Jezikovni vodič

sl Na banki   »   kn ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ

60 [šestdeset]

Na banki

Na banki

೬೦ [ಅರವತ್ತು]

60 [Aravattu]

ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ

[byāṅk nalli.]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina kanareščina Igraj Več
Rad(a) bi odprl(a) račun. ನಾ----ಂ-ು-ಖಾ---ನ್ನ--ತೆ--ಯ-ು-ಇಷ್ಟ-ಡುತ---ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಖ-ತ-ಯನ-ನ- ತ-ರ-ಯಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಖ-ತ-ಯ-್-ು ತ-ರ-ಯ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- ------------------------------------------ ನಾನು ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
Nā-----du-khāte--n---t-r-yalu -ṣ-apa-utt---. Nānu ondu khāteyannu tereyalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- o-d- k-ā-e-a-n- t-r-y-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- -------------------------------------------- Nānu ondu khāteyannu tereyalu iṣṭapaḍuttēne.
Tukaj je moj potni list. ಇಲ-ಲ- ---ನ-ಪ----ಪೋರ-ಟ--ಇದೆ. ಇಲ-ಲ- ನನ-ನ ಪ-ಸ- ಪ-ರ-ಟ- ಇದ-. ಇ-್-ಿ ನ-್- ಪ-ಸ- ಪ-ರ-ಟ- ಇ-ೆ- --------------------------- ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. 0
Il-- ---n- p---p-rṭ----. Illi nanna pās pōrṭ ide. I-l- n-n-a p-s p-r- i-e- ------------------------ Illi nanna pās pōrṭ ide.
In tukaj je moj naslov. ಇದು-ನನ-ನ ವ--ಾಸ. ಇದ- ನನ-ನ ವ-ಳ-ಸ. ಇ-ು ನ-್- ವ-ಳ-ಸ- --------------- ಇದು ನನ್ನ ವಿಳಾಸ. 0
I----an---v--ā-a. Idu nanna viḷāsa. I-u n-n-a v-ḷ-s-. ----------------- Idu nanna viḷāsa.
Rad(a) bi uplačal(a) denar na svoj račun. ನ-ನು ನನ---ಖಾ---- ಹ- ---ಾ---------ಷ್-ಪಡ-ತ--ೇನೆ. ನ-ನ- ನನ-ನ ಖ-ತ-ಗ- ಹಣ ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ನ-್- ಖ-ತ-ಗ- ಹ- ಸ-ದ-ಯ ಮ-ಡ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- ---------------------------------------------- ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
Nā---na--a --āt--e -a-- s-ndāy---ā--l----ṭ-pa------e. Nānu nanna khātege haṇa sandāya māḍalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- n-n-a k-ā-e-e h-ṇ- s-n-ā-a m-ḍ-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- ----------------------------------------------------- Nānu nanna khātege haṇa sandāya māḍalu iṣṭapaḍuttēne.
Rad(a) bi dvignil(a) denar s svojega računa. ನ-ನು ನ-್-------ಿ-ದ-ಹ- ತೆ------ಳ್ಳಲ- ಇ-್-ಪ-ುತ್ತ-ನೆ. ನ-ನ- ನನ-ನ ಖ-ತ-ಯ--ದ ಹಣ ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ನ-್- ಖ-ತ-ಯ-ಂ- ಹ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- -------------------------------------------------- ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
N--u n--na k-āteyin---h-ṇa --g-du----a-u --ṭ----u--ē-e. Nānu nanna khāteyinda haṇa tegedukoḷḷalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- n-n-a k-ā-e-i-d- h-ṇ- t-g-d-k-ḷ-a-u i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- ------------------------------------------------------- Nānu nanna khāteyinda haṇa tegedukoḷḷalu iṣṭapaḍuttēne.
Prišel (prišla) sem po izpisek stanja na računu. ನಾನ--ನ----ಖ--ೆಯ ----ಕ--್ಟ-ಯನ----ತಗ-ದುಕೊ-----ೋ-ಲು--ಂದ--್ದ-ನೆ ನ-ನ- ನನ-ನ ಖ-ತ-ಯ ಲ-ಕ-ಕಪಟ-ಟ-ಯನ-ನ- ತಗ-ದ-ಕ--ಡ- ಹ-ಗಲ- ಬ-ದ-ದ-ದ-ನ- ನ-ನ- ನ-್- ಖ-ತ-ಯ ಲ-ಕ-ಕ-ಟ-ಟ-ಯ-್-ು ತ-ೆ-ು-ೊ-ಡ- ಹ-ಗ-ು ಬ-ದ-ದ-ದ-ನ- ----------------------------------------------------------- ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ಲೆಕ್ಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ 0
Nā-u --nna--h--ey- -ekkap-ṭ--yan-u ta-e---o--u-hō---u b-n-----ne Nānu nanna khāteya lekkapaṭṭiyannu tagedukoṇḍu hōgalu bandiddēne N-n- n-n-a k-ā-e-a l-k-a-a-ṭ-y-n-u t-g-d-k-ṇ-u h-g-l- b-n-i-d-n- ---------------------------------------------------------------- Nānu nanna khāteya lekkapaṭṭiyannu tagedukoṇḍu hōgalu bandiddēne
Rad(a) bi unovčil(a) potovalni ček. ನಾನು-ಒಂದು-ಪ್--ಾಸ------ಕ-್-- ನಗದಾ---ಲು --ಸ--್---ೆ. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ರವ-ಸ- ಚ-ಕ-ಕನ-ನ- ನಗದ-ಗ-ಸಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ರ-ಾ-ಿ ಚ-ಕ-ಕ-್-ು ನ-ದ-ಗ-ಸ-ು ಬ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಗದಾಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 0
nānu -nd--pr---si ---k-nnu-n--a-----a-- b-ya-u-t-n-. nānu ondu pravāsi cekkannu nagadāgisalu bayasuttēne. n-n- o-d- p-a-ā-i c-k-a-n- n-g-d-g-s-l- b-y-s-t-ē-e- ---------------------------------------------------- nānu ondu pravāsi cekkannu nagadāgisalu bayasuttēne.
Kako visoke so provizije? ಎಷ್ಟು---ಲ್-----ಬೇಕು? ಎಷ-ಟ- ಶ-ಲ-ಕ ನ-ಡಬ-ಕ-? ಎ-್-ು ಶ-ಲ-ಕ ನ-ಡ-ೇ-ು- -------------------- ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ನೀಡಬೇಕು? 0
E-ṭu śulk- n-ḍab---? Eṣṭu śulka nīḍabēku? E-ṭ- ś-l-a n-ḍ-b-k-? -------------------- Eṣṭu śulka nīḍabēku?
Kje moram podpisati? ನಾ-ು-ಎಲ್-- ಸಹಿ ಹಾಕ--ಕ-? ನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ಸಹ- ಹ-ಕಬ-ಕ-? ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ಸ-ಿ ಹ-ಕ-ೇ-ು- ----------------------- ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು? 0
Nān- -l-i-sahi hākab---? Nānu elli sahi hākabēku? N-n- e-l- s-h- h-k-b-k-? ------------------------ Nānu elli sahi hākabēku?
Pričakujem nakazilo iz Nemčije. ನ--ು ಜ--ಮ---ಿ-ದ----ವ----ವಣೆಯ-್-- ನ---ಕ-ಷ-ಸ--್ತಿದ-ದ---. ನ-ನ- ಜರ-ಮನ-ಯ--ದ ಹಣ ವರ-ಗ-ವಣ-ಯನ-ನ- ನ-ರ-ಕ-ಷ-ಸ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ಜ-್-ನ-ಯ-ಂ- ಹ- ವ-್-ಾ-ಣ-ಯ-್-ು ನ-ರ-ಕ-ಷ-ಸ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ------------------------------------------------------ ನಾನು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 0
Nānu-j---aniyi-d- --ṇa v----va----nn--n-r-----utt-d--ne. Nānu jarmaniyinda haṇa vargāvaṇeyannu nirīkṣisuttiddēne. N-n- j-r-a-i-i-d- h-ṇ- v-r-ā-a-e-a-n- n-r-k-i-u-t-d-ē-e- -------------------------------------------------------- Nānu jarmaniyinda haṇa vargāvaṇeyannu nirīkṣisuttiddēne.
Tukaj je moja številka računa. ಇದು-ನ----ಬ್ಯ---್--ಾ-ೆ- ಸಂ---ೆ. ಇದ- ನನ-ನ ಬ-ಯ--ಕ- ಖ-ತ-ಯ ಸ-ಖ-ಯ-. ಇ-ು ನ-್- ಬ-ಯ-ಂ-್ ಖ-ತ-ಯ ಸ-ಖ-ಯ-. ------------------------------ ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ. 0
I-u---nn- --āṅ--khā--y--s-ṅk-ye. Idu nanna byāṅk khāteya saṅkhye. I-u n-n-a b-ā-k k-ā-e-a s-ṅ-h-e- -------------------------------- Idu nanna byāṅk khāteya saṅkhye.
Je denar prispel? ಹ-----ಿ-ೆ-ೆ? ಹಣ ಬ-ದ-ದ-ಯ-? ಹ- ಬ-ದ-ದ-ಯ-? ------------ ಹಣ ಬಂದಿದೆಯೆ? 0
H--a band---ye? Haṇa bandideye? H-ṇ- b-n-i-e-e- --------------- Haṇa bandideye?
Rad bi zamenjal ta denar. ನ----ಈ -ಣ---ನು ವ-ನ----ಸ-ು-ಇ-್ಟಪಡ----ೇ--. ನ-ನ- ಈ ಹಣವನ-ನ- ವ-ನ-ಮಯ-ಸಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಈ ಹ-ವ-್-ು ವ-ನ-ಮ-ಿ-ಲ- ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- ---------------------------------------- ನಾನು ಈ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಮಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
N--u - --ṇ-----u vi-ima--s--- --ṭ-paḍ-t-ēne. Nānu ī haṇavannu vinimayisalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- ī h-ṇ-v-n-u v-n-m-y-s-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- -------------------------------------------- Nānu ī haṇavannu vinimayisalu iṣṭapaḍuttēne.
Potrebujem ameriške dolarje. ನ-ಗ- ಅ----ಕ----ಲರ- --ು-ಬೇಕ-. ನನಗ- ಅಮ-ರ-ಕದ ಡ-ಲರ- ಗಳ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಅ-ೆ-ಿ-ದ ಡ-ಲ-್ ಗ-ು ಬ-ಕ-. ---------------------------- ನನಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಗಳು ಬೇಕು. 0
Na-ag- ---rikad---ālar -a-u --k-. Nanage amerikada ḍālar gaḷu bēku. N-n-g- a-e-i-a-a ḍ-l-r g-ḷ- b-k-. --------------------------------- Nanage amerikada ḍālar gaḷu bēku.
Dajte mi, prosim, drobne bankovce. ನನ------- ----ಯದ --ಟ್-ಗಳ--ನ----ಡಿ. ನನಗ- ಸಣ-ಣ ಮ-ಲ-ಯದ ನ-ಟ- ಗಳನ-ನ- ಕ-ಡ-. ನ-ಗ- ಸ-್- ಮ-ಲ-ಯ- ನ-ಟ- ಗ-ನ-ನ- ಕ-ಡ-. ---------------------------------- ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. 0
N-na-e-sa----maul---a-n-ṭ-gaḷ-n---ko-i. Nanage saṇṇa maulyada nōṭ gaḷannu koḍi. N-n-g- s-ṇ-a m-u-y-d- n-ṭ g-ḷ-n-u k-ḍ-. --------------------------------------- Nanage saṇṇa maulyada nōṭ gaḷannu koḍi.
Ali je tukaj kakšen bankomat? ಇಲ------್ಲಾದ-ು--ಂ-- ಎ--ಿ-ಎ---ಇ--ಯ-? ಇಲ-ಲ- ಎಲ-ಲ-ದರ- ಒ-ದ- ಎ ಟ- ಎಮ- ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಎ-್-ಾ-ರ- ಒ-ದ- ಎ ಟ- ಎ-್ ಇ-ೆ-ೆ- ----------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರು ಒಂದು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಇದೆಯೆ? 0
I-li-e-lādar- -nd--e-ṭi--m -d-y-? Illi ellādaru ondu e ṭi em ideye? I-l- e-l-d-r- o-d- e ṭ- e- i-e-e- --------------------------------- Illi ellādaru ondu e ṭi em ideye?
Koliko denarja se lahko dvigne? ಎ---- ಹಣವ-್-- ನ----ತ--ೆದುಕೊ--ಳ----ು? ಎಷ-ಟ- ಹಣವನ-ನ- ನ-ವ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಎ-್-ು ಹ-ವ-್-ು ನ-ವ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ------------------------------------ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 0
E-ṭu -aṇ-va-------- t---du-oḷḷ-ba--d-? Eṣṭu haṇavannu nāvu tegedukoḷḷabahudu? E-ṭ- h-ṇ-v-n-u n-v- t-g-d-k-ḷ-a-a-u-u- -------------------------------------- Eṣṭu haṇavannu nāvu tegedukoḷḷabahudu?
Kakšne kreditne kartice se da uporabiti? ಯಾವ --ರ-ಡ--್--ಾರ್ಡ- ಅ-್ನು---ಯೋಗಿಸಬಹು-ು. ಯ-ವ ಕ-ರ-ಡ-ಟ- ಕ-ರ-ಡ- ಅನ-ನ- ಉಪಯ-ಗ-ಸಬಹ-ದ-. ಯ-ವ ಕ-ರ-ಡ-ಟ- ಕ-ರ-ಡ- ಅ-್-ು ಉ-ಯ-ಗ-ಸ-ಹ-ದ-. --------------------------------------- ಯಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 0
Yāv----eḍ-ṭ--ā-ḍ-an-u-upa-ōgi-a---u-u. Yāva kreḍiṭ kārḍ annu upayōgisabahudu. Y-v- k-e-i- k-r- a-n- u-a-ō-i-a-a-u-u- -------------------------------------- Yāva kreḍiṭ kārḍ annu upayōgisabahudu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -