Jezikovni vodič

sl Na poti   »   kn ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

37 [sedemintrideset]

Na poti

Na poti

೩೭ [ಮೂವತ್ತೇಳು]

37 [Mūvattēḷu]

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

[dāriyalli.]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina kanareščina Igraj Več
On se pelje z motornim kolesom (z motorjem). ಅ-ನ------್---ಕಲ- -ಡ-ಸ-ತ-----. ಅವನ- ಮ-ಟರ- ಸ-ಕಲ- ಓಡ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ಅ-ನ- ಮ-ಟ-್ ಸ-ಕ-್ ಓ-ಿ-ು-್-ಾ-ೆ- ----------------------------- ಅವನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ. 0
Av----mō-ar --i--l ō-isuttā--. Avanu mōṭar saikal ōḍisuttāne. A-a-u m-ṭ-r s-i-a- ō-i-u-t-n-. ------------------------------ Avanu mōṭar saikal ōḍisuttāne.
On se pelje s kolesom. ಅ-ನ-----ಲ---ೊಡ-ಯ-ತ-ತ--ೆ ಅವನ- ಸ-ಕಲ- ಹ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ನ- ಅ-ನ- ಸ-ಕ-್ ಹ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ನ- ----------------------- ಅವನು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ 0
A------ai--l--o---ut-ā-e Avanu saikal hoḍeyuttāne A-a-u s-i-a- h-ḍ-y-t-ā-e ------------------------ Avanu saikal hoḍeyuttāne
On gre peš. ಅವನು -ಡೆ--ಕೊಂ-ು ಹ--ು--ತಾ--. ಅವನ- ನಡ-ದ-ಕ--ಡ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ಅ-ನ- ನ-ೆ-ು-ೊ-ಡ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. --------------------------- ಅವನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 0
av--u --ḍe-uk---u -ōg-ttā-e. avanu naḍedukoṇḍu hōguttāne. a-a-u n-ḍ-d-k-ṇ-u h-g-t-ā-e- ---------------------------- avanu naḍedukoṇḍu hōguttāne.
On se pelje z ladjo. ಅವನ- ಹಡಗ-ನಲ್ಲಿ----ು-್ತ-ನೆ. ಅವನ- ಹಡಗ-ನಲ-ಲ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ಅ-ನ- ಹ-ಗ-ನ-್-ಿ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. -------------------------- ಅವನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 0
Ava---h---g--all----gut----. Avanu haḍaginalli hōguttāne. A-a-u h-ḍ-g-n-l-i h-g-t-ā-e- ---------------------------- Avanu haḍaginalli hōguttāne.
On se pelje s čolnom. ಅವನು ದ-ಣ-ಯ-್ಲ- ಹೋಗ-ತ್ತ-ನೆ. ಅವನ- ದ-ಣ-ಯಲ-ಲ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ಅ-ನ- ದ-ಣ-ಯ-್-ಿ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. -------------------------- ಅವನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 0
Avanu -ō-iyal-i hō-u--āne. Avanu dōṇiyalli hōguttāne. A-a-u d-ṇ-y-l-i h-g-t-ā-e- -------------------------- Avanu dōṇiyalli hōguttāne.
On plava. ಅ-ನ--ಈ-ು---ಾ-ೆ ಅವನ- ಈಜ-ತ-ತ-ನ- ಅ-ನ- ಈ-ು-್-ಾ-ೆ -------------- ಅವನು ಈಜುತ್ತಾನೆ 0
Ava-- ī--t-āne Avanu ījuttāne A-a-u ī-u-t-n- -------------- Avanu ījuttāne
Ali je tukaj nevarno? ಇಲ--ಿ-ಅ-ಾ- ಇ-ೆ-ೆ? ಇಲ-ಲ- ಅಪ-ಯ ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಅ-ಾ- ಇ-ೆ-ೆ- ----------------- ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇದೆಯೆ? 0
ill--ap-ya -deye? illi apāya ideye? i-l- a-ā-a i-e-e- ----------------- illi apāya ideye?
Ali je tukaj nevarno, če sam potuješ z avtoštopom? ಇಲ-ಲಿ --್ಬ---ಓಡ---ವ-ದು-ಅಪ--ಕಾ-ಿ-ೆ? ಇಲ-ಲ- ಒಬ-ಬರ- ಓಡ-ಡ-ವ-ದ- ಅಪ-ಯಕ-ರ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಒ-್-ರ- ಓ-ಾ-ು-ು-ು ಅ-ಾ-ಕ-ರ-ಯ-? ---------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಓಡಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೆ? 0
Illi -b-a---ō-āḍ----- --āya---i-e? Illi obbarē ōḍāḍuvudu apāyakāriye? I-l- o-b-r- ō-ā-u-u-u a-ā-a-ā-i-e- ---------------------------------- Illi obbarē ōḍāḍuvudu apāyakāriye?
Ali se je nevarno sprehajati ponoči? ಇಲ--- ರಾ-್-ಿಯಲ----ನಡೆದಾಡು-ು-- ಅಪಾಯಕಾ---ೆ? ಇಲ-ಲ- ರ-ತ-ರ-ಯಲ-ಲ- ನಡ-ದ-ಡ-ವ-ದ- ಅಪ-ಯಕ-ರ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ರ-ತ-ರ-ಯ-್-ಿ ನ-ೆ-ಾ-ು-ು-ು ಅ-ಾ-ಕ-ರ-ಯ-? ----------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೆ? 0
I--i r--riy-----n-ḍ-d-ḍ--u-- -p-y-k-r-y-? Illi rātriyalli naḍedāḍuvudu apāyakāriye? I-l- r-t-i-a-l- n-ḍ-d-ḍ-v-d- a-ā-a-ā-i-e- ----------------------------------------- Illi rātriyalli naḍedāḍuvudu apāyakāriye?
Zašli smo. ನಾ-ು---ರಿ-ತ-್ಪಿ-್ದೇವ-. ನ-ವ- ದ-ರ- ತಪ-ಪ-ದ-ದ-ವ-. ನ-ವ- ದ-ರ- ತ-್-ಿ-್-ೇ-ೆ- ---------------------- ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. 0
Nā-u ---i ta--idd--e. Nāvu dāri tappiddēve. N-v- d-r- t-p-i-d-v-. --------------------- Nāvu dāri tappiddēve.
Na napačni poti smo. ನ--- ತ-್ಪ- ದ--ಿ--್ಲಿ---್ದೇವೆ. ನ-ವ- ತಪ-ಪ- ದ-ರ-ಯಲ-ಲ- ಇದ-ದ-ವ-. ನ-ವ- ತ-್-ು ದ-ರ-ಯ-್-ಿ ಇ-್-ೇ-ೆ- ----------------------------- ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. 0
Nā---t---u ---iyalli-----ve. Nāvu tappu dāriyalli iddēve. N-v- t-p-u d-r-y-l-i i-d-v-. ---------------------------- Nāvu tappu dāriyalli iddēve.
Moramo se vrniti. ನಾವು -ಿ--ಿ--ಗ---ು. ನ-ವ- ಹ--ದ-ರ-ಗಬ-ಕ-. ನ-ವ- ಹ-ಂ-ಿ-ು-ಬ-ಕ-. ------------------ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು. 0
N--u---n-irug--ē--. Nāvu hindirugabēku. N-v- h-n-i-u-a-ē-u- ------------------- Nāvu hindirugabēku.
Kje se tukaj lahko parkira? ಗ-ಡ-ಗ--್ನು -ಲ್-- ನ-ಲ-ಲಿಸ--ು--? ಗ-ಡ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ನ-ಲ-ಲ-ಸಬಹ-ದ-? ಗ-ಡ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ನ-ಲ-ಲ-ಸ-ಹ-ದ-? ------------------------------ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು? 0
Gāḍig--a--u--l-----------ahudu? Gāḍigaḷannu elli nillisabahudu? G-ḍ-g-ḷ-n-u e-l- n-l-i-a-a-u-u- ------------------------------- Gāḍigaḷannu elli nillisabahudu?
Je tukaj kakšno parkirišče? ಇ--ಲ- ---್ಲಾ-ರು--ವಾ-ನ-ನ--್ದ----ದೆ--? ಇಲ-ಲ- (ಎಲ-ಲ-ದರ-) ವ-ಹನ ನ-ಲ-ದ-ಣ ಇದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ (-ಲ-ಲ-ದ-ು- ವ-ಹ- ನ-ಲ-ದ-ಣ ಇ-ೆ-ೆ- ------------------------------------ ಇಲ್ಲಿ (ಎಲ್ಲಾದರು) ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆಯೆ? 0
Il-------ādaru)---h--a ni---ṇ----e-e? Illi (ellādaru) vāhana nildāṇa ideye? I-l- (-l-ā-a-u- v-h-n- n-l-ā-a i-e-e- ------------------------------------- Illi (ellādaru) vāhana nildāṇa ideye?
Kako dolgo se sme tukaj parkirati? ಇಲ--ಿ----ಟ- ಸ---ವ---ಗಳನ-ನ- ನಿ---ಿಸ-ಹುದ-? ಇಲ-ಲ- ಎಷ-ಟ- ಸಮಯ ವ-ಹನಗಳನ-ನ- ನ-ಲ-ಲ-ಸಬಹ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಎ-್-ು ಸ-ಯ ವ-ಹ-ಗ-ನ-ನ- ನ-ಲ-ಲ-ಸ-ಹ-ದ-? ---------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು? 0
I-l--e--u--amaya --------ḷann- -ill-s-b--ud-? Illi eṣṭu samaya vāhanagaḷannu nillisabahudu? I-l- e-ṭ- s-m-y- v-h-n-g-ḷ-n-u n-l-i-a-a-u-u- --------------------------------------------- Illi eṣṭu samaya vāhanagaḷannu nillisabahudu?
Ali smučate? ನ-ವ- ಸ್ಕೀ ಮ-ಡುತ---ರ-? ನ-ವ- ಸ-ಕ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಸ-ಕ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? --------------------- ನೀವು ಸ್ಕೀ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? 0
Nīvu--kī --ḍ--t-r-? Nīvu skī māḍuttīrā? N-v- s-ī m-ḍ-t-ī-ā- ------------------- Nīvu skī māḍuttīrā?
Se boste peljali gor s smučarsko žičnico (sedežnico, vlečnico)? ನ--- ಸ್-ೀ--ಿಫ----ನ್-ು ಮ-ಲ- --ಗೆ-ುಕ-----ಹ---ತ್-ೀ--? ನ-ವ- ಸ-ಕ- ಲ-ಫ-ಟ-ಅನ-ನ- ಮ-ಲ- ತ-ಗ-ದ-ಕ--ಡ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಸ-ಕ- ಲ-ಫ-ಟ-ಅ-್-ು ಮ-ಲ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಂ-ು ಹ-ಗ-ತ-ತ-ರ-? -------------------------------------------------- ನೀವು ಸ್ಕೀ ಲಿಫ್ಟ್ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? 0
N-v- sk--li-hṭ---u --------ed--oṇ-----gu-t-rā? Nīvu skī liphṭannu mēle tegedukoṇḍu hōguttīrā? N-v- s-ī l-p-ṭ-n-u m-l- t-g-d-k-ṇ-u h-g-t-ī-ā- ---------------------------------------------- Nīvu skī liphṭannu mēle tegedukoṇḍu hōguttīrā?
Si je možno tukaj izposoditi smuči? ಇ---ಿ -್ಕ--- ಬ--ಿಗ------ಗ-ದ----್ಳ---ದೆ? ಇಲ-ಲ- ಸ-ಕ-ಸ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಸ-ಕ-ಸ- ಬ-ಡ-ಗ-ಗ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? --------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಸ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? 0
I--i-s--s--ā---e-- t---d-k-ḷḷ----ude? Illi skīs bāḍigege tegedukoḷḷabahude? I-l- s-ī- b-ḍ-g-g- t-g-d-k-ḷ-a-a-u-e- ------------------------------------- Illi skīs bāḍigege tegedukoḷḷabahude?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -