Сүйлөшмө

Family Members   »   Aile

2 [эки]

Family Members

Family Members

2 [iki]

+

Aile

Текстти көрүү үчүн ар бир бош жерди бассаңыз болот же:   

кыргызча түркчө Ойноо Дагы
чоң ата bü------a büyükbaba 0 +
чоң эне bü------e büyükanne 0 +
ал(бала) жана ал(кыз) o v- o (e---- v- k---- i---) o ve o (erkek ve kadın için) 0 +
     
ата ba-a baba 0 +
апа an-e anne 0 +
ал(бала) жана ал(кыз) o v- o (e---- v- k---- i---) o ve o (erkek ve kadın için) 0 +
     
уул er--- ç----- o--l erkek çocuk, oğul 0 +
кыз kı- ç---k kız çocuk 0 +
ал(бала) жана ал(кыз) o v- o (e---- v- k---- i---) o ve o (erkek ve kadın için) 0 +
     
байке er--- k----ş erkek kardeş 0 +
эже kı- k----ş kız kardeş 0 +
ал(бала) жана ал(кыз) o v- o (e---- v- k---- i---) o ve o (erkek ve kadın için) 0 +
     
таяке am--- d--ı amca, dayı 0 +
таяжеңе te---- h--a teyze, hala 0 +
ал(бала) жана ал(кыз) o v- o (e---- v- k---- i---) o ve o (erkek ve kadın için) 0 +
     
Биз бир үй-бүлөбүз. Bi- b-- a------. Biz bir aileyiz. 0 +
Үй-бүлө кичинекей эмес. Ai-- k---- d----. Aile küçük değil. 0 +
Үй-бүлө чоң. Ai-- b----. Aile büyük. 0 +