Jezikovni vodič

sl Na delu   »   kn ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು

55 [petinpetdeset]

Na delu

Na delu

೫೫ [ಐವತ್ತೈದು]

55 [Aivattaidu]

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು

[kelasa māḍuvudu]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina kanareščina Igraj Več
S čim se poklicno ukvarjate? ನ-ವ- ಏ-ು---ಲಸ -ಾ-ುತ-ತೀರ-? ನ-ವ- ಏನ- ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ನ-ವ- ಏ-ು ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ರ-? ------------------------- ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? 0
nīv- -n---el-sa-----tt-r-? nīvu ēnu kelasa māḍuttīri? n-v- ē-u k-l-s- m-ḍ-t-ī-i- -------------------------- nīvu ēnu kelasa māḍuttīri?
Moj mož je po poklicu zdravnik. ನ-್ನ--ಂ- -ೃ-್ತಿ-ಿಂ--ವೈದ-ಯರು. ನನ-ನ ಗ-ಡ ವ-ತ-ತ-ಯ--ದ ವ-ದ-ಯರ-. ನ-್- ಗ-ಡ ವ-ತ-ತ-ಯ-ಂ- ವ-ದ-ಯ-ು- ---------------------------- ನನ್ನ ಗಂಡ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯರು. 0
N---a--a--- vr----yi--a-----ya--. Nanna gaṇḍa vr-ttiyinda vaidyaru. N-n-a g-ṇ-a v-̥-t-y-n-a v-i-y-r-. --------------------------------- Nanna gaṇḍa vr̥ttiyinda vaidyaru.
Jaz delam kot medicinska sestra s polovičnim delovnim časom. ನಾ-----ೆ---ಿಕ --ದ--ಾ-- -ೆ---ಮಾ-ುತ--ೇನ-. ನ-ನ- ಅರ-ಕ-ಲ-ಕ ದ-ದ-ಯ-ಗ- ಕ-ಲಸ ಮ-ಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಅ-ೆ-ಾ-ಿ- ದ-ದ-ಯ-ಗ- ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ತ-ತ-ನ-. --------------------------------------- ನಾನು ಅರೆಕಾಲಿಕ ದಾದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 0
Nān---r-kā-i-a dā-iy----ke---a māḍuttē-e. Nānu arekālika dādiyāgi kelasa māḍuttēne. N-n- a-e-ā-i-a d-d-y-g- k-l-s- m-ḍ-t-ē-e- ----------------------------------------- Nānu arekālika dādiyāgi kelasa māḍuttēne.
Kmalu bova šla v pokoj. ಇ-್ನ- -್---ಪ--ಮಯದ---ಿ----ು --ಶ್ರ-ಂ-ಿ-ವ-ತ- ಪ--ಯಲಿದ್ದ--ೆ. ಇನ-ನ- ಸ-ವಲ-ಪ ಸಮಯದಲ-ಲ- ನ-ವ- ವ-ಶ-ರ--ತ- ವ-ತನ ಪಡ-ಯಲ-ದ-ದ-ವ-. ಇ-್-ು ಸ-ವ-್- ಸ-ಯ-ಲ-ಲ- ನ-ವ- ವ-ಶ-ರ-ಂ-ಿ ವ-ತ- ಪ-ೆ-ಲ-ದ-ದ-ವ-. ------------------------------------------------------- ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇವೆ. 0
I-nu-sva--a -a-ay-d-ll- nā-- viś--n-- -ēta---p-ḍey--i---v-. Innu svalpa samayadalli nāvu viśrānti vētana paḍeyaliddēve. I-n- s-a-p- s-m-y-d-l-i n-v- v-ś-ā-t- v-t-n- p-ḍ-y-l-d-ē-e- ----------------------------------------------------------- Innu svalpa samayadalli nāvu viśrānti vētana paḍeyaliddēve.
Ampak davki so visoki. ಆ--ೆ -ೆ-ಿಗೆ-ಳ- ತುಂ-ಾ---ಸ್ತ-. ಆದರ- ತ-ರ-ಗ-ಗಳ- ತ--ಬ- ಜ-ಸ-ತ-. ಆ-ರ- ತ-ರ-ಗ-ಗ-ು ತ-ಂ-ಾ ಜ-ಸ-ತ-. ---------------------------- ಆದರೆ ತೆರಿಗೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. 0
Ā-----terig--a-u ----ā --sti. Ādare terigegaḷu tumbā jāsti. Ā-a-e t-r-g-g-ḷ- t-m-ā j-s-i- ----------------------------- Ādare terigegaḷu tumbā jāsti.
In zdravstveno zavarovanje je drago. ಮ-್---ಆರೋ----ಿ-ೆ-------. ಮತ-ತ- ಆರ-ಗ-ಯವ-ಮ- ದ-ಬ-ರ-. ಮ-್-ು ಆ-ೋ-್-ವ-ಮ- ದ-ಬ-ರ-. ------------------------ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಿಮೆ ದುಬಾರಿ. 0
Matt- -r--ya--me -ub-ri. Mattu ārōgyavime dubāri. M-t-u ā-ō-y-v-m- d-b-r-. ------------------------ Mattu ārōgyavime dubāri.
Kaj bi rad(a) nekoč postal(a)? ನೀ-ು-ಮ---ೆ-ಏನ--ಲು ಬಯ-ು--ತೀ-? ನ-ನ- ಮ--ದ- ಏನ-ಗಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ಯ? ನ-ನ- ಮ-ಂ-ೆ ಏ-ಾ-ಲ- ಬ-ಸ-ತ-ತ-ಯ- ---------------------------- ನೀನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯ? 0
Nī-u--und- ēnā---- b--as-tt--a? Nīnu munde ēnāgalu bayasuttīya? N-n- m-n-e ē-ā-a-u b-y-s-t-ī-a- ------------------------------- Nīnu munde ēnāgalu bayasuttīya?
Rad(a) bi postal(a) inženir. ನ-ನು ಇ-ಜ----ರ- ಆಗ-ು---್ಟ-ಡು---ೇ--. ನ-ನ- ಇ-ಜ-ನ-ಯರ- ಆಗಲ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಇ-ಜ-ನ-ಯ-್ ಆ-ಲ- ಇ-್-ಪ-ು-್-ೇ-ೆ- ---------------------------------- ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. 0
Nā-- in--ini-a------------pa-u-t---. Nānu in-jiniyar āgalu iṣṭapaḍuttēne. N-n- i-̄-i-i-a- ā-a-u i-ṭ-p-ḍ-t-ē-e- ------------------------------------ Nānu in̄jiniyar āgalu iṣṭapaḍuttēne.
Hočem študirati na univerzi. ನಾನ- -ಿ-್ವವಿ-್ಯಾನಿಲ--ಲ್ಲ--ಓದಲ- ಬ-ಸ-ತ್ತೇ--. ನ-ನ- ವ-ಶ-ವವ-ದ-ಯ-ನ-ಲಯದಲ-ಲ- ಓದಲ- ಬಯಸ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ವ-ಶ-ವ-ಿ-್-ಾ-ಿ-ಯ-ಲ-ಲ- ಓ-ಲ- ಬ-ಸ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------------------------ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 0
N----viśvavidyā-il-y--a-----d-----ay--u-t--e. Nānu viśvavidyānilayadalli ōdalu bayasuttēne. N-n- v-ś-a-i-y-n-l-y-d-l-i ō-a-u b-y-s-t-ē-e- --------------------------------------------- Nānu viśvavidyānilayadalli ōdalu bayasuttēne.
Sem pripravnik. ನಾ-ು----ೇ-ಿ ಪಡೆಯ-ತ--ಿದ--ೇ--. ನ-ನ- ತರಬ-ತ- ಪಡ-ಯ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ತ-ಬ-ತ- ಪ-ೆ-ು-್-ಿ-್-ೇ-ೆ- ---------------------------- ನಾನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 0
Nān-----abēt---aḍey----ddēn-. Nānu tarabēti paḍeyuttiddēne. N-n- t-r-b-t- p-ḍ-y-t-i-d-n-. ----------------------------- Nānu tarabēti paḍeyuttiddēne.
Ne zaslužim veliko. ನ-ನು--ೆ-----ಸಂಪ---ಸುವುದಿಲ--. ನ-ನ- ಹ-ಚ-ಚ- ಸ-ಪ-ದ-ಸ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ನ-ನ- ಹ-ಚ-ಚ- ಸ-ಪ-ದ-ಸ-ವ-ದ-ಲ-ಲ- ---------------------------- ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 0
N-n--h--c- sa-pā-isu-u-il-a. Nānu heccu sampādisuvudilla. N-n- h-c-u s-m-ā-i-u-u-i-l-. ---------------------------- Nānu heccu sampādisuvudilla.
Opravljam pripravništvo v tujini. ನಾನ- ಹೊ--ೇಶ--್ಲಿ ತರಬೇತ- ಪಡೆಯ-ತ-ತ-ದ-ದ---. ನ-ನ- ಹ-ರದ-ಶದಲ-ಲ- ತರಬ-ತ- ಪಡ-ಯ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ಹ-ರ-ೇ-ದ-್-ಿ ತ-ಬ-ತ- ಪ-ೆ-ು-್-ಿ-್-ೇ-ೆ- ---------------------------------------- ನಾನು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 0
N-nu----a--śa-a-----a-----i -a--yut--d-ēn-. Nānu horadēśadalli tarabēti paḍeyuttiddēne. N-n- h-r-d-ś-d-l-i t-r-b-t- p-ḍ-y-t-i-d-n-. ------------------------------------------- Nānu horadēśadalli tarabēti paḍeyuttiddēne.
To je moj šef. ಅ--ು-ನ--------ಿಕಾರಿ. ಅವರ- ನನ-ನ ಮ-ಲಧ-ಕ-ರ-. ಅ-ರ- ನ-್- ಮ-ಲ-ಿ-ಾ-ಿ- -------------------- ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ. 0
A-a-u---nna--ē-ad--k---. Avaru nanna mēladhikāri. A-a-u n-n-a m-l-d-i-ā-i- ------------------------ Avaru nanna mēladhikāri.
Imam prijetne kolege. ನನ್- -ಹೋ--ಯೋ---ಳು-ಒ-್ಳೆ--ರ-. ನನ-ನ ಸಹ-ದ-ಯ-ಗ-ಗಳ- ಒಳ-ಳ-ಯವರ-. ನ-್- ಸ-ೋ-್-ೋ-ಿ-ಳ- ಒ-್-ೆ-ವ-ು- ---------------------------- ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರು. 0
N-nna--a-ō----i--ḷ- o-ḷe--v---. Nanna sahōdyōgigaḷu oḷḷeyavaru. N-n-a s-h-d-ō-i-a-u o-ḷ-y-v-r-. ------------------------------- Nanna sahōdyōgigaḷu oḷḷeyavaru.
Opoldne gremo vedno v menzo. ನ--ು-ಪ್--- --್ಯ--್ನ ---ಾಂ-ೀನ-ಗೆ-----ತ-ತ---. ನ-ವ- ಪ-ರತ- ಮಧ-ಯ-ಹ-ನ ಕ-ಯ--ಟ-ನ-ಗ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ವ-. ನ-ವ- ಪ-ರ-ಿ ಮ-್-ಾ-್- ಕ-ಯ-ಂ-ೀ-ಿ-ೆ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ವ-. ------------------------------------------- ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. 0
N--u--r-t--ma-hyā-n--k---ṭī-ige-h-g-tt-v-. Nāvu prati madhyāhna kyāṇṭīnige hōguttēve. N-v- p-a-i m-d-y-h-a k-ā-ṭ-n-g- h-g-t-ē-e- ------------------------------------------ Nāvu prati madhyāhna kyāṇṭīnige hōguttēve.
Iščem službo. ನ-ನು-ಒ-ದ- -ೆಲ-ವ-----ಹ-ಡು-ುತ-ತಿ-್ದೇ--. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಕ-ಲಸವನ-ನ- ಹ-ಡ-ಕ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ಕ-ಲ-ವ-್-ು ಹ-ಡ-ಕ-ತ-ತ-ದ-ದ-ನ-. ------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 0
N--- o--u k-----vann- huḍuk---idd---. Nānu ondu kelasavannu huḍukuttiddēne. N-n- o-d- k-l-s-v-n-u h-ḍ-k-t-i-d-n-. ------------------------------------- Nānu ondu kelasavannu huḍukuttiddēne.
Eno leto sem že brezposeln(a). ನ--- ------ರ್-ದಿ-ದ-ನ--ು--ಯೋ--ಯಾ-ಿದ-ದೇ--. ನ-ನ- ಒ-ದ- ವರ-ಷದ--ದ ನ-ರ-ದ-ಯ-ಗ-ಯ-ಗ-ದ-ದ-ನ-. ನ-ನ- ಒ-ದ- ವ-್-ದ-ಂ- ನ-ರ-ದ-ಯ-ಗ-ಯ-ಗ-ದ-ದ-ನ-. ---------------------------------------- ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. 0
Nān--o--u----ṣ---n-----rud-ōgi-ā-i-dē-e. Nānu ondu varṣadinda nirudyōgiyāgiddēne. N-n- o-d- v-r-a-i-d- n-r-d-ō-i-ā-i-d-n-. ---------------------------------------- Nānu ondu varṣadinda nirudyōgiyāgiddēne.
V tej deželi je preveč brezposelnih. ಈ ದೇಶದಲ್ಲ- ತ--ಬಾ ನ---ದ---ಗಿ---ದ-ದಾರ-. ಈ ದ-ಶದಲ-ಲ- ತ--ಬ- ನ-ರ-ದ-ಯ-ಗ-ಗಳ-ದ-ದ-ರ-. ಈ ದ-ಶ-ಲ-ಲ- ತ-ಂ-ಾ ನ-ರ-ದ-ಯ-ಗ-ಗ-ಿ-್-ಾ-ೆ- ------------------------------------- ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 0
Ī-dē--d-ll- t-mb--n----y---ga-i-dā--. Ī dēśadalli tumbā nirudyōgigaḷiddāre. Ī d-ś-d-l-i t-m-ā n-r-d-ō-i-a-i-d-r-. ------------------------------------- Ī dēśadalli tumbā nirudyōgigaḷiddāre.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -