Jezikovni vodič

sl Vprašanja – preteklost 2   »   kn ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು - ಭೂತಕಾಲ ೩

86 [šestinosemdeset]

Vprašanja – preteklost 2

Vprašanja – preteklost 2

೮೬ [ಎಂಬತ್ತ ಆರು]

86 [Embatta āru]

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು - ಭೂತಕಾಲ ೩

[praśnegaḷu- bhūtakāla 3.]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina kanareščina Igraj Več
Kakšno kravato si imel(a) na sebi? ನೀನು -ಾ- ಟೈ -ರಿಸ---? ನ-ನ- ಯ-ವ ಟ- ಧರ-ಸ-ದ-? ನ-ನ- ಯ-ವ ಟ- ಧ-ಿ-ಿ-ೆ- -------------------- ನೀನು ಯಾವ ಟೈ ಧರಿಸಿದೆ? 0
N--- yāv--ṭa- dhar--ide? Nīnu yāva ṭai dhariside? N-n- y-v- ṭ-i d-a-i-i-e- ------------------------ Nīnu yāva ṭai dhariside?
Kakšen avto si kupil(a)? ನ-ನು ಯ-ವ -ಾರ--ಖರ-ದ----ೆ? ನ-ನ- ಯ-ವ ಕ-ರ- ಖರ-ದ-ಸ-ದ-? ನ-ನ- ಯ-ವ ಕ-ರ- ಖ-ೀ-ಿ-ಿ-ೆ- ------------------------ ನೀನು ಯಾವ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ? 0
N-nu-y-----ār-kh--ī------? Nīnu yāva kār kharīdiside? N-n- y-v- k-r k-a-ī-i-i-e- -------------------------- Nīnu yāva kār kharīdiside?
Kakšen časopis si naročil(a)? ನ-ನು ಯ-ವ-ಪತ್ರ--ೆ---ಚಂದಾ----ಾದ-? ನ-ನ- ಯ-ವ ಪತ-ರ-ಕ-ಗ- ಚ-ದ-ದ-ರನ-ದ-? ನ-ನ- ಯ-ವ ಪ-್-ಿ-ೆ-ೆ ಚ-ದ-ದ-ರ-ಾ-ೆ- ------------------------------- ನೀನು ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಚಂದಾದಾರನಾದೆ? 0
N--u y-va--a-ri---e candād-ra----? Nīnu yāva patrikege candādāranāde? N-n- y-v- p-t-i-e-e c-n-ā-ā-a-ā-e- ---------------------------------- Nīnu yāva patrikege candādāranāde?
Koga ste videli? ನ-ವು---ರ---- -ೋ-ಿ-ಿ--? ನ-ವ- ಯ-ರನ-ನ- ನ-ಡ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಯ-ರ-್-ು ನ-ಡ-ದ-ರ-? ---------------------- ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ? 0
Nī---yāra-n- -ō-i--r-? Nīvu yārannu nōḍidiri? N-v- y-r-n-u n-ḍ-d-r-? ---------------------- Nīvu yārannu nōḍidiri?
Koga ste srečali? ನ--ು ----್-ು--ೇಟ- ಮ--ಿದ--ಿ? ನ-ವ- ಯ-ರನ-ನ- ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಯ-ರ-್-ು ಭ-ಟ- ಮ-ಡ-ದ-ರ-? --------------------------- ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಿರಿ? 0
N-v--y-rannu-b-----mā-idiri? Nīvu yārannu bhēṭi māḍidiri? N-v- y-r-n-u b-ē-i m-ḍ-d-r-? ---------------------------- Nīvu yārannu bhēṭi māḍidiri?
Koga ste prepoznali? ನ-ವ--ಯಾರನ್ನ- ಗ-ರು-ಿ--ದಿರಿ? ನ-ವ- ಯ-ರನ-ನ- ಗ-ರ-ತ-ಸ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಯ-ರ-್-ು ಗ-ರ-ತ-ಸ-ದ-ರ-? -------------------------- ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಿರಿ? 0
N--- y---nnu g-r-t---diri? Nīvu yārannu gurutisidiri? N-v- y-r-n-u g-r-t-s-d-r-? -------------------------- Nīvu yārannu gurutisidiri?
Kdaj ste vstali? ನ----ಎಷ-ಟ--ಹೊತ--ಿಗ-----ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಎದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಎ-್-ಿ-ಿ- ---------------------------- ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದಿರಿ? 0
N-vu e--u-h---i-e-ed-ir-? Nīvu eṣṭu hottige eddiri? N-v- e-ṭ- h-t-i-e e-d-r-? ------------------------- Nīvu eṣṭu hottige eddiri?
Kdaj ste začeli? ನ-ವ- ಎ-್ಟು ಹ-----ಗ---್ರಾರ---ಸ--ಿ-ಿ? ನ-ವ- ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರ-ರ-ಭ-ಸ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರ-ರ-ಭ-ಸ-ದ-ರ-? ----------------------------------- ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರಿ? 0
N-v-----u-ho---g- --āra-bh--i-iri? Nīvu eṣṭu hottige prārambhisidiri? N-v- e-ṭ- h-t-i-e p-ā-a-b-i-i-i-i- ---------------------------------- Nīvu eṣṭu hottige prārambhisidiri?
Kdaj ste končali? ನ----ಎಷ್-ು ಹ----ಿ-ೆ ಮು-ಿ-ಿ-ಿ--? ನ-ವ- ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಮ-ಗ-ಸ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಮ-ಗ-ಸ-ದ-ರ-? ------------------------------- ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ? 0
N--u-e-ṭ---ott-ge ---is---r-? Nīvu eṣṭu hottige mugisidiri? N-v- e-ṭ- h-t-i-e m-g-s-d-r-? ----------------------------- Nīvu eṣṭu hottige mugisidiri?
Zakaj ste se zbudili? ನಿ----ಏ-ೆ ----ರವಾ---ು? ನ-ಮಗ- ಏಕ- ಎಚ-ಚರವ-ಯ-ತ-? ನ-ಮ-ೆ ಏ-ೆ ಎ-್-ರ-ಾ-ಿ-ು- ---------------------- ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು? 0
Ni---e ē-- e-car--āy-tu? Nimage ēke eccaravāyitu? N-m-g- ē-e e-c-r-v-y-t-? ------------------------ Nimage ēke eccaravāyitu?
Zakaj ste postali učitelj? ನೀ---ಏ-ೆ ---ಯ-ಪಕರಾ---ಿ? ನ-ವ- ಏಕ- ಅಧ-ಯ-ಪಕರ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಏ-ೆ ಅ-್-ಾ-ಕ-ಾ-ಿ-ಿ- ----------------------- ನೀವು ಏಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಿರಿ? 0
Nīvu---e-a--yā-akar---ri? Nīvu ēke adhyāpakarādiri? N-v- ē-e a-h-ā-a-a-ā-i-i- ------------------------- Nīvu ēke adhyāpakarādiri?
Zakaj ste vzeli taksi? ನೀ---ಟ---ಕ್ಸ-ಯನ--ು---ೆ ತ--ೆದ--ೊಂ-ಿರಿ? ನ-ವ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯನ-ನ- ಏಕ- ತ-ಗ-ದ-ಕ--ಡ-ರ-? ನ-ವ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯ-್-ು ಏ-ೆ ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಂ-ಿ-ಿ- ------------------------------------- ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ? 0
N--u-ṭ-ā-----nnu-ēk- -e-ed-ko-ḍir-? Nīvu ṭyāksiyannu ēke tegedukoṇḍiri? N-v- ṭ-ā-s-y-n-u ē-e t-g-d-k-ṇ-i-i- ----------------------------------- Nīvu ṭyāksiyannu ēke tegedukoṇḍiri?
Odkod ste prišli? ನ-ವ- ----ಿ----ಂ-ಿದ್ದೀ--? ನ-ವ- ಎಲ-ಲ--ದ ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ಿ-ದ ಬ-ದ-ದ-ದ-ರ-? ------------------------ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? 0
Nī-u -ll-n---b----ddīri? Nīvu ellinda bandiddīri? N-v- e-l-n-a b-n-i-d-r-? ------------------------ Nīvu ellinda bandiddīri?
Kam ste šli? ನೀ-ು ಎಲ------ಹೋಗ-ದ್-ಿ-ಿ? ನ-ವ- ಎಲ-ಲ-ಗ- ಹ-ಗ-ದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ದ-ದ-ರ-? ------------------------ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರಿ? 0
N--u e-l-----ō--d---i? Nīvu ellige hōgiddiri? N-v- e-l-g- h-g-d-i-i- ---------------------- Nīvu ellige hōgiddiri?
Kje ste bili? ನ-ವು---್ಲಿ-್ದಿ--? ನ-ವ- ಎಲ-ಲ-ದ-ದ-ರ-? ನ-ವ- ಎ-್-ಿ-್-ಿ-ಿ- ----------------- ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ? 0
N--u----i----i? Nīvu elliddiri? N-v- e-l-d-i-i- --------------- Nīvu elliddiri?
Komu si pomagal(a)? ನೀನ--ಯಾ--ಗ---ಹ-----ಡ--ೆ? ನ-ನ- ಯ-ರ-ಗ- ಸಹ-ಯ ಮ-ಡ-ದ-? ನ-ನ- ಯ-ರ-ಗ- ಸ-ಾ- ಮ-ಡ-ದ-? ------------------------ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ? 0
N--u -ārig---a---a-māḍ-d-? Nīnu yārige sahāya māḍide? N-n- y-r-g- s-h-y- m-ḍ-d-? -------------------------- Nīnu yārige sahāya māḍide?
Komu si pisal(a)? ನೀ-- ಯ--ಿಗೆ----ದ-? ನ-ನ- ಯ-ರ-ಗ- ಬರ-ದ-? ನ-ನ- ಯ-ರ-ಗ- ಬ-ೆ-ೆ- ------------------ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಬರೆದೆ? 0
N-n- -ārig--b-rede? Nīnu yārige barede? N-n- y-r-g- b-r-d-? ------------------- Nīnu yārige barede?
Komu si odgovoril(a)? ನ-ನ- -ಾರ-ಗ- -ತ್ತರ---ಟ-ಟೆ? ನ-ನ- ಯ-ರ-ಗ- ಉತ-ತರ ಕ-ಟ-ಟ-? ನ-ನ- ಯ-ರ-ಗ- ಉ-್-ರ ಕ-ಟ-ಟ-? ------------------------- ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ? 0
Nīnu--ā--ge---t----k--ṭe? Nīnu yārige uttara koṭṭe? N-n- y-r-g- u-t-r- k-ṭ-e- ------------------------- Nīnu yārige uttara koṭṭe?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -