адыгабзэ » словеныбз   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

17 [sedemnajst]

V hiši

17 [пшIыкIублы]

Унэм

-

17 [sedemnajst]

V hiši

Click to see the text:   
адыгабзэslovenščina
Мыр тиунэ. Tu--- j- n--- h---.
Унашъхьэр – ышъхьагъ. Zg---- j- s-----.
ЧIыунэр – ычIэгъ. Sp---- j- k---.
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. Za h--- j- v--.
Унэ Iупэм урам щыIэп. Pr-- h--- n- n----- c----.
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Po--- h--- s- d------.
   
Мыр сифэтэр. Tu--- j- m--- s---------.
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Tu--- s-- k------ i- k--------.
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. Ta- s-- d----- s--- i- s-------.
   
Унапчъэр егъэтыгъ. Vh---- v---- s- z-----.
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Am--- o--- s- o-----.
Непэ жъоркъ. Da--- j- v----.
   
Тэ унэшхом тэкIо. Gr--- (g----) v d----- s---.
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. Ta- s-- z--- i- s---.
ШъукъэтIысых! Us----- s-- / U------ s-!
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. Ta- s---- m-- r---------.
МодыкIэ систерео щыт. Ta- j- m--- s----- n------.
Телевизорыр кIэкъэпс. Te------- j- p-------- n--.