Jezikovni vodič

sl Osebe   »   kn ಜನಗಳು / ಜನರು

1 [ena]

Osebe

Osebe

೧ [ಒಂದು]

1 [Ondu]

ಜನಗಳು / ಜನರು

[janagaḷu/janaru]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina kanareščina Igraj Več
jaz ನ--ು ನ-ನ- ನ-ನ- ---- ನಾನು 0
nānu nānu n-n- ---- nānu
jaz in ti ನ-ನ--ಮ-್ತು--ೀನು ನ-ನ- ಮತ-ತ- ನ-ನ- ನ-ನ- ಮ-್-ು ನ-ನ- --------------- ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು 0
n--u-m--t--n-nu nānu mattu nīnu n-n- m-t-u n-n- --------------- nānu mattu nīnu
midva oba (obadva) / midve obe (obedve) ನ-ವ--್ಬ-ು ನ-ವ-ಬ-ಬರ- ನ-ವ-ಬ-ಬ-ು --------- ನಾವಿಬ್ಬರು 0
nāv-b--ru nāvibbaru n-v-b-a-u --------- nāvibbaru
on ಅ--ು ಅವನ- ಅ-ನ- ---- ಅವನು 0
a-a-u avanu a-a-u ----- avanu
on in ona ಅವನ- ಮತ್ತು-ಅವ-ು ಅವನ- ಮತ-ತ- ಅವಳ- ಅ-ನ- ಮ-್-ು ಅ-ಳ- --------------- ಅವನು ಮತ್ತು ಅವಳು 0
ava----a--u--vaḷu avanu mattu avaḷu a-a-u m-t-u a-a-u ----------------- avanu mattu avaḷu
onadva / onidve ಅ----್-ರು ಅವರ-ಬ-ಬರ- ಅ-ರ-ಬ-ಬ-ು --------- ಅವರಿಬ್ಬರು 0
av-r-bbaru avaribbaru a-a-i-b-r- ---------- avaribbaru
moški; mož ಗ-ಡ ಗ-ಡ ಗ-ಡ --- ಗಂಡ 0
g-ṇḍa gaṇḍa g-ṇ-a ----- gaṇḍa
ženska; žena; gospa ಹೆಂ--ಿ ಹ--ಡತ- ಹ-ಂ-ತ- ------ ಹೆಂಡತಿ 0
h----ti heṇḍati h-ṇ-a-i ------- heṇḍati
otrok ಮಗು ಮಗ- ಮ-ು --- ಮಗು 0
m-gu magu m-g- ---- magu
družina ಒಂ-- ಕ-ಟುಂಬ ಒ-ದ- ಕ-ಟ--ಬ ಒ-ದ- ಕ-ಟ-ಂ- ----------- ಒಂದು ಕುಟುಂಬ 0
o----ku---ba ondu kuṭumba o-d- k-ṭ-m-a ------------ ondu kuṭumba
moja družina ನನ-ನ-ಕುಟ-ಂಬ ನನ-ನ ಕ-ಟ--ಬ ನ-್- ಕ-ಟ-ಂ- ----------- ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ 0
nann- k-ṭu--a nanna kuṭumba n-n-a k-ṭ-m-a ------------- nanna kuṭumba
Moja družina je tukaj / tu. ನನ್ನ-ಕ---ಂ-----ಲಿ--ದೆ. ನನ-ನ ಕ-ಟ--ಬ ಇಲ-ಲ- ಇದ-. ನ-್- ಕ-ಟ-ಂ- ಇ-್-ಿ ಇ-ೆ- ---------------------- ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. 0
na-na -u---b---l-- i-e. nanna kuṭumba illi ide. n-n-a k-ṭ-m-a i-l- i-e- ----------------------- nanna kuṭumba illi ide.
Jaz sem tukaj / tu. ನ-ನು -ಲ್-- ಇ--ದ--ೆ. ನ-ನ- ಇಲ-ಲ- ಇದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ಇ-್-ಿ ಇ-್-ೇ-ೆ- ------------------- ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. 0
N-n---l-i id-ē-e. Nānu illi iddēne. N-n- i-l- i-d-n-. ----------------- Nānu illi iddēne.
Ti si tukaj / tu. ನೀ---ಇ-್ಲ-ದ್ದ--. ನ-ನ- ಇಲ-ಲ-ದ-ದ-ಯ. ನ-ನ- ಇ-್-ಿ-್-ೀ-. ---------------- ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯ. 0
Nīn--i-li-dīy-. Nīnu illiddīya. N-n- i-l-d-ī-a- --------------- Nīnu illiddīya.
On je tukaj in ona je tukaj / tu. ಅ--ು --್ಲ--್-ಾ-- ----ು --ಳು ಇ-್ಲಿದ-ದ---. ಅವನ- ಇಲ-ಲ-ದ-ದ-ನ- ಮತ-ತ- ಅವಳ- ಇಲ-ಲ-ದ-ದ-ಳ-. ಅ-ನ- ಇ-್-ಿ-್-ಾ-ೆ ಮ-್-ು ಅ-ಳ- ಇ-್-ಿ-್-ಾ-ೆ- ---------------------------------------- ಅವನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. 0
A--n---llidd--e ma-----vaḷu --li-d---. Avanu illiddāne mattu avaḷu illiddāḷe. A-a-u i-l-d-ā-e m-t-u a-a-u i-l-d-ā-e- -------------------------------------- Avanu illiddāne mattu avaḷu illiddāḷe.
Mi smo tukaj. / Me smo tukaj. ನ-ವು ಇಲ್ಲ-ದ್-ೇ--. ನ-ವ- ಇಲ-ಲ-ದ-ದ-ವ-. ನ-ವ- ಇ-್-ಿ-್-ೇ-ೆ- ----------------- ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 0
Nāvu-illidd-v-. Nāvu illiddēve. N-v- i-l-d-ē-e- --------------- Nāvu illiddēve.
Vi ste tukaj / tu. / Ve ste tukaj / tu. ನ-ವ--ಇಲ-ಲಿ-್ದೀರ-. ನ-ವ- ಇಲ-ಲ-ದ-ದ-ರ-. ನ-ವ- ಇ-್-ಿ-್-ೀ-ಿ- ----------------- ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. 0
Nīvu -l-iddī--. Nīvu illiddīri. N-v- i-l-d-ī-i- --------------- Nīvu illiddīri.
Oni vsi so tukaj. / One vse so tukaj. ಅ-ರುಗ-ೆಲ್ಲ-ು-ಇಲ್ಲ-ದ---ರೆ ಅವರ-ಗಳ-ಲ-ಲರ- ಇಲ-ಲ-ದ-ದ-ರ- ಅ-ರ-ಗ-ೆ-್-ರ- ಇ-್-ಿ-್-ಾ-ೆ ------------------------ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 0
Av--u-aḷ---a------i-d-re Avarugaḷellaru illiddāre A-a-u-a-e-l-r- i-l-d-ā-e ------------------------ Avarugaḷellaru illiddāre

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -