Jezikovni vodič

sl V mestu   »   kn ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ

25 [petindvajset]

V mestu

V mestu

೨೫ [ಇಪ್ಪತ್ತೈದು]

25 [Ippattaidu]

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ

[paṭṭaṇadalli]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina kanareščina Igraj Več
Rad bi šel / Rada bi šla na železniško postajo. ನಾನ- --ಲ್ವ- ---್ದಾ-------ೋಗ-ೇ--. ನ-ನ- ರ-ಲ-ವ- ನ-ಲ-ದ-ಣಕ-ಕ- ಹ-ಗಬ-ಕ-. ನ-ನ- ರ-ಲ-ವ- ನ-ಲ-ದ-ಣ-್-ೆ ಹ-ಗ-ೇ-ು- -------------------------------- ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 0
nān--r-il-e-nil-āṇ--k- ---a----. nānu railve nildāṇakke hōgabēku. n-n- r-i-v- n-l-ā-a-k- h-g-b-k-. -------------------------------- nānu railve nildāṇakke hōgabēku.
Rad bi šel / Rada bi šla na letališče. ನಾ---ವ----------ಾ---ಕೆ-ಹೋಗಬ-ಕು. ನ-ನ- ವ-ಮ-ನ ನ-ಲ-ದ-ಣಕ-ಕ- ಹ-ಗಬ-ಕ-. ನ-ನ- ವ-ಮ-ನ ನ-ಲ-ದ-ಣ-್-ೆ ಹ-ಗ-ೇ-ು- ------------------------------- ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 0
N--u-vi--na ----ā--kk---ō---ē-u. Nānu vimāna nildāṇakke hōgabēku. N-n- v-m-n- n-l-ā-a-k- h-g-b-k-. -------------------------------- Nānu vimāna nildāṇakke hōgabēku.
Rad bi šel / Rada bi šla v center mesta. ನಾನ----- --ಂ--ರಕ್ಕೆ -ೋ-ಬ-ಕು. ನ-ನ- ನಗರ ಕ--ದ-ರಕ-ಕ- ಹ-ಗಬ-ಕ-. ನ-ನ- ನ-ರ ಕ-ಂ-್-ಕ-ಕ- ಹ-ಗ-ೇ-ು- ---------------------------- ನಾನು ನಗರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. 0
Nā---n--a-a -ēn-------hō---ē-u. Nānu nagara kēndrakke hōgabēku. N-n- n-g-r- k-n-r-k-e h-g-b-k-. ------------------------------- Nānu nagara kēndrakke hōgabēku.
Kako pridem na železniško postajo? ನಾನ- -ೈ-್---ನ-ಲ-ದ---ನ್-ು -ೇಗೆ -ಲ-ಪ-----? ನ-ನ- ರ-ಲ-ವ- ನ-ಲ-ದ-ಣವನ-ನ- ಹ-ಗ- ತಲ-ಪಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ರ-ಲ-ವ- ನ-ಲ-ದ-ಣ-ನ-ನ- ಹ-ಗ- ತ-ು-ಬ-ು-ು- ---------------------------------------- ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಬಹುದು? 0
Nān- rail-- ni-d--a-an------e talu-a-a----? Nānu railve nildāṇavannu hēge talupabahudu? N-n- r-i-v- n-l-ā-a-a-n- h-g- t-l-p-b-h-d-? ------------------------------------------- Nānu railve nildāṇavannu hēge talupabahudu?
Kako pridem na letališče? ನಾನ- ವ-ಮ-ನ-ನಿಲ್ದಾ-ವನ--ು ಹ-ಗ- ತ--ಪ-ಹುದ-? ನ-ನ- ವ-ಮ-ನ ನ-ಲ-ದ-ಣವನ-ನ- ಹ-ಗ- ತಲ-ಪಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ವ-ಮ-ನ ನ-ಲ-ದ-ಣ-ನ-ನ- ಹ-ಗ- ತ-ು-ಬ-ು-ು- --------------------------------------- ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಬಹುದು? 0
N--u -im-na n-l----van-- ---e--alu-ab-hud-? Nānu vimāna nildāṇavannu hēge talupabahudu? N-n- v-m-n- n-l-ā-a-a-n- h-g- t-l-p-b-h-d-? ------------------------------------------- Nānu vimāna nildāṇavannu hēge talupabahudu?
Kako pridem v center mesta. ನಾ-ು-ನಗ- ಕೇಂ-್ರ-ನ್ನ--ಹ-ಗೆ ----ಬ---ು? ನ-ನ- ನಗರ ಕ--ದ-ರವನ-ನ- ಹ-ಗ- ತಲ-ಪಬಹ-ದ-? ನ-ನ- ನ-ರ ಕ-ಂ-್-ವ-್-ು ಹ-ಗ- ತ-ು-ಬ-ು-ು- ------------------------------------ ನಾನು ನಗರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಬಹುದು? 0
N-nu nag------nd--v--nu--ēge -----a-a----? Nānu nagara kēndravannu hēge talupabahudu? N-n- n-g-r- k-n-r-v-n-u h-g- t-l-p-b-h-d-? ------------------------------------------ Nānu nagara kēndravannu hēge talupabahudu?
Potrebujem taksi. ನನ-ೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾ-್ಸಿ ಬ---. ನನಗ- ಒ-ದ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-ದ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ- ಬ-ಕ-. ------------------------ ನನಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೇಕು. 0
Na-age--n---ṭyā----b-ku. Nanage ondu ṭyāksi bēku. N-n-g- o-d- ṭ-ā-s- b-k-. ------------------------ Nanage ondu ṭyāksi bēku.
Potrebujem zemljevid mesta. ನನ----ಗರ--ಒಂದು--ಕ-ಷೆ ---ು. ನನಗ- ನಗರದ ಒ-ದ- ನಕ-ಷ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ನ-ರ- ಒ-ದ- ನ-್-ೆ ಬ-ಕ-. -------------------------- ನನಗೆ ನಗರದ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಬೇಕು. 0
Nan-ge-na--rad- -nd---ak-e--ē-u. Nanage nagarada ondu nakṣe bēku. N-n-g- n-g-r-d- o-d- n-k-e b-k-. -------------------------------- Nanage nagarada ondu nakṣe bēku.
Potrebujem hotel. ನನ-ೆ ಒ-ದು-ವ--ಿ-------ಟೆ-್--ಬೇ-ು. ನನಗ- ಒ-ದ- ವಸತ-ಗ-ಹ (ಹ-ಟ-ಲ-) ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-ದ- ವ-ತ-ಗ-ಹ (-ೋ-ೆ-್- ಬ-ಕ-. -------------------------------- ನನಗೆ ಒಂದು ವಸತಿಗೃಹ (ಹೋಟೆಲ್) ಬೇಕು. 0
Na-age--ndu-v-s-t-g-̥-a -h-ṭel)----u. Nanage ondu vasatigr-ha (hōṭel) bēku. N-n-g- o-d- v-s-t-g-̥-a (-ō-e-) b-k-. ------------------------------------- Nanage ondu vasatigr̥ha (hōṭel) bēku.
Rad bi najel (najela) avto. ನ--ು---ದ---ಾರ---ನ-ನು---ಡ-ಗೆಗ---ೆ-ೆದುಕೊ--ಳಬ---. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಕ-ರ- ಅನ-ನ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳಬ-ಕ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಕ-ರ- ಅ-್-ು ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ೇ-ು- ---------------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 0
N--u-o----k-----n--bāḍ--eg- -ege-u-----b--u. Nānu ondu kār annu bāḍigege tegedukoḷḷabēku. N-n- o-d- k-r a-n- b-ḍ-g-g- t-g-d-k-ḷ-a-ē-u- -------------------------------------------- Nānu ondu kār annu bāḍigege tegedukoḷḷabēku.
Tu je moja kreditna kartica. ಇದು -ನ್---್-ೆ-ಿಟ- ---್ಡ್. ಇದ- ನನ-ನ ಕ-ರ-ಡ-ಟ- ಕ-ರ-ಡ-. ಇ-ು ನ-್- ಕ-ರ-ಡ-ಟ- ಕ-ರ-ಡ-. ------------------------- ಇದು ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. 0
Id--n-n-a k--ḍ-ṭ-kā--. Idu nanna kreḍiṭ kārḍ. I-u n-n-a k-e-i- k-r-. ---------------------- Idu nanna kreḍiṭ kārḍ.
Tu je moje vozniško dovoljenje. ಇದು--ನ್- ವಾಹ--ಚಾ-ನಾ ಪ-ವ-ನ-ಗ--. ಇದ- ನನ-ನ ವ-ಹನ ಚ-ಲನ- ಪರವ-ನ-ಗ- . ಇ-ು ನ-್- ವ-ಹ- ಚ-ಲ-ಾ ಪ-ವ-ನ-ಗ- . ------------------------------ ಇದು ನನ್ನ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ . 0
I-- --nna------- c-l-n--pa---ānige. Idu nanna vāhana cālanā paravānige. I-u n-n-a v-h-n- c-l-n- p-r-v-n-g-. ----------------------------------- Idu nanna vāhana cālanā paravānige.
Kaj se da videti v mestu? ಈ -ಗರ---ಲಿ--ೋಡ-ೇ--ಕ-ದ-ವ--ೇಷ--- --ಿವ-? ಈ ನಗರದಲ-ಲ- ನ-ಡಲ-ಬ-ಕ-ದ ವ-ಶ-ಷಗಳ- ಏನ-ವ-? ಈ ನ-ರ-ಲ-ಲ- ನ-ಡ-ೇ-ೇ-ಾ- ವ-ಶ-ಷ-ಳ- ಏ-ಿ-ೆ- ------------------------------------- ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷಗಳು ಏನಿವೆ? 0
Ī-n--a-a-a-l--n--alēb---da -iś-ṣa---- ē--v-? Ī nagaradalli nōḍalēbēkāda viśēṣagaḷu ēnive? Ī n-g-r-d-l-i n-ḍ-l-b-k-d- v-ś-ṣ-g-ḷ- ē-i-e- -------------------------------------------- Ī nagaradalli nōḍalēbēkāda viśēṣagaḷu ēnive?
Pojdite v stari del mesta. ನೀ-----ೆ---ಗ-ಕ-----ಪ-್ಟಣ------ಹೋಗ-. ನ-ವ- ಹಳ-ಯ ನಗರಕ-ಕ- (ಪಟ-ಟಣಕ-ಕ-) ಹ-ಗ-. ನ-ವ- ಹ-ೆ- ನ-ರ-್-ೆ (-ಟ-ಟ-ಕ-ಕ-) ಹ-ಗ-. ----------------------------------- ನೀವು ಹಳೆಯ ನಗರಕ್ಕೆ (ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ) ಹೋಗಿ. 0
N--- -a-ey--n----ak-- -paṭ--ṇ-kk-)----i. Nīvu haḷeya nagarakke (paṭṭaṇakke) hōgi. N-v- h-ḷ-y- n-g-r-k-e (-a-ṭ-ṇ-k-e- h-g-. ---------------------------------------- Nīvu haḷeya nagarakke (paṭṭaṇakke) hōgi.
Pojdite na krožno vožnjo po mestu. ನ--ು -ಗ- ----ಕ-ಷಿ-ೆ -ಾಡಿ. ನ-ವ- ನಗರ ಪ-ರದಕ-ಷ-ಣ- ಮ-ಡ-. ನ-ವ- ನ-ರ ಪ-ರ-ಕ-ಷ-ಣ- ಮ-ಡ-. ------------------------- ನೀವು ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ. 0
N-v- --------r-da-ṣi-- māḍ-. Nīvu nagara pradakṣiṇe māḍi. N-v- n-g-r- p-a-a-ṣ-ṇ- m-ḍ-. ---------------------------- Nīvu nagara pradakṣiṇe māḍi.
Pojdite v pristanišče. ನೀ-ು----ರ--ೆ-ಹೋಗಿ. ನ-ವ- ಬ-ದರ-ಗ- ಹ-ಗ-. ನ-ವ- ಬ-ದ-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-. ------------------ ನೀವು ಬಂದರಿಗೆ ಹೋಗಿ. 0
Nī-u--anda-ig--h---. Nīvu bandarige hōgi. N-v- b-n-a-i-e h-g-. -------------------- Nīvu bandarige hōgi.
Pojdite na krožno vožnjo po pristanišču. ನ--- -ಂ--ಿ---್ರದ-್ಷ--ೆ--ಾ-ಿ. ನ-ವ- ಬ-ದರ-ನ ಪ-ರದಕ-ಷ-ಣ- ಮ-ಡ-. ನ-ವ- ಬ-ದ-ಿ- ಪ-ರ-ಕ-ಷ-ಣ- ಮ-ಡ-. ---------------------------- ನೀವು ಬಂದರಿನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ. 0
Nī-u b--d--ina--r-d-k--ṇ- m-ḍi. Nīvu bandarina pradakṣiṇe māḍi. N-v- b-n-a-i-a p-a-a-ṣ-ṇ- m-ḍ-. ------------------------------- Nīvu bandarina pradakṣiṇe māḍi.
Kaj je še vredno ogleda? ಇವು--ನ್-- ---್---ಬ-ರ- -ಾ----ರೇ---ಣ-ಯ-ಸ--ಳ-ಳ---? ಇವ-ಗಳನ-ನ- ಬ-ಟ-ಟ- ಬ-ರ- ಯ-ವ ಪ-ರ-ಕ-ಷಣ-ಯ ಸ-ಥಳಗಳ-ವ-? ಇ-ು-ಳ-್-ು ಬ-ಟ-ಟ- ಬ-ರ- ಯ-ವ ಪ-ರ-ಕ-ಷ-ೀ- ಸ-ಥ-ಗ-ಿ-ೆ- ----------------------------------------------- ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ? 0
Iv-g-ḷ-nn----ṭṭu ---e-y--- pr--ṣaṇ-y- -thaḷ--a--v-? Ivugaḷannu biṭṭu bēre yāva prēkṣaṇīya sthaḷagaḷive? I-u-a-a-n- b-ṭ-u b-r- y-v- p-ē-ṣ-ṇ-y- s-h-ḷ-g-ḷ-v-? --------------------------------------------------- Ivugaḷannu biṭṭu bēre yāva prēkṣaṇīya sthaḷagaḷive?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -