Jezikovni vodič

sl Nakupovati   »   kn ಸಣ್ಣ, ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು

51 [enainpetdeset]

Nakupovati

Nakupovati

೫೧ [ಐವತ್ತೊಂದು]

51 [Aivattondu]

ಸಣ್ಣ, ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು

[saṇṇa, puṭṭa kelasagaḷannu māḍuvudu.]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina kanareščina Igraj Več
Hočem v knjižnico. ನಾ-- -್-ಂ-ಾ--ಕ್-ೆ-ಹೋ-ಲು-ಇಷ್ಟಪ---್--ನೆ. ನ-ನ- ಗ-ರ-ಥ-ಲಯಕ-ಕ- ಹ-ಗಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಗ-ರ-ಥ-ಲ-ಕ-ಕ- ಹ-ಗ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- -------------------------------------- ನಾನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
N-----rant-āla-a-ke -ōgalu-iṣ-apaḍu-t-ne. Nānu granthālayakke hōgalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- g-a-t-ā-a-a-k- h-g-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- ----------------------------------------- Nānu granthālayakke hōgalu iṣṭapaḍuttēne.
Hočem v knjigarno. ನಾ-- ಪುಸ-ತಕ- -ಂಗಡಿಗೆ ಹ---ು ಇಷ-ಟ--ುತ-ತೇ--. ನ-ನ- ಪ-ಸ-ತಕದ ಅ-ಗಡ-ಗ- ಹ-ಗಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಪ-ಸ-ತ-ದ ಅ-ಗ-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- ----------------------------------------- ನಾನು ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
N--- pustakad- -ṅ-a-i-e-h--a-- -ṣṭa-aḍ-tt-n-. Nānu pustakada aṅgaḍige hōgalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- p-s-a-a-a a-g-ḍ-g- h-g-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- --------------------------------------------- Nānu pustakada aṅgaḍige hōgalu iṣṭapaḍuttēne.
Hočem nekaj kupiti v kiosku. ನ-ನು-ದಿ--ತ-ರಿ-ೆಗಳ ಅ-ಗಡಿಗೆ--ೋ-ಲ- -ಷ---ಡು-್----. ನ-ನ- ದ-ನಪತ-ರ-ಕ-ಗಳ ಅ-ಗಡ-ಗ- ಹ-ಗಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ದ-ನ-ತ-ರ-ಕ-ಗ- ಅ-ಗ-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ು ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- ---------------------------------------------- ನಾನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
N--u d----at-i--g--a-----ḍ--e-h-g--- i--a-a-ut-ēne. Nānu dinapatrikegaḷa aṅgaḍige hōgalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- d-n-p-t-i-e-a-a a-g-ḍ-g- h-g-l- i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- --------------------------------------------------- Nānu dinapatrikegaḷa aṅgaḍige hōgalu iṣṭapaḍuttēne.
Rad(a) bi si izposodil(a) eno knigo. ನ--ು-ಒಂ----ುಸ-ತಕ-ನ್ನು-ಎರ--- ತ------ೊಳ-ಳ-ತ---ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ಸ-ತಕವನ-ನ- ಎರವಲ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ಸ-ತ-ವ-್-ು ಎ-ವ-ು ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ನ-. ----------------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎರವಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 0
Nā-u-ond---u-t---v----------l-----e-u-----tt-n-. Nānu ondu pustakavannu eravalu tegedukoḷḷuttēne. N-n- o-d- p-s-a-a-a-n- e-a-a-u t-g-d-k-ḷ-u-t-n-. ------------------------------------------------ Nānu ondu pustakavannu eravalu tegedukoḷḷuttēne.
Rad(a) bi kupil(a) eno knjigo. ನಾ-ು -ಂದು -ುಸ--ಕವನ--ು-----ು---್ಳ--್ತ-ನೆ. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ಸ-ತಕವನ-ನ- ಕ--ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ಸ-ತ-ವ-್-ು ಕ-ಂ-ು-ೊ-್-ು-್-ೇ-ೆ- ---------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 0
Nān- --d- pu-t-k-v--n- -oṇḍu---ḷut----. Nānu ondu pustakavannu koṇḍukoḷḷuttēne. N-n- o-d- p-s-a-a-a-n- k-ṇ-u-o-ḷ-t-ē-e- --------------------------------------- Nānu ondu pustakavannu koṇḍukoḷḷuttēne.
Rad(a) bi kupil(a) en časopis. ನ-ನ- -ಂದು ---ಪತ್ರಿಕ---ೊಂ-ು-ೊಳ---ತ್-ೇನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ದ-ನಪತ-ರ-ಕ- ಕ--ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ದ-ನ-ತ-ರ-ಕ- ಕ-ಂ-ು-ೊ-್-ು-್-ೇ-ೆ- --------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 0
N--- ond- d--a--t--ke---ṇḍ-k-ḷ-ut---e. Nānu ondu dinapatrike koṇḍukoḷḷuttēne. N-n- o-d- d-n-p-t-i-e k-ṇ-u-o-ḷ-t-ē-e- -------------------------------------- Nānu ondu dinapatrike koṇḍukoḷḷuttēne.
Rad(a) si bi šel(šla) v knjižnico izposodit eno knjigo. ನಾನ----ದ---ು-್---ನ್-ು ಎರ-ಲ---ೆಗ-ದು-ೊಳ--ಲ- ----ಥಾಲ--್ಕ--ಹೋಗು-್-ೇನೆ ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ಸ-ತಕವನ-ನ- ಎರವಲ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳಲ- ಗ-ರ-ಥ-ಲಯಕ-ಕ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ- ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ಸ-ತ-ವ-್-ು ಎ-ವ-ು ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಳ-ಳ-ು ಗ-ರ-ಥ-ಲ-ಕ-ಕ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ- ----------------------------------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎರವಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ 0
N--u-o--u-pusta--va--u e-a--l- t---du-o--a---gr---hā-aya--e -----tēne Nānu ondu pustakavannu eravalu tegedukoḷḷalu granthālayakke hōguttēne N-n- o-d- p-s-a-a-a-n- e-a-a-u t-g-d-k-ḷ-a-u g-a-t-ā-a-a-k- h-g-t-ē-e --------------------------------------------------------------------- Nānu ondu pustakavannu eravalu tegedukoḷḷalu granthālayakke hōguttēne
Rad(a) bi šel(šla) v knjigarno kupit eno knjigo. ನ--ು-ಒ--- ಪು-್-ಕವ--ನ- ----ು -ೊ----ು-ಒಂದ- --ಸ-ತಕದ -ಂ-ಡ--ೆ --ಗುತ್-ೇ-ೆ. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ಸ-ತಕವನ-ನ- ಕ--ಡ- ಕ-ಳ-ಳಲ- ಒ-ದ- ಪ-ಸ-ತಕದ ಅ-ಗಡ-ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ಸ-ತ-ವ-್-ು ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಳ-ು ಒ-ದ- ಪ-ಸ-ತ-ದ ಅ-ಗ-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. -------------------------------------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. 0
nā-- --d- p---aka---nu koṇ-u-koḷ-a-- -n-u----t---d--aṅga-i-----gut-ēne. nānu ondu pustakavannu koṇḍu koḷḷalu ondu pustakada aṅgaḍige hōguttēne. n-n- o-d- p-s-a-a-a-n- k-ṇ-u k-ḷ-a-u o-d- p-s-a-a-a a-g-ḍ-g- h-g-t-ē-e- ----------------------------------------------------------------------- nānu ondu pustakavannu koṇḍu koḷḷalu ondu pustakada aṅgaḍige hōguttēne.
Hočem v kiosku kupit en časopis. ಒ--ು --ನಪತ್ರ-ಕೆ -ೊ-ಡ-ಕ--್ಳಲು ನಾನು---ನಪತ-ರಿ--ಗಳ-ಅ-ಗ-ಿಗೆ-ಹ--ು----ನೆ. ಒ-ದ- ದ-ನಪತ-ರ-ಕ- ಕ--ಡ-ಕ-ಳ-ಳಲ- ನ-ನ- ದ-ನಪತ-ರ-ಕ-ಗಳ ಅ-ಗಡ-ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ಒ-ದ- ದ-ನ-ತ-ರ-ಕ- ಕ-ಂ-ು-ೊ-್-ಲ- ನ-ನ- ದ-ನ-ತ-ರ-ಕ-ಗ- ಅ-ಗ-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------------------------------------------------ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. 0
O--- ---apat-ik--koṇḍuk--ḷalu--ā---d-nap--r--eg----aṅ-a---e -ō-uttē--. Ondu dinapatrike koṇḍukoḷḷalu nānu dinapatrikegaḷa aṅgaḍige hōguttēne. O-d- d-n-p-t-i-e k-ṇ-u-o-ḷ-l- n-n- d-n-p-t-i-e-a-a a-g-ḍ-g- h-g-t-ē-e- ---------------------------------------------------------------------- Ondu dinapatrike koṇḍukoḷḷalu nānu dinapatrikegaḷa aṅgaḍige hōguttēne.
Hočem k optiku. ನಾ-- -ನ---ಕದ---ಗ-ಿ-ೆ-ಹ--ು--ತೇ--. ನ-ನ- ಕನ-ನಡಕದ ಅ-ಗಡ-ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಕ-್-ಡ-ದ ಅ-ಗ-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. -------------------------------- ನಾನು ಕನ್ನಡಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. 0
Nān-----naḍ-k-da ---a--g- ---u----e. Nānu kannaḍakada aṅgaḍige hōguttēne. N-n- k-n-a-a-a-a a-g-ḍ-g- h-g-t-ē-e- ------------------------------------ Nānu kannaḍakada aṅgaḍige hōguttēne.
Hočem v samopostrežnico. ನ-ನ- --ಪ-್ ಮ-ರ್-ೆಟ- ಗೆ---ಗು---ೇ-ೆ. ನ-ನ- ಸ-ಪರ- ಮ-ರ-ಕ-ಟ- ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಸ-ಪ-್ ಮ-ರ-ಕ-ಟ- ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ---------------------------------- ನಾನು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. 0
Nānu ---a----r--ṭ--e --g--tē--. Nānu sūpar mārkeṭ ge hōguttēne. N-n- s-p-r m-r-e- g- h-g-t-ē-e- ------------------------------- Nānu sūpar mārkeṭ ge hōguttēne.
Hočem v pekarijo. ನಾನ--ಬೇ-ರಿಗೆ ಹೋಗ------ೆ. ನ-ನ- ಬ-ಕರ-ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಬ-ಕ-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------ ನಾನು ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. 0
N--u -ē-arig--hōg---ēn-. Nānu bēkarige hōguttēne. N-n- b-k-r-g- h-g-t-ē-e- ------------------------ Nānu bēkarige hōguttēne.
Hočem kupiti očala. ನ--ು---ದ--ಕ-್-ಡಕವನ್ನ- ---್ಳಬೇಕು. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಕನ-ನಡಕವನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳಬ-ಕ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಕ-್-ಡ-ವ-್-ು ಕ-ಳ-ಳ-ೇ-ು- -------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 0
Nā-u on---ka--a-----an-u-k-ḷ--b---. Nānu ondu kannaḍakavannu koḷḷabēku. N-n- o-d- k-n-a-a-a-a-n- k-ḷ-a-ē-u- ----------------------------------- Nānu ondu kannaḍakavannu koḷḷabēku.
Hočem kupiti sadje in zelenjavo. ನಾ-- ಹಣ್-ು, ---ಾರ--ಳ-್-- ಕ-ಳ್ಳಬೇಕ-. ನ-ನ- ಹಣ-ಣ-, ತರಕ-ರ-ಗಳನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳಬ-ಕ-. ನ-ನ- ಹ-್-ು- ತ-ಕ-ರ-ಗ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳ-ೇ-ು- ----------------------------------- ನಾನು ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 0
N-nu h-ṇṇ---t-ra--ri-a-annu ----abē-u. Nānu haṇṇu, tarakārigaḷannu koḷḷabēku. N-n- h-ṇ-u- t-r-k-r-g-ḷ-n-u k-ḷ-a-ē-u- -------------------------------------- Nānu haṇṇu, tarakārigaḷannu koḷḷabēku.
Hočem kupiti žemlje in kruh. ನ-ನು-ಬ್--ಡ್---್ತ- --್--ಳನ--ು ಕೊ-್-ಬೇ-ು. ನ-ನ- ಬ-ರ-ಡ- ಮತ-ತ- ಬನ- ಗಳನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳಬ-ಕ-. ನ-ನ- ಬ-ರ-ಡ- ಮ-್-ು ಬ-್ ಗ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳ-ೇ-ು- --------------------------------------- ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬನ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 0
N--u-b-eḍ-m-ttu ba- g-ḷ---- --ḷḷa--ku. Nānu breḍ mattu ban gaḷannu koḷḷabēku. N-n- b-e- m-t-u b-n g-ḷ-n-u k-ḷ-a-ē-u- -------------------------------------- Nānu breḍ mattu ban gaḷannu koḷḷabēku.
Hočem k optiku, da kupim ena očala. ಒ--ು-ಕನ್ನಡಕವನ್ನ---ೊ--------ನ- ---ನ-ಕ- ಅ--ಡ----ಹ--ು-----ೆ. ಒ-ದ- ಕನ-ನಡಕವನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳಲ- ನ-ನ- ಕನ-ನಡಕದ ಅ-ಗಡ-ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ಒ-ದ- ಕ-್-ಡ-ವ-್-ು ಕ-ಳ-ಳ-ು ನ-ನ- ಕ-್-ಡ-ದ ಅ-ಗ-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. --------------------------------------------------------- ಒಂದು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಕನ್ನಡಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. 0
O-du ----a-ak--an-u koḷ--lu-nā-- -----ḍa---- a-----ge-hō-uttē--. Ondu kannaḍakavannu koḷḷalu nānu kannaḍakada aṅgaḍige hōguttēne. O-d- k-n-a-a-a-a-n- k-ḷ-a-u n-n- k-n-a-a-a-a a-g-ḍ-g- h-g-t-ē-e- ---------------------------------------------------------------- Ondu kannaḍakavannu koḷḷalu nānu kannaḍakada aṅgaḍige hōguttēne.
Hočem v samopostrežnico po sadje in zelenjavo. ಹಣ-ಣು, ತರ-ಾ-ಿಗಳ-್-ು ಕೊ-್-ಲು -ಾ-ು ------ಮಾ--ಕ-ಟ್ ಗೆ -ೋಗ-ತ್ತೇ-ೆ. ಹಣ-ಣ-, ತರಕ-ರ-ಗಳನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳಲ- ನ-ನ- ಸ-ಪರ- ಮ-ರ-ಕ-ಟ- ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ಹ-್-ು- ತ-ಕ-ರ-ಗ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳ-ು ನ-ನ- ಸ-ಪ-್ ಮ-ರ-ಕ-ಟ- ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. -------------------------------------------------------------- ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. 0
H-ṇ--, t--a-ār-g-ḷa-n- -o-ḷ-lu--ānu sūpar----keṭ -- -ō---t-n-. Haṇṇu, tarakārigaḷannu koḷḷalu nānu sūpar mārkeṭ ge hōguttēne. H-ṇ-u- t-r-k-r-g-ḷ-n-u k-ḷ-a-u n-n- s-p-r m-r-e- g- h-g-t-ē-e- -------------------------------------------------------------- Haṇṇu, tarakārigaḷannu koḷḷalu nānu sūpar mārkeṭ ge hōguttēne.
Hočem v pekarno po žemlje in kruh. ಬ-ರೆ-- ---ತು ಬ-್-್------ು -ೊ-್ಳಲು ನ-ನು-ಬೇ-ರಿ-- ಹ-ಗು--ತೇ-ೆ. ಬ-ರ-ಡ- ಮತ-ತ- ಬನ-ನ- ಗಳನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳಲ- ನ-ನ- ಬ-ಕರ-ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ಬ-ರ-ಡ- ಮ-್-ು ಬ-್-್ ಗ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳ-ು ನ-ನ- ಬ-ಕ-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ---------------------------------------------------------- ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬನ್ನ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. 0
B--ḍ-ma--u-b--n-g-ḷ---u k--ḷ-l---ān- -----ig---ōg-----e. Breḍ mattu bann gaḷannu koḷḷalu nānu bēkarige hōguttēne. B-e- m-t-u b-n- g-ḷ-n-u k-ḷ-a-u n-n- b-k-r-g- h-g-t-ē-e- -------------------------------------------------------- Breḍ mattu bann gaḷannu koḷḷalu nānu bēkarige hōguttēne.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -