Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
në udhë
Ajo është në udhë në pyll.
रास्ते में
वह जंगल में अपने रास्ते में है।
këtu
Këtu në ishull ndodhet një thesar.
यहाँ
यहाँ पर द्वीप पर एक खज़ाना है।
e kuptueshme
E kuptueshme, shumë dëshirojnë një sistem politik tjetër.
समझ से
समझ से, कई लोग अलग राजनीतिक प्रणाली चाहते हैं।