Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
nëse është e nevojshme
Në rast bore, duhet të montosh zinxhirët e borës nëse është e nevojshme.
필요하면
눈이 오면 필요하면 스노우 체인을 장착해야 합니다.
për momentin
Mund të flëmë këtu për momentin.
당분간
당분간 여기에서 잠을 잘 수 있습니다.
tani
Tani mund të fillojmë.
지금
지금 우리는 시작할 수 있습니다.