ-ਸੀਂ-ਕ-ੰਨੇ ਸ--ਂ -----ਡ-- -ਰੀ? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਸ_ ਤੱ_ ਉ__ ਭ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੇ ਸ-ੇ- ਤ-ਕ ਉ-ਾ- ਭ-ੀ- ------------------------------ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡਾਨ ਭਰੀ? 0
Tu-----i-ē -am-ṁ -aka -ḍāna bh---? T____ k___ s____ t___ u____ b_____ T-s-ṁ k-n- s-m-ṁ t-k- u-ā-a b-a-ī- ---------------------------------- Tusīṁ kinē samēṁ taka uḍāna bharī?
How high did you jump? ਤ-ਸੀ- ਕਿੰਨੀ----ਈ-ਤੱ---ੁੱਦੇ? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਉ__ ਤੱ_ ਕੁੱ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੀ ਉ-ਾ- ਤ-ਕ ਕ-ੱ-ੇ- --------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਕੁੱਦੇ? 0
Tusī--k--ī --ā'ī --ka kud-? T____ k___ u____ t___ k____ T-s-ṁ k-n- u-ā-ī t-k- k-d-? --------------------------- Tusīṁ kinī ucā'ī taka kudē?

African Languages

In Africa, a great deal of different languages are spoken. No other continent has so many different languages. The variety of African languages is impressive. It is estimated that there are about 2,000 African languages. However, all of these languages are not alike! Quite the opposite – they are often completely different! The languages of Africa belong to four different language families. Some African languages have one-of-a-kind characteristics. For example, there are sounds that foreigners cannot imitate. Land boundaries are not always linguistic boundaries in Africa. In some regions, there are a great deal of different languages. In Tanzania, for example, languages from all four families are spoken. Afrikaans is an exception among the African languages. This language came into being in the colonial period. At that time people from different continents met each other. They came from Africa, Europe and Asia. A new language developed out of these contact situations. Afrikaans exhibits influences from many languages. It is most closely related to Dutch, however. Today Afrikaans is spoken in South Africa and Namibia more than anywhere else. The most unusual African language is the drum language. Every message can be theoretically sent with drums. The languages that are communicated with drums are tonal languages. The meaning of words or syllables depends on the pitch of the tones. That means that the tones have to be imitated by the drums. The drum language is even understood by children in Africa. And it is very efficient… The drum language can be heard for up to 12 kilometers!