Jezikovni vodič

sl Vprašanja – preteklost 2   »   hy Questions – Past tense 2

86 [šestinosemdeset]

Vprašanja – preteklost 2

Vprašanja – preteklost 2

86 [ութանասունվեց]

86 [ut’anasunvets’]

Questions – Past tense 2

[harts’yer ants’yalum 2]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina armenščina Igraj Več
Kakšno kravato si imel(a) na sebi? Ո-ր փ---ապ- էիր---ե-: Ո՞ր փողկապն էիր կրել: Ո-ր փ-ղ-ա-ն է-ր կ-ե-: --------------------- Ո՞ր փողկապն էիր կրել: 0
V--- --vog-k-p---i----el VO՞r p’voghkapn eir krel V-՞- p-v-g-k-p- e-r k-e- ------------------------ VO՞r p’voghkapn eir krel
Kakšen avto si kupil(a)? Ո-ր -ե---ան--ս գնե-: Ո՞ր մեքենան ես գնել: Ո-ր մ-ք-ն-ն ե- գ-ե-: -------------------- Ո՞ր մեքենան ես գնել: 0
V--- m-k’y-n-----s g--l VO՞r mek’yenan yes gnel V-՞- m-k-y-n-n y-s g-e- ----------------------- VO՞r mek’yenan yes gnel
Kakšen časopis si naročil(a)? Ո-- թերթ- -ս-բ-ժ-նորդ-գ-վել: Ո՞ր թերթն ես բաժանորդագրվել: Ո-ր թ-ր-ն ե- բ-ժ-ն-ր-ա-ր-ե-: ---------------------------- Ո՞ր թերթն ես բաժանորդագրվել: 0
V--- t’-e-t’- yes----h---r-a-rv-l VO՞r t’yert’n yes bazhanordagrvel V-՞- t-y-r-’- y-s b-z-a-o-d-g-v-l --------------------------------- VO՞r t’yert’n yes bazhanordagrvel
Koga ste videli? ՈՒ՞մ-ե- տես-լ: ՈՒ՞մ եք տեսել: Ո-՞- ե- տ-ս-լ- -------------- ՈՒ՞մ եք տեսել: 0
U՞m-yek- -e--l U՞m yek’ tesel U-m y-k- t-s-l -------------- U՞m yek’ tesel
Koga ste srečali? ՈՒ՞մ-եք-հանդ--ել: ՈՒ՞մ եք հանդիպել: Ո-՞- ե- հ-ն-ի-ե-: ----------------- ՈՒ՞մ եք հանդիպել: 0
U-m-y--- --n--pel U՞m yek’ handipel U-m y-k- h-n-i-e- ----------------- U՞m yek’ handipel
Koga ste prepoznali? ՈՒ՞- -ք-----չե-: ՈՒ՞մ եք ճանաչել: Ո-՞- ե- ճ-ն-չ-լ- ---------------- ՈՒ՞մ եք ճանաչել: 0
U---yek’ ch----h’y-l U՞m yek’ chanach’yel U-m y-k- c-a-a-h-y-l -------------------- U՞m yek’ chanach’yel
Kdaj ste vstali? Քա--ս-՞ն -ք---ր-աց-լ: Քանիսի՞ն եք վերկացել: Ք-ն-ս-՞- ե- վ-ր-ա-ե-: --------------------- Քանիսի՞ն եք վերկացել: 0
K’ani--՞n ---’--e-k---’y-l K’anisi՞n yek’ verkats’yel K-a-i-i-n y-k- v-r-a-s-y-l -------------------------- K’anisi՞n yek’ verkats’yel
Kdaj ste začeli? Ե՞-բ-ե--ս--ե-: Ե՞րբ եք սկսել: Ե-ր- ե- ս-ս-լ- -------------- Ե՞րբ եք սկսել: 0
Y--r--y--- s-s-l Ye՞rb yek’ sksel Y-՞-b y-k- s-s-l ---------------- Ye՞rb yek’ sksel
Kdaj ste končali? Ե-ր--եք-վեր-ա-րել: Ե՞րբ եք վերջացրել: Ե-ր- ե- վ-ր-ա-ր-լ- ------------------ Ե՞րբ եք վերջացրել: 0
Y-՞r- -e-- -----t-’r-l Ye՞rb yek’ verjats’rel Y-՞-b y-k- v-r-a-s-r-l ---------------------- Ye՞rb yek’ verjats’rel
Zakaj ste se zbudili? Ին-ու՞--ք-ա--ն-ցե-: Ինչու՞ եք արթնացել: Ի-չ-ւ- ե- ա-թ-ա-ե-: ------------------- Ինչու՞ եք արթնացել: 0
I--h-u՞-y----a--------y-l Inch’u՞ yek’ art’nats’yel I-c-’-՞ y-k- a-t-n-t-’-e- ------------------------- Inch’u՞ yek’ art’nats’yel
Zakaj ste postali učitelj? Ի-չո----ք -ւ-ուցիչ --րձել: Ինչու՞ եք ուսուցիչ դարձել: Ի-չ-ւ- ե- ո-ս-ւ-ի- դ-ր-ե-: -------------------------- Ինչու՞ եք ուսուցիչ դարձել: 0
In-h-u---ek’-u-u--’i--’-d--d-el Inch’u՞ yek’ usuts’ich’ dardzel I-c-’-՞ y-k- u-u-s-i-h- d-r-z-l ------------------------------- Inch’u՞ yek’ usuts’ich’ dardzel
Zakaj ste vzeli taksi? Ի-չու- եք տա-սի --ր---: Ինչու՞ եք տաքսի վարձել: Ի-չ-ւ- ե- տ-ք-ի վ-ր-ե-: ----------------------- Ինչու՞ եք տաքսի վարձել: 0
I-c---՞--ek’ tak-si--ardzel Inch’u՞ yek’ tak’si vardzel I-c-’-՞ y-k- t-k-s- v-r-z-l --------------------------- Inch’u՞ yek’ tak’si vardzel
Odkod ste prišli? Ո-տեղի՞ց -ք--կ--: Որտեղի՞ց եք եկել: Ո-տ-ղ-՞- ե- ե-ե-: ----------------- Որտեղի՞ց եք եկել: 0
V-r-e--i՞ts’-ye-- ----l Vorteghi՞ts’ yek’ yekel V-r-e-h-՞-s- y-k- y-k-l ----------------------- Vorteghi՞ts’ yek’ yekel
Kam ste šli? ՈՒ՞ր -------ել: ՈՒ՞ր եք գնացել: Ո-՞- ե- գ-ա-ե-: --------------- ՈՒ՞ր եք գնացել: 0
U-r-ye-’ ----s’y-l U՞r yek’ gnats’yel U-r y-k- g-a-s-y-l ------------------ U՞r yek’ gnats’yel
Kje ste bili? Ո--ե------ե-ե-: Որտե՞ղ եք եղել: Ո-տ-՞- ե- ե-ե-: --------------- Որտե՞ղ եք եղել: 0
Vort-՞-- yek--ye--el Vorte՞gh yek’ yeghel V-r-e-g- y-k- y-g-e- -------------------- Vorte՞gh yek’ yeghel
Komu si pomagal(a)? ՈՒ՞մ----օգնե-: ՈՒ՞մ եք օգնել: Ո-՞- ե- օ-ն-լ- -------------- ՈՒ՞մ եք օգնել: 0
U՞---e-- --n-l U՞m yek’ ognel U-m y-k- o-n-l -------------- U՞m yek’ ognel
Komu si pisal(a)? Ո--մ -- գրել: ՈՒ՞մ եք գրել: Ո-՞- ե- գ-ե-: ------------- ՈՒ՞մ եք գրել: 0
U՞--------r-l U՞m yek’ grel U-m y-k- g-e- ------------- U՞m yek’ grel
Komu si odgovoril(a)? Ո--մ--ք --տա-խա--լ: ՈՒ՞մ եք պատասխանել: Ո-՞- ե- պ-տ-ս-ա-ե-: ------------------- ՈՒ՞մ եք պատասխանել: 0
U-- y--- p-ta-kh-n-l U՞m yek’ pataskhanel U-m y-k- p-t-s-h-n-l -------------------- U՞m yek’ pataskhanel

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -